Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Побудова комплексної системи захисту інформації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

пружного середовища, появи у виникненні акустичних коливань різної форми і тривалості. Акустичними називаються механічні коливання частинок пружного середовища, що поширюються від джерела коливань в навколишній простір у вигляді хвиль різної довжини.

Первинними джерелами акустичних коливань є механічні коливальні системи, наприклад органи промови людини, а вторинними-перетворювачі різного типу, в тому числі електроакустичні. Останні являють собою пристрої, призначені для перетворення акустичних коливань в електричні і назад. До них відносяться п’єзоелемент, мікрофони, телефони, гучномовці та інші пристрої.
Електроакустичні технічні канали витоку інформації
Електроакустичні технічні канали витоку інформації виникають за рахунок електроакустичних перетворень акустичних сигналів в електричні і включають перехоплення акустичних коливань через ДТЗС. володіють "мікрофонним ефектом", а також шляхом "високочастотного нав'язування".
Зміна параметрів приводить або до появи на даних елементах електрорушійної сили (ЕРС). змінюється за законом впливає інформаційного акустичного поля, або до модуляції струмів, що протікають по цим елементам, інформаційним сигналом. Наприклад, акустичне поле, впливає на якір електромагніту викличного телефонного дзвінка, викликає його коливання. В результаті чого змінюється магнітний потік сердечника електромагніту. Зміна цього потоку викликає поява ЕРС самоіндукції в ка-тушці дзвінка, що змінюється за законом зміни акустичного поля. ДТЗС, крім зазначених елементів, можуть містити безпосередньо електроакустичні перетворювачі.
До таких ВЗСЗ відносяться деякі датчики пожежної сигналізації ретрансляційної мережі і т.д. Ефект електроакустичного перетинання акустичних коливань в електричні часто називають "мікрофонним ефектом". Причому з ДТЗС, що володіють "мікрофонним ефектом", найбільшу чутливість до акустичного поля мають абонентські гучномовець і деякі датчики пожежної сигналізації. Перехоплення акустичних коливань в даному каналі витоку інформації здійснюється шляхом безпосереднього підключення до сполучним лініям ВЗСЗ, що володіють "мікрофонним ефектом", спеціальних високочутливих низькочастотних підсилювачів.
Оптико-електронний технічний канал витоку інформації
Оптико-електронний (лазерний) канал витоку акустичної інформації здійснюється при опроміненні лазерним променем вібруючих в акустичному полі тонких поверхонь, що відбивають (стекол вікон, картин, дзеркал і т.д.). Відбите лазерне випромінювання (дифузне або дзеркальне) модулюється по амплітуді і фазі (за законом вібрації поверхні) та приймається приймачем оптичного (лазерного) випромінювання, при демодуляції якого виділяється мовна інформація. Причому лазер і приймач оптичного випромінювання можуть бути встановлені в одному або різних місцях (приміщеннях). Для перехоплення мовної інформації з даного каналу використовуються складні лазерні акустичні локаційних системи, іноді звані "лазерними мікрофонами". Працюють вони, як правило, в ближньому інфрачервоному діапазоні хвиль.
Параметричні технічні канали витоку інформації
У результаті впливу акустичного поля міняється тиск на всі елементи високочастотних генераторів ВЗСЗ. При цьому змінюється (незначно) взаємне розташування елементів схем, проводів в котушках індуктивності, дроселів і т. п., що може привести до змін параметрів високочастотного сигналу, наприклад, до модуляції його інформаційним сигналом. Тому цей канал витоку інформації називається параметричним. Це обумовлено тим, що незначна зміна взаємного розташування, наприклад-заходів, проводів в котушках індуктивності призводить до зміни їх індуктивності, а, отже, до зміни частоти випромінювання генератора, тобто до частотної модуляції сигналу.
Або вплив акустичного поля на конденсатори призводить до зміни відстані між пластинами і, отже, до зміни його ємності, що, у свою чергу, також призводить до частотної модуляції високочастотного сигналу генератора. Найбільш часто спостерігається паразитна модуляція інформаційним сигналом випромінювань гетеродина радіоприймальних і телевізійних пристроїв, що перебувають у виділених приміщеннях і мають конденсатори змінної ємності з повітряним діелектриком в коливальних контурах гетеродина.
Промодулювання інформаційним сигналом високочастотні коливання випромінюються в навколишній простір і можуть бути перехоплені і деактивовані засобами радіорозвідки. Параметричний канал витоку інформації може бути реалізований і шляхом "високочастотного опромінення"приміщення, де встановлені напівактивний заставні пристрої, що мають елементи. Параметри яких (наприклад, добротність і резонансна частота об’ємного резонатора) змінюються за законом зміни акустичного (мовного) сигналу.
Для перехоплення інформації з даного каналу крім заставного пристрою необхідні спеціальний передавач з спрямованої антеною і приймач.
Особливості функціонування АС
Основним припущенням в ході аналізу загроз, що існують для ІТС, є те, що співробітники, які мають повний адміністративний доступ до компонентів системи і фізичний доступ до комутаційного та серверного обладнання, не розглядаються як потенційні порушники. Визначені в цьому технічні заходи, спрямовані на захист від зловмисних дій співробітників з адміністративними правами, розглядаються як додаткові. Основними заходами захисту від таких загроз є: кадрова політика та взаємний контроль адміністраторів при виконанні важливих технологічних операцій.
Захист від форс-мажорних обставин (повені, землетруси, стихійні лиха тощо) в рамках створення ІТС та КСЗІ не розглядаються.
Особливості реалізованих або припустимих заходів організаційних, фізичних та інших заходів захисту
До особливостей реалізованих або припустимих заходів організаційних, фізичних та інших заходів захисту входять режимні заходи в приміщеннях і на території, охорона, сигналізація, протипожежна охорона і інші чинники, що впливають на безпеку оброблюваної інформації;
В нашій АС передбаченно 5 датчиків пожежної сигналізації, 6 датчиків розбитого скла, 2 камери спостереження та 1 компьютер для відео спостереження , який не під’єднаний до локальної мережі.
 
 
Потенційні загрози інформації
Неформалізований опис загроз, що вважаються найбільш вірогідними для для нашої АС, здійснено на підставі якісної оцінки імовірності реалізації загрози та умовних втрат внаслідок її реалізації за чотирирівневою шкалою (низький, середній, високий, дуже високий) та визначений ефективний рівень (сукупний рівень загрози).
Оскільки не можливо одержати достатньо
Фото Капча