Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порядок виплат матеріальної допомоги по безробіттю громадянам, що потребують соціального захисту

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Порядок призначення та виплати допомоги по безробіттю особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) та Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати залежно від страхового стажу: до 2 років – 50%, від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років – 60%, понад 10 років – 70%. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100%, протягом наступних 90 календарних днів – 80%, у подальшому – 70%.
Відповідно до пункту 6. 6 Порядку надання допомоги по безробіттю допомога по безробіттю нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно. Допомога по безробіттю призначається та виплачується з 8 дня після реєстрації особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. Допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи, трудової книжки, за пред'явленням у разі наявності свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Рішення про призначення допомоги по безробіттю, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.
Для визначення розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю центр зайнятості користується відомостями персоніфікованого обліку застрахованих осіб, що накопичуються в органах Пенсійного фонду України.
Якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.
Допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць через банківські установи в установленому порядку. Допомога по безробіттю нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно.
Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється також у разі:
1) хвороби безробітного – на підставі довідки лікувального закладу за підписом головного лікаря, скріпленого печаткою. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності вищевказаної довідки допомога
по безробіттю може бути отримана іншою особою;
2) надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більше 30 календарних днів протягом календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;
3) сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання у навчальних закладах не за направленням державної служби зайнятості – за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;
4) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні Сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».
Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у
зв'язку з строковою військовою службою, вступом до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва, відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку (за медичним висновком), переїздом на постійне проживання в іншу місцевість, відмовою від послуг державної служби зайнятості з поважних причин та після закінчення цього періоду особа зареєструвалась в державній службі зайнятості як безробітна протягом 30 календарних днів, то їй з дня звернення продовжується виплата допомоги по безробіттю, призначена за попередньою реєстрацією особи як безробітної. Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, то після закінчення навчання виплачується її залишок за умови збереження права на її одержання.
У разі чергового визнання в установленому порядку особи безробітною, якій виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з працевлаштуванням, виконанням робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами, зайняттям підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Призначена допомога по безробіттю виплачується в межах цього дворічного періоду.
Розмір допомоги по безробіттю особам, які виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, займалися підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення цієї діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу. Якщо особа не брала участі в страхуванні в цей період або сплачувала страхові внески менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі.
Безробітному, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з відмовою від послуг державної служби зайнятості без поважних причин, набранням законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування, при повторному зверненні до державної служби зайнятості в межах двох років виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання.
Якщо під час одержання допомоги по безробіттю безробітний своєчасно не подав відомості про обставини, що впливають на умови її виплати, з безробітного стягується сума виплаченої допомоги по безробіттю з моменту виникнення цих обставин. Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому порядку.
У трудовій книжці безробітного посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю. Усі записи про початок, відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю вносяться після видання наказу, але не пізніше тижневого строку.
Безробітні, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом трьох місяців у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися
одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному. Якщо безробітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишок. Одноразова виплата допомоги по безробіттю особам передпенсійного віку здійснюється на загальних підставах у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Якщо безробітний вже отримав допомогу по безробіттю протягом 360 календарних днів, то йому може бути виплачено одноразово допомога по безробіттю за наступні 360 календарних днів.
Одноразова виплата безробітним допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності здійснюється центрами зайнятості в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду.
Для розгляду питань щодо отримання допомоги безробітний подає до центру зайнятості такі документи:
– заяву про надання допомоги;
– бізнес-план.
Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю (або відмову у її виплаті) приймається директором центру зайнятості на підставі висновку комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі – комісія), щодо здатності безробітного до підприємницької діяльності. Висновок комісії надається, виходячи з результатів професійної діагностики безробітного, набутих ним знань з організації підприємницької діяльності та аналізу його бізнес-плану. Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю приймається протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів для її призначення.
Розмір допомоги по безробіттю зазначеним особам залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення підприємницької діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу. Якщо особа не брала участі в страхуванні в період підприємницької діяльності або здійснювала підприємницьку діяльність зі сплатою страхових внесків менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі.
Фото Капча