Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття фінансової системи та її структура

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Поняття фінансової системи та її структура
2. Державні централізовані фінанси
3. Децентралізовані фінанси
 
1. Поняття фінансової системи та її структура
 
Фінансова система – це форма організації фінансових відносин в країні.
За внутрішньою будовою фінансова система – це сукупність відносно обособлених фінансових відносин, які взаємопов'язані між собою та відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансова система за внутрішньою будовою включає:
державні фінанси,
фінанси населення,
фінанси приватних підприємств і організацій
Державні фінанси – економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що зосереджені в руках держави і призначені для виконання державою її функцій (економічних, соціальних, політичних).
Державні фінанси поділяються на:
децентралізовані (фінанси державних підприємств)
централізовані (державний бюджет, місцеві бюджети, державний кредит, державне страхування, фонди цільового призначення)
Фінанси населення – економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що формуються з доходів, отриманих громадянами шляхом трудової, господарської та іншої діяльності або спадщини.
Фінанси підприємств – економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що забезпечують процес виробництва та відтворення в межах даного виробництва.
За організаційною будовою фінансова система – це сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють фінансовими відносинами.
До органів управління фінансовою системою відносяться:
1. Органи, що функціонують в сфері бюджету держави:
Міністерство фінансів,
Державна податкова адміністрація,
Контрольно – ревізійна служба,
Державне казначейство.
2. Контрольно – регулюючі органи:
Рахункова палата Верховної Ради,
Комітет з нагляду за страховою діяльністю,
Державна комісія з цінних паперів та фінансового ринку,
Аудиторська палата.
3. Фінансові інститути:
Національний банк України,
Комерційні банки,
Небанківські фінансово – кредитні установи,
Фондові біржі.
4. Органи управління цільовими фондами.
 
2. Державні централізовані фінанси
 
До державних централізованих фінансів відноситься:
Зведений бюджет – складається із Державного бюджету та місцевих бюджетів, це фінансовий план створення та використання централізованих грошових коштів на рівні держави та її регіонів
Державний кредит – економічні відноини, в яких позичальником виступає держава (в особі Міністерства фінансів і місцевих органів влади), а кредиторами – юридичні і фізичні особи. Здійснюється для мобілізації грошових ресурсів з метою покриття дефіциту бюджету.
Державне страхування – економічні відносини з приводу формування і використання резервних та страхових фондів для відшкодування збитків громадянам і господарським структурам. Держава виступає страховиком і розпорядником державних страхових фондів і резервів.
Державні цільові фонди – сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні центральних і місцевих органів влади і використовуються на певні цілі, що мають першорядне значення для країни. До них належать:
Пенсійний фонд,
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
Фонд соціального страхування на випадок безробіття,
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища,
Фонд соціального захисту інвалідів та ін.
 
3. Децентралізовані фінанси
 
Децентралізовані фінанси (фінанси підприємств) – економічні відносини, які виникають з приводу створення, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для задоволення власних потреб колективу, забезпечення поточної господарської діяльності підприємства та його економічного розвитку.
За суб'єктами економічних відносин розрізняють:
1. Фінансові відносини всередині підприємства (розподіл прибутку, нормування оборотних засобів)
2. Фінансові відносини між підприємствами (сплата штрафів, розрахунки між підприємствами)
3. Фінансові відносини між підприємством і державою (держзамовлення, сплата податків, відрахування до фондів)
4. Фінансові відносини між підприємствами і вищестоячими організаціями (відрахування на утримання управлінського апарату, нарахування та використання цільових фондів).
5. Фінансові відносини між підприємствами і банками (надання кредиту, сплата відсотків за кредит).
Принципи організації децентралізованих фінансів:
1. Принцип плановості, який забезпечує оптимальне співвідношення між перспективним та поточним плануванням.
2. Принцип комерційного розрахунку, який передбачає, що метою діяльності підприємства є отримання прибутку.
Децентралізовані фінансові ресурси – це грошові кошти, що знаходяться у підприємства і забезпечують поточну господарську діяльність, його виробничий та соціальний розвиток.
Фото Капча