Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пошук наукової інформації з використанням мережі Internet

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Основні поняття і термінологія
 
Internet – глобальна інформаційна система, яка з’єднує мільйони комп’ютерів (серверів) з метою спільного використання інформаційних ресурсів.
Web-сторінка – комп’ютерний файл у вигляді яких організована інформація в мережі Internet.
Web-cайт – сукупність пов’язаних між собою Web-сторінок, створених окремими особами або організаціями.
World Wide Web (www) – служба пошуку інформації, яка базується на гіпертекстовій логіці перегляду документів, за якою Web-сторінка містить посилання (links) на інші Web-сторінки або сайти.
Browser – спеціальна програма доступу до Web-сторінок. При здійсненні запиту.
Web-сторінки browser встановлює зв’язок з відповідним Web-сервером, запитує копію цієї сторінки, і коли інформація надходить автоматично її відображає. З-поміж існуючих у мережі браузерів одними з найпоширеніших є: Internet Explorer та Netscape Navigator.
Для ідентифікації підключених до мережі серверів кожний з них має своє унікальне ім’я, представлене певним поєднанням символів.
Domen – окрема частина імені сервера. Ім’я може мати декілька доменів, які відокремлюються крапками. Якщо розглядати їх зліва направо, кожний наступний домен вважається на один рівень вищий за попередній.
Крайня права частина імені називається доменом верхнього рівня
 Пошук інформації за спеціальною адресою інформаційних ресурсів URL (Uniform Resource Locator-Універсальний Локатор Ресурсів)
Розширений
формат URLПротокол: //адреса_сервера/шлях доступу до файла /ім’я файла/ розширення
Скорочений
формат URLПротокол: //адреса_сервера
 
Протокол – регламентує схему (стандартне правило) доступу до файла: 
Ім’я Повне ім’я Призначення
 ipInternet ProtocolПередача пакетів даних
tcpTransmission Control ProtocolУправління потоками пакетів даних
httpHyper Text Transfer ProtocolПоширення Web-даних (гіпертексту) 
ftpFile Transfer ProtocolКопіювання файлів між комп’ютерами
 
Адреса сервера – доменне ім’я сервера з інформаційним ресурсом, яке складається з декількох символів.
Шлях доступу до файла – послідовність імен каталогів і підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файл (ці імена розділяються /)
Ім’я файла – ім’я конкретного документу, пошук якого здійснюється.
Розширення – тип даних:
html (htm) – Web-сторінка
txt – простий текст
zip – стислий набір файлів
jpg – графічне зображення
Доменне ім’я сервера складається з декількох доменів, відокремлених крапками:
www. Ім’я організації. Ім’я приналежності (сфери) організації. Ім’я країни
 
Дволітерні домени країн:
 Україна РосіяНімеччина ФранціяВеликобританія Японія США Канада
 ua ru de fr uk jp us ca
 
Трилітерні домени приналежності організацій
ДержавніВійськовіКомерційніНавчальніІншіРесурси
мережі
 gov mil com edu org net 
 
Приклад формату доступу до документу в Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського: 
http: //www. nbuv. gov. ua/db/ri. html
 
db – ім’я каталогу
ri – ім’я файлу (сторінка «ri» – реферативна інформація з банку даних «Україніка наукова» про наукові видання українських вчених: монографії, енциклопедії, словники, довідники, матеріали конференцій
● Пошук інформації за пошуковими системами (Google; Rambler; Яndex; Мета та ін.)
Особливість – можливість провести спрямований пошук інформації без відомості про адреси конкретних документів
 
Пошукова система Мета
 АдресаПовна адреса: http: //meta-ukraine. com. ua
Скорочена адреса: www. meta. ua
 ОхопленняПо всьому українському Internet; по реєстру українських сайтів
 Схеми пошуку За ключовими словами
(фразами) Користувач вводить у рядок вікна слово або фразу, за якою здійснюється пошук інформації. Серед обраного переліку джерел можна уточнити перелік, застосувавши наступне ключове слово
За темами (категоріями) Користувач вибирає на головній сторінці з переліку тем необхідну йому і за гіперпосиланнями переходить на наступний рівень, уточнюючи перелік необхідної інформації
Комбінована схемаСпочатку – за темами, потім – за ключовими словами
 
Рекомендації щодо
складання запиту
Вводити відразу декілька слів та словосполучень
Основне смислове навантаження несуть і м е н н и к и (потім
прикметники і тільки потім дієслова)
Вживати рідкісні слова (спец. терміни; назви місцевостей,
організацій; імена людей)
Робити запит різними мовами
При відсутності результатів можна переформулювати запит, використавши більш загальні смислові критерії, які включають
необхідні ключові слова (наприклад замість «фільтрування води» проставити «очищення води на фільтрах»)
Особливі можливості- Можна обмежити область пошуку окремою темою або регіоном. Для
цього необхідно перейти у відповідну тематичну/регіональну рубрику
та поставити прапорець «шукати в розділі» /»шукати в регіоні»
- Можна обмежити область пошуку тільки по реєстру українських
сайтів, якщо поставити прапорець «шукати в Реєстрі» (укр., рос., англ.
морфологія). За замовчуванням пошук ведеться по загальній базі
даних
 
Використання службових операторів при роботі з ПС Мета
 Службовий
оператор Опис Приклад
 + Логічне «Та»
припускається і діє першимЗапит «фільтрування води» рівнозначний
запиту «фільтрування + вода»
 ― Логічне «Ні»
дозволяє виключити із списку результатів документи, що містять слово, яке йде після цього оператораЗапит «фільтрування-фільтр» приведе до знаходження документів тільки із словом «фільтрування»
 
 | Логічне «Або»
дозволяє знайти документи, які містять хочаб одно слово в запитіЗапит «фільтрування|фільтр» приведе до знаходження документів або із словом «фільтрування», або із словом «фільтр»
 “…” «Подвійні лапки»
дозволяють знайти документи з точним словосполученням всередині лапокЗапит «процес фільтрування» приведе до знаходження документів із словосполученням «процес фільтрування»
 Title Оператор «Назва»
дає можливість знайти документи, що в назві мають словосполучення, яке в запиті проставлене після цього оператораЗапит Title («станція знезалізнення»)
приведе до знаходження документів, в назві яких є словосполучення «станція знезалізнення»
 Heading Оператор «Розділ»
дає можливість знайти документи, що містять розділи
з назвами, які проставлені в запиті після цього оператораЗапит Heading («станція знезалізнення»)
приведе до знаходження документів, розділи яких мають словосполучення «станція знезалізнення»
Фото Капча