Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поетика експресіонізму в українській літературі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
109
Мова: 
Українська
Ціна: 
3450 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Естетика експресіонізму в контексті раннього модернізму 
1.1. Теоретичні засади експресіонізму
1.2. Стильові тенденції української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття
2. Творчість Осипа Турянського в контексті українського модернізму
2.1. Проблема жанрової природи роману Осипа Турянського «Поза межами болю
2.2. Концепція людини і світу в прозі Осипа Турянського
3. Поетика прози Василя Стефаника
3.1. Жанрово-стильова специфіка новел Василя Стефаника
3.2. Образна система новелістики Василя Стефаника
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Літературно-мистецькі тенденції ХХ ст. дають змогу по-новому підійти до трактування сутності людини як особистості. Створюються нові образи літературних героїв, які не групуються в типи, а виступають як окремі індивідуальності. У силу стильових концепцій, література починає зображати людину та суспільні події через призму психології, що дозволяє по-новому поглянути на різні проблеми, відшуковуючи їх причини у свідомості конкретної особистості, а не в устрої суспільства. З іншого боку, осмислюються споконвічні філософські проблеми: життя і смерті, добра і зла, місця людини у світі, сутності людини як істоти духовної, розставляються пріоритети духовного та тілесного тощо. Література входить в нове русло, почуття та відчуття людини набувають більшого значення, ніж її вчинки. Часто діє тенденція: на скільки сильно людина відчуває, на стільки сильно вона живе. 

Саме в руслі модернізму написаний роман Осипа Турянського «Поза межами болю. Картина з безодні», який, підпорядковуючись тенденціям експресіонізму, зображує «маленьку» людину винятковою постаттю.

Осип Турянський залишив помітний слід в літературі, хоч багато хто з критиків вважає його автором лише одного роману. 

Поет П.Карманський, який читав книгу у рукописі, в листі до О.Турянського писав: «Ваш твір — це наймогутніша з відомих мені картин на тлі світової катастрофи не тільки в нашій, а й у цілій європейській літературі. В порівнянні з фізичною і психічною мартірією Ваших осіб бліднуть картини Андреєвого «Червоного сміху», а навіть поражаюча, жахлива картина воєнного лихоліття бельгійського народу, змальована пером Анні Віванті, роман «Vae Viktis», реномований європейською критикою, між іншими Конан Дойлем і Юрієм Брандесом, після прочитання Вашого твору в моїй душі приблідла.

Ваш твір робить вражіння дійсно пережитого, відчутого, переболілого і списаного кров'ю серця. І змістом (ідейно), і формою він має всі прикмети новітнього, наскрізь європейського твору, і я певний цього, що він не останеться в межах нашої країни — та що він добуде право горожанства у всесвітнім письменстві. Це наймогутніший протест (без протесту) проти європейського останнього злочину, це скрик одчаю чутливої душі людини, мужа й батька, а рівночасно вислів віри в людину, який Вам удалося так просто, а рівночасно так могутньо висловити трьома словами «є сонце в життю», вложеними в уста сліпого.

Прийміть мою заяву радості з приводу повного успіху. Ваш Петро Карманський» [24; 46]. 

Реалістичність роману є беззаперечною, базовою, тому навіть «розмитість» сюжету не може знівелювати враження життєподібності, гостроти пережитого, що передається читачу. Актуальність теми зумовлена необхідністю синтетичного підходу до дослідження поетики експресіонізму в руслі української літературної традиції.

Метою дослідження є: цілісно проаналізувати розвиток та сутність українського експресіонізму на прикладі творчості О.Турянського (роман «Поза межами болю. Картина з безодні») та В.Стефаника (мала проза). Для досягнення мети необхідно реалізувати ряд завдань:

 • зробити огляд критичної літератури;
 • окреслити методологічні засади дослідження;
 • дослідити розвиток європейського та вітчизняного експресіонізму;
 • проаналізувати жанрову природу та проблематику роману «Поза межами болю» О.Турянського;
 • з’ясувати жанрово-стильові особливості новел В. Стефаника;
 • схарактеризувати образну систему новелістики В. Стефаника.

