Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка сучасного підручника: врахування вимог часу та тенденцій науки

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Чумак Н. П.
 
Підготовка сучасного підручника: врахування вимог
часу та тенденцій науки
 
Абсолютно ніщо не є таким важливим
для культури нації, як її мова.
Вільгельм фон Гумбольдт
 
Той, хто подорожує до іншої країни
без найменшого знання мови,
їде не у подорож, а до школи.
Френсіс Бекон
 
Процеси глобалізації та інтеграції у сучасному світі зближують нації та культури, дають людям можливість подорожувати у різні країни. Однак, перша проблема, з якою стикається людина, яка виїжджає за кордон – це проблема мови. Питання, які ставить перед собою подорожуючий, є досить типовими: чи розумітиме населення країни рідну мову подорожнього? Чи достатньо володіти лише однією іноземною мовою, щоб подорожувати у різні країни? Отже, спробуймо відшукати шляхи та засоби, які допомогли б вирішити цю проблему: як не загубитися у світі плюрилінгвізму та багатомовності? Як зробити подорожі та спілкування з іноземцями комфортними?
Перший засіб – це рідна мова. Усвідомлення приналежності людини до тієї чи іншої культури відбувається і завдяки рідній мові. Таким чином, належне володіння рідною мовою дозволяє людині досягти високого рівня національної свідомості, відчути себе носієм своєї культури.
Другий – опанування першою іноземною мовою, яку пропонують до вивчення навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів України.
Третій – друга іноземна мова, вивчення якої збагачує мовний багаж та культурний рівень людини, адже вивчення іноземних мов передбачає формування соціокультурної компетенції. Українська школа передбачає вивчення другої іноземної мови учнями шкіл, однак існують численні випадки, коли друга іноземна мова не вводиться, що значно зменшує потенційні можливості майбутніх спеціалістів скласти гідну конкуренцію на ринку праці.
Основним інструментом для вивчення іноземних мов є підручник.
Яким має бути сучасний підручник іноземної мови?
З огляду на особистісно орієнтований підхід до навчання, як найбільш ефективний, сучасний підручник має пропонувати відповіді на питання, які ставлять перед собою ті, хто починає або продовжує вивчати іноземну мову:
1. Що означає «володіти ІМ»?
2. Що для цього потрібно вміти?
3. Як це допоможе в спілкуванні, в пізнанні навколишнього світу? 4. Чи цікаво це мені? Чи потрібно?
5. З чого треба починати?
6. Що саме я вже вмію? (досвід спілкування, проекти, плани, конкретні знання).
7. Чи є вони корисними, чи відповідають вимогам?
8. Як працювати над мовою?
9. Що потрібно для вдосконалення вивчення/самовивчення ІМ?
10. Чи знаходжу я відповіді на ці запитання у підручнику?
Як відомо, учні не завжди мають можливість обирати підручники. У більшості випадків у школі використовуються підручники, які надійшли через держзамовлення. Якими ж критеріями керуються відповідальні за вибір підручника для використання у всіх школах України. Наводимо нижче основні вимоги до підручників, які беруть участь у конкурсі (інституційні вимоги) :
‒науковість змісту (врахування вимог Державного стандарту, навчальної програми, відповідність досягненням сучасної науки…);
‒структура змісту (розділи, уроки…);
‒доступність змісту (відповідність віку, наочність, конкретність викладу…);
‒навчально-методичний апарат (система наукових понять, засоби мотивації учнів, засоби самоконтролю…);
‒придатність до самостійного користування (розподіл завдань, відповідність завдань вимогам програми…);
‒засоби полегшення роботи з навчальною книгою (передмова, пояснення способів користування підручником, додатки, таблиці тощо);
‒пропоновані методики (зразки завдань, форми роботи…).
Що ще потрібно врахувати майбутньому автору підручника або користувачу (вчителю/учню), який обирає підручник з іноземної мови? Пропонуємо вашій увазі точку зору автора серії підручників, викладача-практика, методиста.
Підручник має бути зорієнтовано на рекомендації Ради Європи щодо вивчення сучасних мов, які окреслено у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.
Підручник має будуватися на засадах комунікативно-діяльнісного і особистісно зорієнтованого навчання.
Вправи та завдання підручника повинні активізувати навчальний процес.
Підручник повинен реалізувати проблемно-пошуковий підхід у навчанні. Учень шляхом виконання серії логічно вибудуваних завдань (спостереження, відтворення, тренування, висновок) може сформувати, наприклад, граматичне правило за зразком або правило написання слова тощо.
Учень є активним учасником процесу навчання. Він аналізує, для чого виконується те чи інше завдання; які засоби виконання певної вправи є кращими, прогнозує результат, вчиться давати оцінку своєї діяльності, аналізувати хід її виконання.
Підручник повинен містити креативні завдання відкритого типу, завдання широкого особистісного вибору з великою кількістю запропонованих завдань, з максимальною зацікавленістю кожного учня в ході та результатах спільної роботи.
Ілюстративна частина підручника має бути доцільною, яскравою, якісною (фото, колажі, малюнки тощо). Їх добір має відповідати віковим інтересам учнів, а також потребам у формуванні соціокультурної компетенції.
На етапі формування мовленнєвих компетенцій традиційні комунікативні завдання замінюються на когнітивно-комунікативні. Вже в самому формулюванні завдання закладена відповідна навчально-пізнавальна стратегія. Розглянемо приклади переорієнтації комунікативних завдань підручника на когнітивно-комунікативні:
Комунікативне завдання:
Прослухайте текст та вкажіть, які з 10 запропонованих тверджень є правильними.
Когнітивно-комунікативне завдання:
Прослухайте текст та обґрунтуйте, чому перша поїздка на автомобілі здалася автору суцільним жахом? Уявіть та опишіть вашу першу поїздку на автомобілі.
Наявність аудіосупроводу (відеосупроводу), книги для вчителя, робочого зошита, книги для читання.
Отже, правильний підхід до вибору підручника з іноземної мови допоможе сформувати необхідну систему знань, функціональну грамотність особистості засобами іноземної мови.
 
