Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перспективи розвитку інтернатних закладів Рівненщини

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Пекарський Олег Миколайович,
заступник начальника управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації
 
Перспективи розвитку інтернатних закладів Рівненщини
 
Управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації забезпечується системна робота з дітьми, які потребують особливої уваги через мережу інтернатних закладів області.
Із 22 інтернатних закладів у спільній власності територіальних громад області знаходиться 19 інтернатів: один спеціальний дитячий будинок; один навчально-реабілітаційний центр; одна санаторна школа-інтернат; п’ять загальноосвітніх шкіл-інтернатів (у тому числі, три ліцеї) ; одинадцять спеціальних шкіл-інтернатів.
У названих закладах виховується, навчається та утримується більше 3 тисяч вихованців. Для 1 415 дітей забезпечується корекційна освіта.
Зважаючи на вимоги сьогодення щодо інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, дирекції закладів працюють оптимізацією мережі спеціальних інтернатних закладів шляхом створення на базі міських (Острозьких, Костопільської, Дубенської та Клеванської спеціальних шкіл-інтернатів) навчально-реабілітаційних центрів.
Належне фінансування інтернатних закладів упродовж останніх років з обласного бюджету та залучення коштів спеціального фонду сприяли подальшому якісному оновленню та зміцненню матеріально-технічної бази, створенню для дітей з особливими потребами рівних з іншими дітьми можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.
Оскільки в багатьох випадках діагнози дітей ускладнені фізичними ураженнями, що потребують корекції порушень розвитку не лише шляхом психолого-педагогічного впливу, а й лікувальних (медикаментозної, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії, масажу та ін.) методик із максимальним використанням засобів індивідуальної корекції, то адміністраціями та колективами інтернатних закладів продовжується робота щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 289 від 11. 04. 2006 „Про затвердження Базового переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних навчальних закладів”.
Усі спеціальні інтернатні заклади забезпечено основними засобами навчання індивідуальної корекції та реабілітаційним обладнанням.
Добре забезпечені тренажерами, спортивним інвентарем Костопільська, Острозька спеціальні школи-інтернати, Острозький та Костопільський ліцеї-інтернати.
Упродовж навчального року для здійснення лікувально-профілактичної, корекційно-відновлювальної роботи у більшості інтернатних закладів працюють фізіотерапевтичні, процедурні, масажні, логопедичні кабінети, а також – кабінети соціально-побутового орієнтування, лікувальної фізкультури, ритміки, які відповідають сучасним вимогам. Обладнано сенсорні кімнати у Рівненському спеціальному дошкільному дитячому будинку, Мізоцькій, Костопільській спеціальних школах-інтернатах.
Постійно оновлюється комп’ютерна техніка, покращується забезпечення мультимедійним обладнанням.
Щорічно змінюється якість кадрового забезпечення інтернатних закладів. Порівняно з минулим роком збільшилася кількість педагогів зі спеціальною освітою, заклади у повному обсязі забезпечено молодшим медичним персоналом, психологами, частково – соціальними педагогами.
Забезпечення кадрами з дефектологічною освітою успішно вирішується шляхом здобуття педагогами Тучинської, Мізоцької, Клеванської спеціальних шкіл-інтернатів, Ясининицького навчально-реабілітаційного центру та ін. шкіл другої вищої освіти.
Для швидкого забезпечення кадрами системи спеціальної освіти необхідно збільшити кількість тих, хто бажає навчатися за напрямом „Корекційна освіта”. Дуже актуальним для нашої області є питання введення цього напряму підготовки в Рівненському державному гуманітарному університеті та Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Невирішеною залишається і надалі проблема забезпечення інтернатів лікарями-педіатрами на постійній основі роботи, 95 відсотків із них працюють за сумісництвом.
Активна робота проводиться педагогами шкіл-інтернатів з адаптації дитини до умов соціуму, із залученням дитини з особливими освітніми потребами до суспільства як повноцінної особистості. Як результат – 20 відсотків вихованців спеціальних шкіл-інтернатів із фізичними вадами інтегровано у масові загальноосвітні школи. Із 341 випускника інтернатних закладів 198 мають намір продовжити навчання у вищих, а 130 – у професійно-технічних навчальних закладах.
Високий рівень розвитку, здібностей, обдарувань і талантів дітей забезпечують загальноосвітні моно- та поліпрофільні ліцеї-інтернати.
Свідченням цього є те, що і у цьому навчальному році вихованці навчально-виховного комплексу „Рівненський обласний ліцей-інтернат” і надалі тримають високий рейтинг серед переможців Всеукраїнських олімпіад та Малої Академії наук.
Костопільський обласний ліцей-інтернат спортивного профілю впевнено займає ІV місце серед споріднених закладів України. Найкращі спортивні результати мають такі відділення ліцею як футбол (дівчата та хлопці), легка атлетика та греко-римська боротьба. Зокрема, футболістки-дівчата стали першими призерками першості футболу України за 2011 рік та срібними призерками шостих юнацьких спортивних ігор України. 10 футболісток ліцею є членами юнацької та молодіжної збірних команд країни. До вищої ліги Чемпіонату України з футболу ввійшли футболісти-хлопці трьох вікових команд ліцею, посівши перше та друге місце на першості України у своїх вікових категоріях.
Високий рівень знань підтвердили під час незалежного зовнішнього оцінювання учні навчально-виховного комплексу „Рівненський обласний ліцей-інтернат” та Острозького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Останній потребує збільшення контингенту вихованців, зважаючи на те, що конкурс у цьому році сягнув 4 чоловіки на одне місце.
На постійному контролі в управлінні – дотримання законодавства щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (житлові та майнові права, працевлаштування), створення належних умов для виховання і навчання.
Інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у повному обсязі забезпечуються матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними засобами, товарами культурно-побутового та спортивного призначення, господарського вжитку в першочерговому порядку на рівні, встановленому відповідними державними соціальними стандартами та нормативами.
Упродовж останніх років знято проблему оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В обласному бюджеті постійно передбачаються кошти для їх відпочинку протягом усього літа. У цьому році усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде оздоровлено у стаціонарних оздоровчо-санаторних закладах області та Криму.
Адміністрації інтернатних закладів здійснюють належний контроль за дотриманням натуральних норм харчування вихованців. Повною мірою забезпечено виконання норм харчування.
У перспективі з інтернатними закладами буде продовжено роботу над:
оптимізацією мережі інтернатних закладів шляхом створення
навчально-реабілітаційних центрів (Острог, Костопіль, Клевань) ;
модернізацією навчально-матеріальної бази інтернатних закладів, у тому числі – забезпеченням новими комп’ютерами, мультимедійним та корекційним обладнанням;
створенням класів індивідуальної корекції;
забезпеченням ефективної корекційної роботи у спеціальних закладах, дотриманням системного підходу до комплексної реабілітації дітей з особливими потребами засобами особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу (кадри) ;
відкриттям дошкільних груп у спеціальних школах-інтернатах.
Фото Капча