Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльна характеристика фізичного виховання військовослужбовців основних країн Північноатлантичного Альянсу та КНР

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Порівняльна характеристика фізичного виховання військовослужбовців основних країн Північноатлантичного Альянсу та КНР
 
Корнійчук Я.А. Онацьківецька ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Анотація. У статті висвітлюється стан і розвиток військової освіти в країнах Північноатлантичного альянсу та КНР, а також фізичне виховання військовослужбовців та їхнє значення для збройних сил.
Ключові слова: характеристика, освіта, фізичне виховання.
Аннотация. В статье освещается положение и развитие военного образования в странах Североатлантического альянса и КНР, а также физического воспитания военнообязанных и их значение для вооруженных сил.
Ключевые слова: характеристика, образование, физическое воспитание.
Annotation. The comparative characteristic of military formation of the basic countries of the North Atlantic alliance and the Korean National Republic. The article shows position and development of military formation in the countries of the North Atlantic alliance and the Korean National Republic.
Key works description, education, physical education.
Постановка проблеми. На даний момент в Україні все більше постає питання про співробітництво та вступ до Північноатлантичного альянсу. В цьому є свої позитивні і негативні сторони але що надалі це питання стає ще найбільш актуальнішим. Тому в даній роботі буде охарактеризована система військової освіти в провідних країнах НАТО.
Вища школа розвинених країн світу нагромадила значний позитивний досвід. Його творче вивчення й узагальнення, критичний аналіз у сучасних умовах могли б безперечно сприяти подальшому зростанню ефективності вищої професійної освіти в Україні.
Дослідники мали б усвідомити сутність новацій їхню ймовірну продуктивність чи навпаки непридатність до впровадження на українському ґрунті. Розуміння й глибокий аналіз ключових проблем вищої школи дасть можливість, як найефективніше використовуючи передовий світовий досвід зберегти позитивні риси властиві вітчизняним освітнім структурам. Процес вітчизняної вищої професійної освіти, зокрема військової неможливий бо знання головних напрямків і тенденцій розвитку освіти зарубіжним, без порівнянь і використань її найпрогресивніших питань.
Сутність підходу до порівняльного сучасних систем професійної освіти полягала в тому, щоб ґрунтуючись на кращих здобутках світового досвіду зберігаючи випробувані часом традиції вітчизняної системи розпочати пошук нової сучасної моделі професійної освіти [1].
Мета роботи: Охарактеризувати розвиток і стан освіти у провідних країнах та висвітлити рівень фізичної підготовки держав сходу та заходу.
Для зручності спочатку наведемо стислу характеристику Північноатлантичного альянсу (НАТО: North Atlantic Freaty Organization-NATO), Воєнно-політичний блок імперіалістичних держав.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Північноатлантичний договір про створення воєнно-політичного блоку західних держав підписаний в Вашингтоні 4 квітня 1949. Вступив в силу 24 серпня 1949 року. З моменту заснування членами НАТО були наступні країни: США, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Португалія, Норвегія, Данія, Іспанія, Канада.
В 1966 р. від участі в воєнній організації НАТО відмовилась Франція [3]. На даний момент країн, які належать до блоку значно більше. Дати характеристику кожній з них неможливо тому обмежимось найбільш провідними які є членами блоку з моменту заснування: США, Великобританія, Італія. Оскільки структура блоку є обумовлена певними стандартами, стан інших країн учасниць буде дещо подібний до країн описаних нижче, але звичайно відповідно до рівня їх внутрішньо економічного розвитку.
Стан і розвиток військової освіти у США. Структура військової освіти.
У сполучених штатах Америки основними джерелами підготовки та комплектування офіцерського корпусу Збройних сил для заміщення первинних посад є:
Військові училища;
Курси позавійськової підготовки резерву при цивільних вищих навчальних закладах (університетах, інститутах, коледжах);
Школи родів військ (офіцерські кандидатські школи, курси підготовки офіцерів, удосконалення підготовки) ;
Система заочного навчання:
- набір на навчання із числа ворент-офіцерів, сержантів, рядових;
- набір із числа цивільних спеціалістів (інженерів, наукових працівників, лікарів, юристів, священників.)
- набір із числа офіцерів національної гвардії, інших силових структур;
- набір із резерву.
Значна кількість джерел підготовки та комплектування офіцерського складу дає змогу оперативно, динамічно та високоякісно забезпечувати збройні сили США кваліфікованими військовими фахівцями. Щороку лише офіцерський корпус Сухопутних військ США поповнюють на 10-11 тис. осіб.
Крім того кожен з видів збройних сил має доволі розгалужену й потужну систему, перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу (та післядипломна освіта).
У сухопутних військах – це армійський командно штабний коледж (основне та заочне виділення, підготовка офіцерів резерву, виділення перепідготовки командирів, офіцерів штабів, підготовчі курси офіцерів армій інших країн; армійський військовий коледж, військово-промисловий коледж, військові навчальні заклади армій країн НАТО) ; національний інститут зі стратегічних досліджень; інститут з комп’ютерних досліджень, інститут оборони, штабний коледж, національно військовий коледж.
Потрібні системи перепідготовки й підвищення кваліфікацій офіцерського складу. Є також інші види збройних сил США [1].
Велика Британія. Структура військової освіти.
Офіцерський склад збройних сил Великої Британії поділяється на кадрових офіцерів, та офіцерів королівської служби. Основним джерелом комплектування збройних сил кадровим офіцерським складом є військові навчальні заклади (коледжі) Крім того, частину кадрових офіцерів набирають із числа: осіб, які закінчили цивільні вищі навчальні заклади і пройшли коротко термінові курси за обраним фахом у відповідних школах родів військ і служб, офіцерів коротко термінової служби; кадрових – ворент офіцерів і сержантів.
Офіцери коротко термінової служби укладають контракт на термін до трьох років, маючи можливість після отримання дозволу
Фото Капча