Об’єктом нашого дослідження є роман О.Турянського «Поза межами болю. Картина з безодні», мала проза В.Стефаника («Новина», «Шкода», «Скін», «Портрет», «Палій», «Сама-саміська», «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «Шкільник», «Кленові листки», «Лесева фамілія», «Гріх», «Похорон», «Лист», «Камінний хрест», «Марія», «Сини», «Дід Гриць», «Роса»). Відповідно, предметом дослідження є поетика експресіонізму. Поставлені завдання будуть вирішені за допомогою таких методів:

 • зіставлення різних літературних тенденцій для ґрунтовнішого аналізу художніх особливостей творів;
 • літературного аналізу художнього творів в психологічному аспекті;
 • описового методу, що буде застосований для висвітлення художньо-зображувальних особливостей творів.

Теоретико-методологічну основу роботи складають літературознавчі концепції Анца Т. [1]; Гавриліва Т. [6]; Галича О. [10]; Мельника В. [43]; Мігальчинської В. [44]; Мовчана Р. [46]; Пахаренка О. [55]; Сулими М. [74]; Черненко О. [80]; Яструбецької Г. [88; 89]. Дослідженням творчості О.Турянського займалися: Качкан В. [25], Лебедівна Л. [36], Пінчук С. [56], Печарський А. [49; 50; 51; 52], Плен Р. [29], Федорів Р. [42] та інші. Творчість В.Стефаника досліджували: Бойко Т. [4]; Гуць М. [16]; Козій Д. [28]; Кодак М. [26; 27]; Коцюбинська М. [32]; Піхманець Р. [57] та інші.

Наукова новизна. Дослідження є спробою цілісного дослідження поетики експресіонізму у вітчизняній літературній традиції на прикладі детального текстуального аналізу творів Осипа Турянського та Василя Стефаника – знакових представників раннього модернізму.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання під час викладання історії української літератури в середній та вищій школах.

