Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політологічні основи соціальної роботи

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

1. Які соціальні програми здійснюються в Україні?
2. Як здійснюється соціальна політика в нашій країні?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

1. Які соціальні програми здійснюються в Україні?

Входження України у новий період становлення всіх сфер соціального розвитку, відновлення державності, відродження багатого культурно-історичного досвіду та традицій національного виховання висуває проблему гармонійного фізичного і духовного розвитку молодого покоління, соціалізації його як особистості. Такий стиль життєдіяльності спрямований перш за все на підтримку державою та дітей і молоді людей. Основний шлях, за допомогою якого держава сприяє соціалізації і захищенню прав дітей і молоді, є впровадження соціальних програм різного рівня і спрямованості.

На сьогодні в Україні здійснюються наступні державні соціальні програми.

Державна програма підтримки молодіжного підприємництва в Україні на 2006-2008 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2005 №536. Мета програми: створення сприятливих умов для розвитку підприємництва серед молоді, зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до підприємницької діяльності. 

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2004-2008 роки, затверджена Указом Президента України від 08.02.2003 №78/2003. Мета програми: створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молоді, пошук, підтримка і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих молодих людей, самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві. 

Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки, затверджена Указом Президента України від 13.07.2005 №519/2005. Мета програми: посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення сприятливих умов для їх професійної реабілітації та зайнятості; сприяння підприємницькій діяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями; соціалізація молодих інвалідів. 

Програма "Сільська молодь", затверджена спільним наказом Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства освіти України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 31.01.2000 №13/467/16-Л. Мета програми: розширення сфери зайнятості сільської молоді; формування молодої генерації працівників сільського господарства якісно нового типу; поліпшення соціально-культурного обслуговування, створення необхідних житлово-побутових умов, формування здорового способу життя молоді. 

Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2006-2008 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2005 №790. Мета програми: запобігання зараженню ВІЛ-інфекцією/СНІДом, концентрація зусиль, спрямованих на боротьбу з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, зменшення кількості наркозалежної молоді, створення умов для профілактичної допомоги молоді з наркотичною залежністю за місцем її проживання, зниження рівня ризику в поведінці молоді; розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога". 

Програма сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2006-2009 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2005 №88. Мета програми: сприяння інтеграції кримськотатарської молоді в українське суспільство; створення умов соціального становлення кримськотатарської молоді; підвищення її загальноосвітнього і культурного розвитку; зростання рівня культури міжнаціональних відносин громадян. 

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 №1089. Мета програми: реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва; удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування. 

Національний план дій на 2006-2010 роки щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2005 №479. Мета плану дій: досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; забезпечення сприятливих умов для поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі в суспільстві, розкриття їх інтелектуальних і творчих здібностей; підтримка та розвиток підприємницької діяльності жінок, соціально незахищених категорій сімей, зокрема багатодітних та неповних. 

Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2006-2008 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2006 №766. Мета програми: створення механізму запобігання торгівлі людьми; запобігання вивезенню жінок за кордон для експлуатації в індустрії сексуальних послуг; дітей для всиновлення, в т.ч. за кордон, та молоді для використання у якості донорів органів; захист і реінтеграція потерпілих внаслідок цих злочинів. 

Програма "Українська родина", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 №243. Мета програми: відродження, збереження й розвиток народних сімейних традицій; підвищення рівня життя сімей; розвиток та поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; запровадження нових форм виховання дітей, які залишились без батьківського піклування. 

Міжгалузева програма "Сільська жінка", затверджена спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 29.09.2002 №656/498/360/312/530. Мета програми: залучення жінок до активної участі в усіх сферах життєдіяльності суспільства; сприяння працевлаштуванню жінок, які проживають у сільській місцевості; розширення мережі жіночих кредитних спілок. 

Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2010 року ; затверджена Указом Президента України від 24.01.2005 №42/2005. Мета програми: створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту прав. 

Державна програма запобігання дитячій бездоглядності на 2006-2010 роки, затверджена Указом Президента України від 21.02.2006 №154/2006. Мета програми: удосконалення державної системи профілактики бездоглядності; зменшення кількості бездоглядних, безпритульних дітей; створення умов для забезпечення захисту прав дітей, їх соціально-психологічної реабілітації; оптимізація мережі закладів соціального захисту дітей. 

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008

Фото Капча