Додаток 1
Цьогоріч на сайтіhttp: //www. svidomo. org/defend_article/1698 було опубліковано аналіз підручників для 8-х класів:
- 80% проаналізованих підручників, на думку опитаних учителів, учнів і батьків, потребують паперу кращої якості та відповідних ілюстрацій;
- 90% учителів вказують на те, що підручники повинні містити завдання, схожі на тести зовнішнього незалежного тестування.
На основі аналізу вдалося визначити кращі підручники для 8-класників з усіх предметів (максимальний бал – 1, за ідеальний зміст, ілюстрації і «відповідну мову» написання).
Узагальнені результати оцінювання вчителями підручників для 8-го класу:
Англійська мова. Карп'юк О. Д. (7-й р. н.) – 0, 69.
Англійська мова. Несвіт А. М. (7-й р. н.) – 0, 7.
Англійська мова. Биркун Л. В. (7-й р. н.) – 0, 56.
Англійська мова. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. (7-й р. н.) - 0, 53.
Англійська мова. Морська Л. І. (4-й р. н.) – 0, 71.
Англійська мова. Сірик Т. Л., Сірик С. В. (4-й р. н.) – 0, 79.
Англійська мова. Козловська Т. П. (4-й р. н. – 0, 77.
Німецька мова. Басай Н. П. (7-й р. н.) – 0, 68.
Німецька мова. Савченко Л. П. (7-й р. н.) – 0, 67.
Німецька мова. Орап В. І., Кириленко Р. О. (7-й р. н.) – 0, 71.
Німецька мова. Сотникова С. І. (4-й р. н.) – 0, 76.
Німецька мова. Сидоренко Н. Н., Палій О. А. (4-й р. н.) -0, 67.
Німецька мова. Басай Н. П. (4-й р. н.) – 0, 77.
Французька мова. Чумак Н. П. (7-й р. н.) – 0, 82.
Французька мова. Клименко Ю. М. (7-й р. н.) – 0, 63.
Французька мова. Клименко Ю. М. (4-й р. н.) – 0, 80.
Іспанська мова. Редько В. Г. – 0, 89.
Фото Капча