Структура й обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (91 позиція). Загальний обсяг – 108 сторінок, з них 72 сторінки основного тексту.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анц Т. Суспільна модернізація, літературний модерн і філософія постмодерну // Експресіонізм: збірник наукових праць / Упор. Гаврилів Т. - Львів, 2002. - С. 5-26.
 2. Бажан М. Сліпці // Сучасність. - 1998р. - № 12. - С. 28-49
 3. Бердяєв М. О назначении человека. - М., 1993. - 272с.
 4. Бойко Т. Трагічний ритм життя і творчості Василя Стефаника // Основа. - 1994. - №26. - С. 16-131.
 5. Василь Стефаник у критиці та спогадах. - К., 1970. - 482с. 
 6. Гаврилів Т. Експресіонізм: страх непристосованої свідомості // Експресіонізм: Збірник наукових праць - Л., 2002. - С.69-85. 
 7. Гаврилів Б. Вшановує Галичина (до 120-річчя з Дня народження В.Стефаника) // Українська мова та література в школі. - 1991. -№5. - С.89-91.
 8. Гаєвська Л. Морально-етична проблема української новели кінця ХІХ - початку ХХ століття. - К., 1981. - 265с.
 9. Гаєвська Л. В.Стефаник: поетика стилю (Індивідуальні стилі письменників ХІХ¬ - поч.ХХ ст.). - К., 1987. - С.263-291.
 10. Галич О. Модернізм як мистецьке явище // Всесвітня література та культура. - 2006. - № 2. - С. 29-31.
 11. Гнідан О. Життя і творчість Василя Стефаника. - К., 1991. - 222c.
 12. Гоян Я. Камінний хрест України: до 130-річчя з Дня народження Василя Стефаника // Літературна Україна. - 2001. - 17 травня. - С.10.
 13. Грицюта М. Художній світ Василя Стефаника. - К., 1982. - С 123.
 14. Грицюта М. Нев’янучі листки (про Василя Стефаника) // Радянське літературознавство. - 1981. - № 5. - С.64-69.
 15. Гундарова Т., Шумило Н. Тенденції розвитку художнього мислення (початок ХХ ст.) // Слово і час. - 1993. - № 1. - С.55-66.
 16. Гуць М. З нових досліджень про Василя Стефаника // Слово і час. - 2001. - № 6. - С. 47-54.
 17. Денисюк І. Карбівничий чистого металу // Жовтень. - 1971. - № 5. - С.102-118.
 18. Довженко О. Про красу [Збірник статтей, промов, фрагментів з листів]. - К., 1968. - 532с.
 19. Дорошко Л. «Слово, сказане самим буттям»: (Природа слова Василя Стефаника) // Слово і час. - 2004. - №12. - С.36-41.
 20. Дробот І. Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації нормативу // Магістеріум: літературознавчі студії. - К., 2002. - С.10-17.
 21. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. - К., 1999. - 342 с.
 22. Затонський Д. Перечитуючи Ремарка // Ремарк Е. Твори: В 2 т. Т.1. - К., 1986. - С. 5-32.
 23. Зборовська Н. Українська література в умовах масової культури // Дивослово. - 2008. - № 4. - С.47-50.
 24. Карманський П. Вибране. - К., 1996. - С.3-16.
 25. Качкан В. З вершин світового модерну: Сучасне прочитання Осипа Турянського // Сучасність. - 2000. - № 2. - С. 130-135.
 26. Кодак М. Парадигма імпресіонізму й експресіонізму: М.Коцюбинський - В.Стефаник. // Кодак М. Авторська свідомість і класична поетика. - К., 2006. - С.179-253. 
 27. Кодак М. Психологізм і поетика творчості Василя Стефаника // Українська мова та література в школі. - 1980. - № 9. - С.33-42.
 28. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях // Сучасність. - 1972. - №10. - С.42-54.
 29. Корнієнко І. Півстоліття українському радіо, кіно. Сторінками історії. - К., - 1970. - 228с.
 30. Костащук В. Володар дум селянських. - К., 1989. - С.79-87.
 31. Костюк В. Фрагмент у творчості Василя Стефаника // Слово і час. - 2000. - № 6. - С.62-66.
 32. Коцюбинська М. Читаючи Стефаника // Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. Т.1. - К., 2004. - С.157-190.
 33. Кузнецов Ю. Розвиток психологізму в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Проблема теорії та історії реалізму української літератури ХІХ - поч.ХХ століття. - К., 1991. - С.221-249.
 34. Кущак О. Українська література революційної доби. - К., 1982. - 348с.
 35. Лепкий Б. Незабутні. - К., - 1992. - С. 66-73.
 36. Лебедівна Л. Українське обличчя війни (повість-поема О. Турянського «Поза межами болю. Картина з безодні») // Слово і час. - 2004. - № 12. - С.50-56.
 37. Лесин В. Василь Стефаник - майстер новели. - К., 1970. - 331с.
 38. Лесин В. Василь Стефаник. Життя та творчість. - К., 1981. - 150с.
 39. Лесин В. Любимо Стефаника, вчимося в нього // Радянське літературознавство. - 1969. - №7. - С.27-36.
 40. Ліска В. Передовий загін і травматичний досвід: невчасність німецького експресіонізму // Експресіонізм: Збірник наукових праць. - Л., 2002. - С.27-34.
 41. Літературознавчий словник-довідник. - К., 1997. - 752 с.
 42. Маланюк Є. Думки про мистецтво // Слово і час. - 1993. - №6. - С. 58-66.
 43. Мельник В. Модернізм української прози: ґенеза, розвиток, історичне значення // Стильові тенденції української літератури ХХ століття. - К., 2004. - С.5-12.
 44. Мігальчинська В. М. Експресіонізм у літературі, малярстві, музиці // Всесвітня література та культура. - 2006. - №2. - С.29-31.
 45. Мірівіліс С. Життя в могилі. - К., 1991. - 491 с.
 46. Мовчан Р. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20-х років ХХ століття // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. - 2006. - № 2. - С.70-82.
 47. Ремарк Е. М. Твори: В 2 т. Т.1. - К., 1986. - 570 с.
