Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Початкова освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Особливості проведення уроків сталого розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Левчик Інна Миколаївна,
вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
 
Початкова освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Особливості проведення уроків сталого розвитку
 
Особливості проведення уроків сталого розвитку. Людство увійшло у ХХІ століття з проблемами, пов’язаними як з його взаємодією із біосферою планети, так і у межах самої світової спільноти. Нині екологічна ситуація в Україні визнана катастрофічною: накопичено 30 мільярдів тонн відходів, 5 мільярдів з яких високотоксичні; більшість земель пошкоджені ерозією; техногенне навантаження скорочує життя українців на одинадцять років [7, С. 12]. Ці проблеми не оминають у цілому планету, біосфера якої вже не здатна компенсувати антропогенні забруднення.
У 1992 році у Ріо-де-Жанейро відбулась конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку, у документах якої була окреслена мета і шляхи майбутнього розвитку всіх країн світу. Було зроблено висновок, що традиційно людство споживає природних ресурсів більше, ніж може відновити природа, і значна частина ресурсів може закінчитись у недалекому майбутньому. У такому випадку, потреби наступних поколінь не будуть задоволені, навіть якщо покращаться технології переробки й використання ресурсів. Тому, на конференції в Ріо було прийнято програму, де наголошувалось, що людство в своєму економічному й соціальному розвитку повинно враховувати екологічні наслідки промислової діяльності та здатність природи до відновлення. Такий розвиток названо збалансованим (сталим). У цьому випадку, «задоволення потреб теперішніх поколінь, не повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби».
Сталим вважається соціально-економічний розвиток, який забезпечує добробут людей і не руйнує довкілля, даючи надію майбутнім поколінням жити на Землі і задовольняти свої потреби. Іншими словами, це «такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво суспільства відбувається у межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх і майбутніх поколінь», – таке визначення наводиться у документі «Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд ООН», що обговорювався на Національній конференції зі сталого розвитку (20-22 листопада 2002р.).
Концепція сталого розвитку загальновизнана у світі і є теоретичною основою формування нового світогляду людства. Розробка цієї концепції – це вимушений крок, однак він не має альтернативи. Такий розвиток є непростим. Насамперед тому, що оцінити власні потреби і зменшити рівень домагань – непросто. Дуже важко відмовитись від використання тих речей, споживання (придбання) яких є лише примхою, а не необхідністю. Але задоволення саме таких потреб і вимог є стимулом до інтенсивнішого використання довкілля, розширення площі планети, яка служить для задоволення потреб однієї людини.
Для умов України – це процес розбудови держави на основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових. Він зачіпає фактично весь комплекс внутрішніх проблем розвитку країни. Звідси виникає потреба у розробленні таких освітніх проектів, які дають змогу не тільки здобувати знання про існуючий стан планети, а й формувати спосіб життя як основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Загалом, ідеться про формування системи цінностей – складової культурного світобачення, у якій би захист і збереження природи вважались такою ж святістю, як і саме життя [6].
У 2010-2012 роках благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) спільно з інститутом педагогіки НАПН України й акредитована при ООН організація «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки Посольства Швеції в Україні започаткували освітній проект «Освіта для стійкого розвитку в дії» [1; 2; 3; 6]. Він ґрунтується на засадах стійкого розвитку, які спрямовують на покращення якості людського життя при збереженні сталості підтримуючих екосистем.
Мета проекту – ознайомити педагогічну громадськість України з досвідом, методологією та технологіями формування в учнів навичок та умінь будувати власне життя, життя сім’ї та місцевої громади з урахуванням потреб стійкого розвитку.
Одним із шляхів реалізації цих завдань є включення у систему початкової освіти курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета». Мета курсу – сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини, громади, країни та всього людства через зміну власної поведінки та способу життя.
 
Рис. 1.
 
Методологічні основи курсу поєднують діяльнісний, особистісно орієнтований і компетентісний підходи до організації навчально-виховного процесу, а саме:
зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння школярів проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності;
навчано-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому ставленні і рішеннях щодо власного стилю життя і поведінки;
на уроках і в позаурочний час організовується системна пошуково-дослідницька діяльність школярів;
характерною особливістю змісту є міждисциплінарність, пов’язана із глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.
Зміст курсу сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів ключових компетентностей, а саме:
 
Рис. 2.
 
Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі вивчення курсу, основоположними є природознавча та суспіствознавча, що виявляються у здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі практичні проблеми, пов’язані з екологічними об’єктами довкілля та суспільного життя.
Курс «Моя щаслива планета» призначений для реалізації варіативної складової навчального плану. Його зміст представлений такими тематичними блоками.
 
Таблиця 1
 
Елементи змісту курсу можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної частини навчального плану – «Я і Україна», «Довкілля», «Основи
Фото Капча