Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття та особливості предмета економічної теорії

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Розмежування предмета економічної теорії та політекономії
 2. Ретроспективний аналіз розвитку предмета економічної теорії
 3. Еволюція предмета економічної теорії в українській економічній думці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Економічна історія: Навч. посіб. / М.М. Теліщук; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2006. - 458 c.
 2. Економічна теорія - політекономічний контекст: навч. посіб. / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. - К.: Кондор, 2008. - 524 c. 
 3. Економічна теорія в ретроспективі: Пер. з англ. / М. Блауг. - К.: Вид-во С.Павличко "Основи", 2001. - 670 с.
 4. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: навч. посіб. / О. О. Шевченко; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2011. - 243 с.
 5. Історія економічних вчень: Навч. посіб. / С. Реверчук, І. Полулях; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Укр. Віл. Ун-т {Мюнхен}. - Л.: Тріада плюс, 2007. - 352 с
 6. Історія економічних теорій: підручник / О. Ю. Амосов, В. О. Сивоконь, В. Л. Міненко, Н. В. Статівка, В. В. Косенко; Ред.: О. Ю Амосов; В. О Сивоконь; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2010. - 446 с.
 7. Історія економічних учень: Підруч. / В.Д. Базилевич, Л.В. Вернигора, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, П.М. Леоненко, А.О. Маслов, А.П. Нестеренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
 8. Історія новітніх економічних учень: (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко. - 2-е вид., доповн. - Біла Церква: БДАУ, 2003. - 306 с.
 9. Основи економіки. Теорія і практикум: навч. посіб. / О.Є. Мазур. - К.: Лібра, 2008. - 288 с.
 10. Предмет економічної теорії / А.А. Чухно // Екон. теорія. - 2009. - № 2. - С. 5-15. 
 11. Предмет економічної теорії / С. Мочерний, О. Устенко // Економіка України. - 2003. - № 10. - С. 4-10.
 12. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика / Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 1997. – 800 с.
 13. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер.с англ. 11-го изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю; Пер.: Е.С. Иванова. - Репр. изд. - К.: ХаГар, 2000. - 785 с.
4637
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.