Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Передумови виникнення психології

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Розвиток філософських ідей і суспільно-історичної думки та їх значення для розвитку психологічного знання
2. Передумови формування наукової психології у різних областях знання
2.1. Анатомія, фізіологія і медицина (Вільгельм Вундт, Франц Брентано, Іван Михайлович Сєченов)
2.2. Біологія
2.3. Педагогіка й мовознавство
3. Формування і розвиток експериментальних розділів і прикладних областей психології
3.1. Виникнення психофізики
3.2. Створення експериментальної психофізіології
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Друга половина XIX століття відіграє особливу роль в історії не тільки психології, але й всієї європейської науки. Природничо-наукові концепції і методи все більш активно застосовуються в суміжних із психологічною проблематикою областях. Експеримент як метод пізнання все глибше проникає в різні області знання. Утвердження ідеї про мозок і нервову систему як матеріальну основу психіки, розвиток і поширення матеріалістичних ідей в області філософського пізнання світу й людини, інтерес вчених-натуралістів до психологічної проблематики сприяли формуванню ідеї про те, що при вивченні психічних явищ треба більш широко й активно використовувати методологію й методи природних наук. Важливою й необхідною умовою при цьому було те, що до середини XIX ст. самі природничі науки досягли такого рівня розвитку, що їх результати могли бути активно сприйняті іншими науковими дисциплінами.

У таких областях знання, як нервово-м'язова фізіологія, фізіологія органів чуття, анатомія й фізіологія головного мозку, фізична оптика й акустика, астрономія і біологія, психіатрія та неврологія були отримані результати, які дозволили більш об'єктивно підійти до розуміння й дослідження психічних явищ, зокрема вирішувати завдання: 

 • вивчення психічних процесів людини на основі експериментальної методології при плануванні і проведенні досліджень; 
 • використання в психологічних дослідженнях приладових методик і експериментальних процедур, які дозволяють кількісно виміряти психічні феномени; 
 • застосування математичних методів при обробці отриманих емпіричних даних; 
 • використання досягнень суміжних наукових дисциплін (у першу чергу фізіології) при інтерпретації отриманих результатів. 

З метою розуміння процесу становлення психології важливо розглянути конкретні факти й досягнення наукового пізнання другої половини XIX ст., які найбільш відчутно вплинули на формування психології як справді наукової дисципліни.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 1995. 
 2. Анциферова Л. И., Ярошевский М. Г. Развитие и современное состояние зарубежной психологии. - М., 1974. 
 3. Гальперин П. Я. Введение в психологию. - М., 1976. 
 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1988.
 5. Грот Ц. Я. Основы экспериментальной психологии. - М., 1986. 
 6. История становления и развития экспериментально-психологических исследований в России. - М., 1990. 
 7. Немов Р. С Психология / Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. В 3 кн. Кн 3. - 2-ое изд. - М.: Просвещение, 1995.
 8. Петровский А. В. Вопросы теории и истории психологии. М., 1984. 
 9. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История и теория психологии. В 2-х т. - Ростов-на-Дону, 1996. 
 10. Хрестоматия по истории психологии/под. общ. ред. Сёминой А. А. - М., 1980. 
 11. Хрестоматия по курсу введение в психологию. Уч. пос./Ред.-сост. Е. Е. Соколова. - М.: Российское психологическое общество, 1999.
 12. Ярошевский М. Г. История психологии. - М., 1985.
3650
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).