Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття опціону згідно сучасної термінології

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Поняття опціону згідно сучасної термінології
2. Опціони з ф’ючерсними контрактами
3. Основні операції з опціонами на товарній біржі
Список використаних джерел
 
1. Поняття опціону згідно сучасної термінології
 
Згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР опціон – це стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту [3].
Державний комітет статистики України згідно наказу «Про затвердження методологічних положень щодо складання фінансового рахунку 16. 02. 2004 № 112 визначає, що опціон – контракт, що дає покупцеві опціону право купити або продати певну кількість фінансових інструментів (акції, іноземна валюта) або товарів по заздалегідь установленій ціні в будь-який момент до закінчення (або в момент закінчення) терміну дії оговору. Покупець опціону виплачує його продавцеві премію (ціну опціону) в обмін на зобов'язання останнього продати або купити за вимогою покупця фінансові інструменти або товари. У фінансовому рахунку ціна опціону відображається як придбання покупце фінансового активу і як прийняття зобов'язання продавцем. Коли опціонний контракт реалізується, то ці операції відображаються залежно від їхнього характеру. У фінансовому рахунку вони можуть враховуватися в категоріях депозитів або цінних папе ів. Однією з форм опціонів є варанти [1].
Загалом у міжнародній економічній термінології опціон або опціонний контракт – стандартний документ, який засвідчує право придбати або продати цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо придбання/продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту. Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання/продажу таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов'язань опціонного контракту можуть пред'являтися винятково емітенту опціону. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії.
Опціон може бути на покупку або продаж базового активу.
Опціон Call – опціон на покупку. Надає покупцеві право купити базовий актив.
Опціон Put – опціон на продаж. Надає покупцеві право продати базовий актив.
Відповідно можливі чотири види операцій з опціонами:
купити Опціон Call;
виписати Опціон Call;
купити Опціон Put;
виписати Опціон Put [7, c. 87].
 
2. Опціони з ф’ючерсними контрактами
 
Опціони з ф’ючерсними контрактами (угоди з премією) – це контракти на покупку права або продажу зобов'язання укладати біржовий контракт за заданою ціною протягом зазначеного в ньому строку.
Механізм функціонування опціону полягає в тому, що за відносно невелику суму (премію), яка є ціною опціону, продавець бере на себе зобов'язання продати або купити, а покупець, виплативши її, одержує право купити або продати товар на взаємовигідних умовах протягом визначеного ними строку.
Опціонні угоди можуть укладатися як на реальний товар, так і на ф'ючерсний контракт. Однак, оскільки опціон є логічним продовженням ф'ючерсної угоди, то угоди практично здійснюються виключно по цих контрактах [7, c. 89].
Ціною опціону виступає розмір премії. При опціоні ф'ючерсних угод це єдина змінна в контракті, яка визначається на біржовій долівці біржі.
Рівень премії (часто ціна опціону) прямо залежить від:
зміни різниці між поточною біржовою ціною ф'ючерсного контракту та його ціною, що зафіксована в опціоні;
кон'юнктури ринку на даний опціон;
періоду дії премії та строку до ліквідації ф'ючерсного контракту;
рівня банківського процента.
На товарних біржах розрізняють:
прості опціони (опціони покупця і продавця) ;
подвійні опціони;
кратні опціони [7, c. 91].
1. Прості опціони забезпечують для його покупця право вимагати від продавця опціону виконання його зобов'язань або він може відступитися від угоди. Розглянемо механізм формування опціонної угоди на прикладі реального товару.
Наприклад, на біржовій сесії торгують реальним товаром – пшеницею III кл., сумарна вартість якої 12000 грн. Покупець опціону пропонує власнику товару премію в розмірі 1200 грн. за право придбати цю партію пшениці через 3 місяці.
Протягом трьох місяців власник товару не має права продати його. Якщо ж за період, обумовлений в опціонному контракті, вартість партії знизиться і буде складати на біржовому ринку, наприклад, 9600 грн., то покупець має право відмовитися від покупки, втративши премію в розмірі 1200 грн. У випадку, коли ціна на товар зросла і сумарна вартість складає, наприклад, 14400 грн., покупець опціону приймає товар згідно укладеної раніше угоди, вартість якого складає 13200 грн. (12000+1200), а на біржовому ринку – 14400 грн.
Прості опціони функціонують у двох видах: опціон продавця і опціон покупця.
Опціон покупця. Покупець опціону, заплативши премію, набуває (бере на себе) право купити реальний товар чи певну кількість ф'ючерсних контрактів за ціною, встановленою на момент укладання такої угоди протягом обумовленого періоду.
Продавець може в будь-який момент, тобто з його точки зору прийнятний час, протягом встановленого в межах даного опціону
Фото Капча