Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податки, збори та обов’язкові платежі підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Загальна характеристика податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує підприємство
2. Податки, збори та обов’язкові платежі підприємства
2.1 Податок на додану вартість
2.2 Податок на прибуток
2.3 Прибутковий податок з громадян
2.4 Інші податки та обов’язкові платежі
Відрахування до державного інноваційного фонду
Плата за землю
Податок з власників транспортних засобів
Плата за спеціальне використання водних ресурсів
Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
2. 5 Місцеві податки та збори
3. Загальні дані по підприємству (таблички)
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Характерна риса сучасного суспільного розвитку – стрімке зростання фінансового сектора економіки та його впливу на різні сторони суспільного буття.
Бурхливі події, що відбуваються останнім часом на валютних і фінансових ринках, безпосередньо позначаються на економічній, політичній чи навіть ідеологічній ситуації країн. Фінансові бурі, що час від часу виникають як на національному, так і на світовому просторі, стрясають економіку, спричинюючи розлади і втрати. Їхні важкопрогнозований характер, нерідко обвальний наступ створюють шокові стани у громадському житті, вносять суттєві корективи у плани розвою. Це особливо відчутно для перехідних економік, які функціонують в умовах гострої дефіцитності матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів, а також дефіциту часу, відведеного на суспільно-економічний маневр. Фінансові кризи, ускладнюючи виробничі процеси, спричиняються до погіршення життєвого рівня населення, зростання соціальної нестабільності суспільства. Усе це привертає увагу до проблем розвитку фінансового сектора та його взаємодії з реальним сектором економіки.
Вид структурного осередку (по якому взятий перелік податків для курсової) КОРПОРАЦІЯ – “БРАТЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ – УКРАЇНА”.
Основна мета діяльності – надання допомоги широкому колу людей з різноманітними культурним, економічним оточенням, які страждають від емоційного, духовного та фізичного недостатку, що виникає поза їх контролем.
Ось деякі основні положення:
Корпорація “Братерство Без Кордонів – Україна” (надалі Корпорація) є відділенням Міжнародної неурядової організації “Міжнародна Місія Без Кордонів” (Надалі “Місія”), яка об’єднує громадян України і іноземних громадян на добровільних засадах, для спільної реалізації своїх прав та свобод. У своїй діяльності Корпорація керується Конституцією України, чинним законодавством, статутом міжнародної організації “Міжнародна Місія Без Кордонів” і своїм статутом. Діяльність Корпорації поширюється на територію України.
Корпорація взаємодіє з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, релігійними громадами, установами, підприємствами.
Основні завдання Корпорації включають:
надання матеріальної та медичної допомоги малозабезпеченим громадянам;
благодійність в галузі охорони здоров’я, освіти;
розповсюдження ідей християнства;
сприяння духовному пробудженню та моральному відродженню людей.
В даній курсовій роботі, будуть відображені всі податки і обов’язкові платежі, що сплачує Корпорація.
Базою оподаткування є – Корпорація ББК-Україна, яка сплачує такі податки, та обов’язкові платежі:
комунальний податок;
прибутковий податок;
збір до пенсійного фонду;
збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
збір на обов’язкове соціальне страхування;
транспортний податок;
податок на землю.
А зараз конкретніше по кожному з цих податків.
 
2. Податки, збори та обовязкові платежі підприємства
 
2.1 Податок на додану вартість
 
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ- податок, об’єктом обкладення якого є різниця між виручкою, отриманою при реалізації товару або наданні послуг, і вартістю купівель у різних постачальників. Тут мова йде про знову створену вартість, що є джерелом заробітної плати, внесків до фонду соціального страхування, підприємницько-го прибутку. Іншими словами, в оподатковуваний оборот включається не вся виручка від реалізації товарів і послуг, а лише додана вартість на кожній стадії виробництва і реалізації.
У більшості країн світу, паралельно з вже розглянутою систе-мою прибуткових податків, діє система податків на додану вартість (value added tax), яку можна вважати удосконаленим варіантом першої системи. У обох цих системах подальший податок пов’язаний з попередніми шляхом податкового кредиту, тобто попередні податки віднімаються безпосередньо з суми подальшого податку, а не з оподатковуваного прибутку (що було б менш вигідно для платника податків). Основні відмінності містяться в структурі бази обкладення: у податку на додану вартість вона ширше, оскільки допускає вирахування тільки матеріальних витрат (на сировина, матеріали, комплектуюча частини і т. д.), але не витрат на виплату заробітної плати; відсутні стандартне вирахування, резерви, що включається до складу витрат або прибутки, що утворюються за рахунок і т. д., дозволений по кор-пораційному податку і податку на індивідуальні прибутки. У той же час капітальні витрати (на придбання машин, обладнання і т. д.) для цілей розрахунку податку на додану вартість списуються не в порядку амортизації (тобто з розстрочкою по роках), а відразу ж в міру їх здійснення (що є вельми могутнім стимулом для оновлення їх виробничих потужностей). Таким чином, база податків на додану вартість охоплює фонд заробітної плати і чисту грошову виручку від діяльності підприємства, що різко спрощує податковий контроль і обмежує можливості для зловживань податковими пільгами.
 
2.3 Прибутковий податок з громадян
 
Прибутковий податок вираховується з кожного працівника при нарахуванні зарплати, взалежності від суми по шкалі. Прибутковий податок перераховується в день отримання заробітної плати.
Фото Капча