Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Початкова школа і дитяча обдарованість

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ляхович Лариса Хомівна,
методист Володимирецького районного методичного кабінету
Ковальчук Надія Василівна,
вчитель початкових класів Жовкинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, керівник творчої групи вчителів початкових класів
 
Початкова школа і дитяча обдарованість
 
Посібник знайомить з одним із найважливіших напрямків діяльності вчителя в загальноосвітній школі, а саме: робота з учнями, які мають особливі здібності і можливості. Основна мета цього посібника – допомогти вчителю організувати роботу з обдарованими дітьми: вчасно виявити таку дитину, вивчити рівень її знань та умінь, скласти прогноз очікуваного результату та спланувати надалі роботу таким чином, щоб талант дитини в стінах школи не лише розкрився, а й розвивався як на користь самій дитині, так і іншим.
Посібник побудований за певною структурно-логічною схемою. Перший розділ висвітлює суть обдарованості дитини, описує алгоритм і методику роботи, містить у собі рекомендації педагогів, психологів із виявлення, підготовки та розвитку обдарованих дітей, а саме: анкета для вчителів «Готовність вчителя до роботи з обдарованими дітьми»; анкетування батьків щодо готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми, результати оцінювання готовності вчителя та зведені результати оцінювання готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми, а також порівняльну діаграму. У другому розділі розкрито принципи побудови програм для обдарованих дітей та особливості роботи з такими дітьми. Особлива увага звернута на психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми. Третій розділ містить календарні плани та конспекти занять з обдарованими дітьми у 2 класі з математики та у 3-4 класах з української мови та математики. Заняття нестандартного характеру на розвиток аналітичного мислення, а також на розвиток грамотного усного й писемного мовлення учнів початкової школи. Подібні заняття – корисна розумова гімнастика, що тренує пам'ять, розвиває спостережливість, уміння аналізувати, розрізняти мовні явища й одиниці, краще пізнати себе. Передбачено використання інтерактивних вправ, тестів, ігор, кросвордів, ілюстрованого матеріалу тощо.
На допомогу заступникам і керівникам шкільних форм методичної роботи подано розгорнуті заняття творчої групи. При їх плануванні використано активні форми методичної роботи: «круглий стіл», методичний міст, тренінги, ділова гра.
Додатки, вміщені у посібнику, розраховані на вчителів, батьків, дітей. Подані анкети, тести, пам’ятки, поради, рекомендації допоможуть педагогу виявити обдаровану дитину, вивчити рівень її знань і спланувати надалі роботу з розвитку дитини.
Завдання посібника сприяють поглибленню та закріпленню найважливіших програмних питань, а також розвитку психіки дітей, їх пізнавальних здібностей, допомагають дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виявляти кмітливість і винахідливість, вчать вільно висловлюватися, доводити власну думку, розвивають оригінальність, пробуджують дослідницький інтерес, так звану «енергію» думки, максимально задовольняють запити обдарованої і талановитої дитини.
Фото Капча