Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політична реклама та її різновиди

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Сутність політичної реклами, її завдання
  2. Види та форми сучасної політичної реклами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Політична реклама – невід'ємна риса демократичного політичного режиму. У країнах з усталеною демократією існують традиції політичної реклами та культура її сприйняття. У нових демократіях (до яких належить і Україна) політична реклама активно входить у практику комунікації, набуваючи свого місця у сфері інформації та пропаганди. Рекламні повідомлення спрямовуються на виборців, серед яких студентство становить найактивнішу групу, здатну не тільки засвоювати повідомлення й коригувати власну політичну поведінку, а й впливати на інші електоральні групи. Саме тому дослідження психологічних аспектів функціонування політичної реклами й, зокрема, особливостей її сприйняття становить особливий інтерес.

Політична реклама є складовою комунікативного процесу, що здійснюється для адресного впливу на чітко окреслені групи населення та електоральні групи, аби спонукати їх членів до певних дій, політичного вибору і загалом до участі в політичних процесах. 

Політична реклама є концентрованим комунікативним вираженням політичної платформи певних політичних сил, яке сприяє впровадженню у масову свідомість чіткого уявлення про їх характер та формуванню бажаних психологічних настановлень стосовно політичного вибору. Таке формування і впровадження відбувається на основі раціональних та емоційних засобів впливу на аудиторію, спрямованих на усвідомлювані й неусвідомлювані реакції індивідів. В основі комунікативного впливу іміджу на електоральні настановлення лежить його проективна здатність – побудова образу бажаного майбутнього. Імідж політика виступає в політичній комунікації посередником між лідером і масою, його постійно відтворює сам суб’єкт і засоби комунікації. Специфічною сутнісною ознакою іміджу є його здатність передавати згорнуту основну інформацію про політичного діяча, яка відповідає очікуванням електорату і яку несе політична реклама.

 

Список використаних джерел: 
  1. Атаманчук Г.А., Гірник А.М. Політичний менеджмент. Теорія та практика політичних технологій. – Рівне: «Перспектива», 2004. – 200 с.
  2. Буртак С. Політична реклама як маніпулювання
  3. громадською думкою// Незалежний культурний часопис "ї". – №30. - 2004. – С.16-22.
  4. Кочубей Л.О.  Виборчі технології: навч. посіб. / Л.О. Кочубей. – К.: Укр. центр політ. менедж., 2008. – 332 c.
  5. Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість / А. Нальотов // Політ. менеджмент . – 2007. – N 5. – С. 126-137.
  6. Радунскі П. Проведення виборчої кампанії – форма виборчої комунікації // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту,  2005. – С. 97-98.
  7. Ротар Н. Політична реклама: навч. посіб. / Н. Ротар ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 80 с.
  8. Шовкун І. В. Сутність та зміст політичної реклами // Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських політологічних і релігієзнавчих досліджень. (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К., 2004. – С. 883- 884.
3209
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).