Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перспективи впровадження освітнього проекту «Відкритий світ» в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Бичковський Сергій Олексійович,
старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Перспективи впровадження освітнього проекту «Відкритий світ» в Україні
 
Сьогоднi для досягнення успiху кожному члену суспiльства потрiбно мати доступ до iнформацiйних технологiй. Використовуючи сучаснi IТ та власний творчий потенціал, кожна людина може досягти високих результатiв. Одна з основних соцiально-освiтнiх програм Microsoft – «Свiт безмежних можливостей» – забезпечує доступ людей до iнформацiйних технологiй завдяки формуванню навичок роботи з комп'ютером. Цi знання i навички допоможуть їм змiнити життя на краще, вiдкрити новi горизонти i поринути у свiт нових безмежних можливостей.
Проект «Відкритий світ інформаційних технологій» IDEA (Information Disseminationand Equal Access) покликаний розвивати інформаційну грамотність і культуру населення регіонів України, підвищує якість освіти і рівень соціального та культурного розвитку, а також якість життя людей, які опинилися у несприятливих життєвих обставинах.
Проект IDEA робить свій внесок у розвиток інформаційного суспільства в Україні шляхом:
підходу до розвитку і використання IКT (інформаційних комп’ютерних технологій) як інструменту соціально-економічного розвитку з урахуванням регіональних властивостей, системності, організаційної підтримки заходів;
покращення якості життя населення, зокрема підвищення якості освіти і рівня соціального та культурного розвитку (в рамках проекту проводяться освітні заходи з розвитку професійного потенціалу в частині підготовки до використання ІКT у професійній діяльності працівників бюджетної сфери, органів державної влади, освіти, культури) ;
створення ефективної системи забезпечення прав громадян на відкритий доступ, розповсюдження і використання інформації як важливої умови всебічного розвитку;
підвищення ефективності діяльності державних і недержавних установ культури та освіти;
розвиток IT-інфраструктури регіонів України та мережі доступу до IКT.
Назва проекту: «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня.
Національний пріоритет «Нова якість життя» (згідно з Указом Президента України № 895від 08. 09. 2010 року).
Суть проекту: створення національної освітньої інформаційної мережі.
Створення освітньої інфраструктури на основі бездротової мережі четвертого покоління.
Стандартизація та уніфікація методик навчання та створення централізованої системи навчання й оцінки знань учнів (надання 1, 5 млн школярам нетбуків з пільговим підключенням до Інтернету).
Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у систему управління освітніми установами.
Стратегічні цілі:
Підвищення конкурентоспроможності країни.
Зайняття провідних позицій у світі за якістю надання освіти та досягнення комп'ютерної грамотності.
Створення умов для розвитку національної науки та наукомістких технологій.
Ефективна розбудова інформаційного суспільства.
Підготовка покоління української інтелектуальної еліти.
Інтеграція у європейську та світову системи освіти.
Економічна доцільність:
Упровадження ІКТ сприятиме зростанню економіки України (¾ доданої вартості забезпечуються за рахунок упровадження сучасних технологій).
Досягнення інформаційно-інноваційного прориву.
Елементи проекту економічно рентабельні.
Соціальний ефект:
Забезпечення рівної можливості доступу школярів до якісних навчальних програм незалежно від місця проживання.
Підвищення якісного освітнього рівня.
Створення платформи для ефективного доступу населення до інформації та ІКТ.
Термін реалізації: 4 роки.
Загальний обсяг фінансування: близько 5 млрд грн.
Утілення ідей проекту розпочато з пілотного етапу, який розпочався у третій чверті 2011-2012 навчального року на базі понад 700 шкіл України, зокрема у 17 школах Рівненської області. Головне завдання проекту – вирішення питань, які можуть виникнути під час масшабної реалізації проекту.
Найсуттєвішими проблемами, що виникли у ході реалізації проекту, є:
недостатнє наповнення освітнього простору контентом для підтримки навчального процесу;
невідповідність програмного забезпечення навчальним планам та невчасне його викладенням на порталі;
кадрові проблеми – вчителі не завжди були готові до роботи з педагогічним програмним забезпеченням, запропонованим на порталі;
Проблеми з обладнанням – більшісь шкіл, залучених до експерименту, забезпечені активними поверхнями (наприклад, SMART – дошками) та мультимедійними проекторами в єдиному екземплярі).
Означені вище питання стосувалися не лише Рівненської області, а й України в цілому. Але, незважаючи ні на що, пілотний етап проекту відбувся, результати досліджень – отримано, негаразди – виявлено.
Із 1 вересня 2012 року плануєься нове розгортання проекту. Починаючи з 7-х класів, ним поступово планують охопити 5-9 класи (усього 2000 шкіл), зокрема на Рівненщині – 23 з числа тих, що мають усі технічні засоби для навчання в рамках проекту: класна кімната, обладнана хоча б одним комп'ютером, під'єднаним до широкосмугового Інтернету, мультимедійним проектором та активною поверхнею довільної системи.
Проект «Відкритий світ», попри всю свою перспективність, не зовсім простий у реалізації. Успіх його залежить від чіткої взаємодії методичних структур усіх рівнів, керівників проекту, розуміння і підтримки педагогічних колективів, закладів освіти, вчасного, продуманого та достатнього фінансування. Але, незважаючи на труднощі, досвід багатьох країн Європи засвідчує – Україна на правильному шляху.
Фото Капча