Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План проведення засідання дискусійного клубу «Запрошуємо до розмови» за темою «Витоки та джерела здоров 'я дитини»

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

План проведення засідання дискусійного клубу 

«Запрошуємо до розмови» за темою

 «Витоки та джерела здоров 'я дитини»

1) «Здоров'я, яке воно?» (виступає вихователь Євтушок Л.В. - опонент вихователь Гладун Т.К.);

2) «Вплив зовнішніх чинників на здоров'я» (виступає вихователь Стахнюк С.М - опонент Ярошевич О.В.);

3) «Складові та передумови формування здоров'я дитини» (виступає Кравець Т.В., опонент Теслюк О.В.);

4) «Як впливає професійно - валеологічна компетентність педагогів на здоров'я дітей» (виступає Зажицька Г.М. опонент Ковбаса Н.І., по ранньому віку виступає Гаєва Н.Ф., опонент Катерина Я.А.);

5) «Елементи превентивного виховання у формуванні потреби здорового життя».

Критерії оцінки виступів:

1. Загальна ерудиція;

2. Наявність професійних знань, умінь, навичок;

3. Вміння вийти з важкого положення, експромт;

4. Чіткість, якість позиції;

5. Культура ведення дискусії, педагогічний такт, почуття гумору.

Педагоги поділяються на три мікрогрупи:

I - «Джерело» - висловлюють своє бачення проблеми;

II - «Думка» - є опонентом до першої групи виступаючих;

ІІІ - «Пошук» - формують єдине колективне рішення проблеми, узагальнюють рекомендації;

6) Підсумок засідання клубу.

Ігрові вправи «Інтерв'ю», «Попкорн».

 Виступ:

“ЗДОРОВ’Я – ЯКЕ ВОНО?”

Роки дитинства, юнацтва та молодості не обтяжують людину думками про здоров'я, цінність життя та довголіття. І лише після 40-45 років, як правило, вона замислюється над тим, як швидко збігають роки, обсідають хвороби, стає обмаль сил. А жити треба заради дітей, онуків, своєї справи.

І тільки тоді, коли ще молода за віком людина побачить на своїх скронях сивину, вона починає серйозно замислюватися над тим, як і де покращити здоров'я, підлікуватися - продовжити життя. Ці проблеми постають як головні в житті майже кожної нормальної людини, тим більше, що довго жити бажають усі.

Щоб людина мала змогу піклуватися про своє здоров'я, про фізичний розвиток, вона повинна свідомо ставитися до життя як найважливішого дарунку природи, а також розуміти пріоритет здоров'я та здорового способу життя.

Щоб формувати здоров'я, треба чітко знати, як воно закладається, зберігається та руйнується, що охоплює це поняття.

Існує біля сотні визначень поняття здоров'я. Вчені Ю.Г. Антономов та Д.Б.Рогоза  виділяють три види здоров'я: фізичне, психічне та соціальне.

Фізичне здоров’я людини - це такий стан організму, коли показники основних фізіологічних систем перебувають у межах фізіологічної норми й адекватно змінюються під час взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Психічне здоров'я, як специфічна діяльність мозку - це внутрішньосистемна основа соціальної поведінки. Воно відбиває стан мозку, коли його вищі відділи забезпечують активну інтелектуальну, емоційну та свідомо-вольову взаємодію з навколишнім середовищем.

Психічній статус має два компоненти: інтелектуальне та емоційне здоров'я, Поняття інтелектуального здоров'я охоплює норму структурно-функціонального базису інтелекту, що виявляється в нормальному розв'язанні різноманітних завдань вербально-логічної та логічно-алгоритмічної взаємодії з довкіллям.

Емоційне здоров'я - розглядається як уміння керувати своїми емоціями. Соціальне здоров'я визначає здатність людини контактувати із соціумом. Компонентами соціального здоров'я можна вважати морально-етичні якості та соціальну адаптацію індивіда.

Де ж ховаються резерви нашого здоров'я? По-перше, вони містяться в устрої людського суспільства... По-друге, вони знаходяться в самій людині...*, - зазначає Ю.А. Андреєв.

Відомий хірург М.М.Амосов визначає як найбільш вагомі чинники для здорового розвитку дитини фізичне навантаження, загартування, харчування, психологічний комфорт.

На наш погляд, про фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров'я слід дбати з

дошкільного віку.

Сучасна медична та психологічна наука стверджує, що треба вести розмову про здоров'я індивідума з ембріонального періоду, тому що воно залежить передусім від стану ма¬теринського організму до вагітності та під час неї. Звідси і необхідність охорони здоров'я майбутньої матері.

Як відомо, батьками дитини є дві особи: жінка та чоловік.

Здавна в народі була така прикмета: якщо дитина зачиналася в любові, від здорових людей, з чистого роду, виношувалася жінкою бережливо, спокійно    та з  радістю, то народжувалася здоровою.

На світ малюка народжують, люблять та виховують батьки, а далі виховують та вчать педагоги в дитячому садку і школі. Саме ці люди закладають фундамент здоров'я, саме вони беруть активну участь у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я дітей.

Отже, передусім треба усвідомити, що ці завдання варто розв'язувати з раннього дитинства, а радість життя і здоров'я дитина повинна всмоктувати з молоком матері.

Тіло людини складається з понад чотирьохсот органів та систем і керується мозком через центральну і вегетативну нервову системи.

Дитина мислить завдяки мозку, а мозок працює тому, що приймає енергію збудження та інформацію від навколишнього середовища органами чуттів: зоровим, слуховим, вестибулярним, смаковим, нюховим, руховим, вісцеральним (внутрішнім). Ці унікальні органи є не тільки аналізаторами і синтезаторами довкілля, але й перетворювачами його енергії.

Все це дає змогу зробити висновок: дитина - творіння природи, яке з'являється на світ, живе, розвивається, росте і може жити довго, або руйнується і вмирає за її жорстокими законами.

Знати закони природи, жити за ними, керуватися і користуватися ними людина повинна з дитинства.

Своїми знаннями, досвідом, почуттями, прикладом дорослі навчатимуть малят цієї науки, яку називають валеологією (від латинського слова vаlео - “будь здоровий”).

На наш погляд, поняття про здоров'я та його показники залежить від

Фото Капча