Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування діяльності підприємства

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
208
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Присвячується 100-річчю
Київського національного
економічного університету
 
ВСТУП
Розділ І. СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
1.1 Процес планування та вибір рішень
1.2 Планування як функція управління підприємством
1.3 Планувальна функція як реагування 
1.4 Зміст планування у процесуальному аспекті
Тема 2. Система планів підприємства
2.1 Формування системи планування на підприємстві
2.2 Методи планування
2.3 Основні підсистеми планування
2.4 Склад планів
2.5 Організація розроблення планів на підприємстві
Розділ ІІ. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Тема 3. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції
3.1 Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види
3.2 Оцінювання попиту та прогнозування збуту
3.3 Аналіз потреб споживачів та аналіз  конкурентів у процесі маркетингового дослідження
3.4 Планування структури збуту та встановлення норм збуту
3.5. Співвідношення між корпоративною, конкурентною та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні цілей підприємства
Тема 4. Виробництво продукції
4.1 Виробнича програма підприємства, її зміст і основні завдання
4.2 Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні
4.3 Оптимізація виробничої програми
Тема 5. Оперативно-календарне планування
5.1 Зміст і завдання оперативно-календарного планування
5.2. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві
5.3. Оперативно-календарне плануванняв серійному виробництві
5.4 Оперативно-календарне планування в масовому виробництві
Розділ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
6.1 Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення
6.2 Сучасні методи планування потреби в матеріальних ресурсах
6.3 Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів
6.4 Системи управління запасами
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
7.1 Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків
7.2. Методика розрахунку виробничої потужності
7.3. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності
7.4. Система показників використання виробничої потужності
Тема 8. Персонал і оплата праці
8.1. Зміст і порядок планування персоналу та оплати праці
8.2. Планування продуктивності праці
8.3. Планування чисельності персоналу
8.4. Планування оплати праці
Фото Капча