Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підручник з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
416
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

English for Law

Students

Підручник з англійської мови

для студентів І-ІІІ курсів

юридичних спеціальностей

вищих навчальних закладів

За загальною редакцією

професора В. П. Сімонок

Затверджено Міністерством освіти

і науки України

як підручник для студентів юридичних спеціальностей

вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2006

2

ББК 81.2 ВЕЛ я73

A 64

УДК 811.111

Рецензенти:

О. Ю. Кузнецова, доктор педагогічних наук,

професор кафедри англійської мови Харків;

ського державного педагогічного університету

ім. Г. С. Сковороди;

В. А. Дмитренко, кандидат філологічних наук,

професор кафедри англійської філології Харків;

ського національного університету ім. В. Н. Ка;

разіна

Автори:

О. В. Гончар, О. П. Лисицька, О. Ю. Мошинська,

В. П. Сімонок, О. С. Частник

English for Law Students: Підручник з англійської мови для сту;

дентів І–ІІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних

закладів / За заг. ред. В. П. Сімонок. – Х.: Право, 2006. – 416 с.

ISBN 966;8467;81;7

Підручник ставить за мету сформувати навички роботи з літературою

за фахом, навчити володіти правничою термінологією та ознайомити сту;

дентів;юристів з країнознавчою термінологією України, Великої Британії,

США – про державний устрій цих країн, політичні партії, виборчі систе;

ми, правові системи, систему судочинства. У підручнику міститься мате;

ріал про право Європейського Союзу, права людини, міжнародне право,

конституційне право, трудове право.

Підручник призначений для студентів І–ІІІ курсів юридичних спе;

ціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 81.2 ВЕЛ я73

© О. В. Гончар, О. П. Лисицька,

О. Ю. Мошинська та ін., 2006

Фото Капча