Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практична професійна етика соціального працівника

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Зародження гуманного відношення та емпатійного ставленння до особистості як основи соціальної роботи
  2. Становлення і розвиток основних етичних цінностей соціальної роботи у працях зарубіжних авторів
  3. Сучасні етичні норми соціальних працівників у міжнародних нормативних документах
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Харченко С. Я. та ін.Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / під заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Науковий світ, 2003.
  2. Основи соціальної роботи / Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; За ред. Т. Семигіної та І. Григи., Ч. 1. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004.
  3. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / за ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.
  4. Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
  5. Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. - К.: Знання, 2008.
  6. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004.
  7. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001.
3075
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).