Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податки, збори та обов’язкові платежі, по ПФ "VVCOM"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Порядок нарахування і сплати податків і зборів підприємства до бюджету
2. Податок на прибуток підприємств і організацій
3. Податок на додану вартість
4. Податки з фізичних осіб
5. Плата за землю
6. Податок з власників транспортних засобів
7. Збір в Державний інноваційний фонд
8. Плата за торговий патент
9. Комунальний податок
Висновки
Список використаних джерел
Додаток
 
Вступ
 
Україна, як і більшість інших країн величезного євразійського регіону, на переломному етапі кінця XX століття опинилася у складній ситуації, а точніше – у гострому кризовому стані, який завершився економічним та політичним розвалом загниваючої тоталітарної системи.
Подолання наслідків цієї економічної кризи – це перехід країни у стадію сталого економічного розвитку на ринковій основі.
Подолання економічної кризи потребує продуманого співвідношення реформ на макро- та мікрорівнях із стимулюванням економічної активності, зокрема, за допомогою податкової системи.
Податкова політика є найбільш значущим інструментом державного регулювання соціальних та економічних процесів, інвестиційної стратегії, зовнішньоекономічної діяльності, структурних змін у виробництві, прискореного розвитку пріоритетних галузей.
В Україні відбувається поступове становлення нової податкової системи, яка б відповідала умовам ринкової економіки. Розроблено пакет законопроектів, названих «податковою революцією», якими передбачено глибинні зміни в системі оподаткування.
Зрозуміло, що податкова реформа – це робота не одного фінансового року, і вона має враховувати рівні економічного розвитку регіонів України.
На сучасному етапі приділяється значна увага розвитку регіональної економічної політики, яка повинна спрямовуватися на зміцнення місцевих бюджетів та розширення прав місцевих органів виконавчої влади і самоврядування за рахунок збільшення частки закріплених доходів у бюджетах усіх рівнів, розширення значення місцевих податків і зборів, встановлення науково обгрунтованих нормативів відрахувань до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків.
Відрахування до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків призводить до того, що в регіонах залишаються різні частини зібраних податків, і динаміка доходів у розрахунку на одиницю податкових надходжень є досить суперечливою і важко передбачуваною.
Відсутність чіткого взаємозв'язку між податковими надходженнями до зведеного бюджету регіонів з доходами місцевих бюджетів не стимулює місцеві органи влади до збільшення державних доходів, а навпаки, загострює проблему дефіциту бюджету як у державі, так і в регіонах.
У результаті наукових розробок та дискусій було виділено дві головні концепції нового законопроекту. Перша: віднести до місцевих податків та зборів – основних джерел наповнення бюджету – прибутковий податок з громадян та податок на прибуток з підприємств; друга: віднести до місцевих податків та зборів податок на землю, податок на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб. Її впровадження у життя стримує той факт, що на сьогодні в Україні не прийнято закон про оподаткування нерухомого майна, який успішно діє в багатьох економічно розвинутих країнах. Потребує також додаткового вивчення проблема становлення місцевих акцизів та прибуткових податків як квоти загальнодержавних податків.
Завдання курсового проектування з оподаткування полягає в наступному:
– систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички методики розрахунку та сплати податків, набуті під час вивчення курсу “Оподаткування”;
– розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених в курсовій роботі.
В даній курсовій роботі я хочу детальніше ознайомитися з системою оподаткування в Україні на прикладі ПФ “VVCOM”, тобто базою виконання даної курсової роботи є ПФ “VVCOM”, зареєстрована рішенням виконкому Рівненської міської Ради народних депутатів № 483 від 11. 12. 91 р., і яка є юридичною особою, діє на підставі статуту згідно Закону України “Про підприємництво”.
Форма власності – приватна (засноване на власності окремого громадянина України, з правом найняття робочої сили). На чолі фірми стоїть директор фірми, в компетенцію якого входить вирішення всіх господарських, фінансових, виробничих та інших питань.
Фірма створена з метою розвитку підприємницької ініціативи на основі здорової конкуренції та впровадження передових технологій господарювання для задоволення потреб ринку в товарах і послугах на основі самоуправління, повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності, широкої свободи вибору та створення додаткових робочих місць, забезпечення швидкої окупності видатків, оперативного реагування на зміни споживчого попиту.
Предметом діяльності фірми являється:
випуск буд. матеріалів;
розробка і переробка деревини;
ведення будівельних, ремонтно-будівельних робіт, проектування та складання кошторисної документації;
надання транспортних послуг через власні транспортні засоби;
торгівельна і комерційна діяльність.
Метою діяльності фірми є одержання відповідного прибутку.
Місцезнаходження фірми: м. Рівне, вул.. Княгині Ольги, 4.
Основу виробничо-господарської діяльності фірми створює поєднання у виробничому процесі засобів виробництва фірми шляхом трудових договорів з найманою робочою силою, а також участь засновника в комерційно-господарській діяльності фірми.
Завданням виконання даної курсової роботи є:
систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення податкового обліку, набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік”;
дослідити порядок ведення обліку розрахунків і отримати навички у складанні первинних та звітних документів стосовно даного питання;
перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві;
простежити поєднання бухгалтерського і податкового обліку
розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих
Фото Капча