 48. Пахаренко В. Художнє слово // Українська мова та література . - 2001. - № 29-32. - С. 52-57.
 49. Пахаренко О. Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму: Сторінки літературознавчого довідника // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях. - 2006. - №2. - С. 50-56.
 50. Печарський А. Експресіоністична свідомість і книга Болю Осипа Турянського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Випуск VIII. - Рівне, 2000. - С.56-64.
 51. Печарський А. Мистецько-виражальні особливості «Поза межами болю» Осипа Турянського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Випуск VII. - Рівне, 1999. - С.142-148.
 52. Печарський А. На розгорнутих сторінках ліричного роману «Поза межами болю» О.Турянського // Сучасність. - 2000. - № 7-8. - С.75-88.
 53. Печарський А. Поетика трагічного оптимізму в творчості Осипа Турянського // Дзвін. - 1997. - № 9. - С.146-152.
 54. Пінчук С. Осип Турянський // Турянський О. Поза межами болю. Син землі. Оповідання. - К., 1989. - С. 17-39.
 55. Пінчук С. Силует на камені (Про українського прозаїка О.Турянського. 1880-1933) // Вітчизна. - 1968. - № 11. - С. 174-184.
 56. Піхманець Р. Сила новелістичного таланту (до проблеми психологізації у творчості Василя Стефаника) // Українська мова й література в школі. - 1987. - № 11. - С.7-13.
 57. Плен Р. Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського «Поза межами болю» // Турянський О. Поза межами болю. Картина з безодні. - К., 1921. - С. 3-29.
 58. Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. - К., 1980. - 350с.
 59. Погребенник Ф. Шевченко і Стефаник. // Освіта. - 1994. - 9-16 березня. - С.3. 
 60. Пригодій С. Літературний імпресіонізм в Україні та США. - К., 1998. - 260с.
 61. Проценко І. Розгляд новел В.Стефаника // Українська мова та література в школі. - 1972. - № 2. - С.3-5.
 62. Поліщук К. Отаман зелений. - К., 1998. - 286 с.
 63. Рінберг В. Про композицію внутрішнього діалогу у новелах Василя Стефаника // Мовознавство. - 1984. - № 7. - С.33-38.
 64. Рудницький М. Василь Стефаник. / Рудницький М. Письменники зблизька. - Львів, 1958. - С.107-132. 
 65. Розумний Я. Стефаників портрет емігранта // Сучасність. - 1992. - №12. - С.151-155.
 66. Селегій М. На фоні модерної поезії // Сучасність. - 2002. - № 9. - С. 17-26.
 67. Славутич Яр. Поетика ранніх творів Василя Стефаника // Славутич Яр. Меч і перо. - К., 1992. - С.223-233.
 68. Соловей О. «Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину?» // Дивослово. - 2000. - №5. - С.44-47.
 69. Спиркин А. Сознание и самосознание. - М., 1972. - 298с.
 70. Стефаник В. Повне зібрання творів: У 3-х т. Т.1. - К., 1954. - 286 с.
 71. Стефаник В. Повне зібрання творів: У 3-х т. Т.2. - К., 1954. - 265 с.
 72. Стефаник В. Повне зібрання творів: У 3-х т. Т.3. - К., 1954. - 235 с.
 73. Сулима М. Експресіонізм та український футуризм // Експресіонізм: Збірник наукових праць. - Л., 2002. - С.142-156.
 74. Суріо Е. Фільмологія і порівняльна естетика. - К., 1993. - 252 с.
 75. Тувім І. Із книги «Слово і тіло» // Сучасність. - 2004. - №7. - С. 5-16.
 76. Турянський О. Поза межами болю. Син землі. Оповідання. - К., 1989. - 334с.
 77. Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине // Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. Т.8. - К., 1977. - С.62-75.
 78. Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника. - К.,1989. - 225 с. 
 79. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово. - Кн.1. - К., 1994. - С.204-214.
 80. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль, 1994. - 346 с.
 81. Чижевський Д. Слов’янське бароко // Слово і час. - 1993. - №6. - С.61-79.
 82. Федорів Р. повернення Осипа Турянського // Турянський О. Поза межами болю. Син землі. Оповідання. - К., 1989. - С. 5-16.
 83. Фісулова Л. Трагедія переселення галицьких селян до Канади: Художньо-стильовий аналіз новели В.Стефаника «Камінний хрест» на тлі мистецьких асоціацій // Українська мова та література. - 2006. - № 17 (травень). - С.10-13.
 84. Франко І. Із секретів поетичної творчості. - К., 1969. - 296с.
 85. Шевчук В. Один із роду Басарабів. / Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К., 1990. - С. 296-303.
 86. Шумило Н. До проблеми ліризації української прози кінця ХІХ - початку ХХ століття // Проблема теорії та історії реалізму української літератури ХІХ - поч.ХХ століття. - К., 1991. - С.250-265.
 87. Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника (Національний варіант експресіонізму) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - №3. - С.34-42.
 88. Шумило Н. Під знаком національної самобутності. - К., 2003. - 354 с.
 89. Яструбецька Г. Дискурс імпресіонізму та експресіонізму в українській прозі 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету. - № 50. - Випуск 33. - Х., 2001. - С. 399-404.
 90. Яструбецька Г. Експресіонізм - імпресіонізм: стильва опозиція чи дифузія ? // Слово і час. - 2006. - №2. - С.39-45.
 91. Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели «Камінний хрест» // Українська мова та література в школі. - 2005. - № 4. - С.24-27.
11773
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).