Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податки, збори та обов’язкові платежі, по ПФ "Орієнтир-3"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Порядок нарахування і сплати податків і зборів підприємства до бюджету
2. Податок на прибуток підприємств і організацій
3. Податок на додану вартість
4. Податки з фізичних осіб
5. Плата за землю
6. Податок з власників транспортних засобів
7. Збір в Державний інноваційний фонд
8. Плата за торговий патент
9. Комунальний податок
10. Первинний облік розрахунків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Головним методом державного регулювання підприємницької діяльності виступає система оподаткування, що використовується як інструмент впливу на стимулювання та обмеження певних видів підприємництва, засіб формування державного бюджету.
Система оподаткування – продукт закономірного результату економічного розвитку суспільства, об’єктивно необхідна частина її економічної структури, що втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система перебуває в постійному русі, що знаходить відображення в появі нових офіційних документів, які регулюють оподаткування підприємницької діяльності, у змінах і доповненнях до вже діючих законів. Тому надзвичайно важливим є ознайомлення та подальший моніторинг за системою законодавчих і нормативних актів.
Законодавча база визначає принципи побудови системи оподаткування, диференціює податки.
В даній курсовій роботі я хочу детальніше ознайомитися з системою оподаткування в Україні на прикладі ПФ “ОРІЄНТИР-3”, тобто базою виконання даної курсової роботи є ПФ “ОРІЄНТИР-3”, зареєстрована рішенням виконкому Рівненської міської Ради народних депутатів № 483 від 11. 12. 91 р., і яка є юридичною особою, діє на підставі статуту згідно Закону України “Про підприємництво”.
Форма власності – приватна (засноване на власності окремого громадянина України, з правом найняття робочої сили). На чолі фірми стоїть директор фірми, в компетенцію якого входить вирішення всіх господарських, фінансових, виробничих та інших питань.
Фірма створена з метою розвитку підприємницької ініціативи на основі здорової конкуренції та впровадження передових технологій господарювання для задоволення потреб ринку в товарах і послугах на основі самоуправління, повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності, широкої свободи вибору та створення додаткових робочих місць, забезпечення швидкої окупності видатків, оперативного реагування на зміни споживчого попиту.
Предметом діяльності фірми являється:
випуск будівельних матеріалів;
розробка і переробка деревини;
ведення будівельних, ремонтно-будівельних робіт, декоративно художнього оформлення інтер’єру, проектування та складання кошторисної документації;
надання транспортних послуг через власні транспортні засоби;
торгівельна і комерційна діяльність.
Метою діяльності фірми є одержання відповідного прибутку.
Місцезнаходження фірми: м. Рівне, вул. Тополева, 10.
Основу виробничо-господарської діяльності фірми створює поєднання у виробничому процесі засобів виробництва фірми шляхом трудових договорів з найманою робочою силою, а також участь засновника в комерційно-господарській діяльності фірми.
Завданням виконання даної курсової роботи є:
систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення податкового обліку, набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік”;
дослідити порядок ведення обліку розрахунків і отримати навички у складанні первинних та звітних документів стосовно даного питання;
перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві;
простежити поєднання бухгалтерського і податкового обліку
розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень і вирішення завдань поставлених в курсовій роботі.
Метою виконання даної курсової роботи є:
детальніше ознайомлення зі складанням податкової звітності;
дослідження на основі реальних даних механізму нарахування та сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;
дослідження первинного обліку податків, зборів, обов’язкових платежів;
вивчення практичного синтетичного та аналітичного обліку податків, зборів, обов’язкових платежів.
 
1. Порядок нарахування і сплати податків і зборів підприємства до бюджету
 
Згідно з діючими законами України ПФ “ОРІЄНТИР-3” є юридичною особою і тому на ній лежить обов’язок сплачувати податки, збори. ПФ “ОРІЄНТИР-3” стоїть на обліку в ДПА, в банку відкритий рахунок платника податку і зборів. Під податком чи збором (обов’язковим платежом) до бюджету чи в державні цільові фонди слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня чи в державний цільовий фонд, здійснюваний платником у порядку і на умовах, які визначаються законами України про оподаткування.
Порядок нарахування і зачислення обов’язкових платежів на ПФ “ОРІЄНТИР-3” здійснюється відповідно до законів України про оподаткування.
ПФ “ОРІЄНТИР-3” як платник податків і зборів здійснює такі дії:
веде бухгалтерський облік, складає звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечує її зберігання;
подає до ДПА та інших державних органів декларації та документи, відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів;
сплачує належні суми податків і зборів у встановлені законом терміни;
допускає посадових осіб ДПА до обстеження приміщень, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків.
ПФ “ОРІЄНТИР-3” одержує та ознайомлюється з актами перевірок ДПА; сплачує такі загальнодержавні податки і збори:
ПДВ,
Податок на прибуток,
Податок на прибуток фізичних осіб,
Плата за землю,
Податок з власників транспортних засобів,
Збір до Державного інноваційного фонду,
Плата за торговий патент.
ПФ “ОРІЄНТИР-3” сплачує наступні податки до місцевого бюджету:
Комунальний податок.
 
2. Податок
Фото Капча