Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практичне використання психології спілкування

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Поняття спілкування є надзвичайно широким і включає в себе різні аспекти. Спілкування – це, по-перше, складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільної діяльності та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого; по-друге, це взаємодія суб'єктів через знакові засоби, викликана потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, поведінки партнера. У найзагальнішому значенні спілкування виступає як форма життєдіяльності.
Види спілкування в психологічній літературі поділяються на підставі різних ознак. За змістом спілкування може бути матеріальним, когнітивним, кондиційним, мотиваційним, діяльнісним. За метою спілкування можна поділити на біологічне та соціальне. Залежно від засобів спілкування може бути безпосереднім та опосередкованим, прямим та непрямим. Залежно від спрямування спілкування може бути діловим та особистісним, інструментальним та цільовим. Виділяють також вербальне та невербальне спілкування. Вербальне спілкування – це спілкування за допомогою мови. Невербальне спілкування – спілкування за допомогою міміки, жестів, пантоміміки. Ззалежно від суб'єктів спілкування може бути міжіндивідним (тобто спілкування між окремими індивідами), індивідно-груповим (спілкування між індивідом і групою) та міжгруповим (між групами). За тривалістю виділяють короткочасне і тривале спілкування, закінчене та незакінчене.
За стилем виділяють побутове, художнє, ділове та наукове спілкування.
Побутовий стиль мовлення притаманний повсякденному спілкуванню; художній – застосовується в літературних творах (проза, поезія тощо) ; діловий стиль мовлення притаманний офіційному спілкуванню (наприклад, доповіді, документи тощо) ; науковий – характерний для різних наукових праць.
Вербальне спілкування завжди супроводжується невербальним. У багатьох випадках невербальне спілкування може нести значно більше змістовне навантаження, ніж вербальне.
Невербальне спілкування представлене не лише використанням жестів, міміки, пантоміміки, а й просторово-часовою характеристикою організації спілкування.
Надзвичайно важливим при спілкуванні є міжособистісний простір (дистанція спілкування). Дистанція спінювання залежить від багатьох чинників: від спрямування спілкування, від різних характеристик суб'єктів спілкування (їх близькості, віку, соціального статусу, психологічних особливостей, національних звичаїв тощо).
За даними американських психологів дистанція між партнерами залежить від виду взаємодії і може бути такою:
інтимна дистанція (відповідає інтимним стосункам) – до 0, 5 м;
міжособистісна дистанція (при бесідах, спілкуванні з друзями) – 0, 5-1, 2 м;
соціальна дистанція (притаманна неформальним соціальним та діловим стосункам) – 1, 2-3, 7 м;
публічна дистанція – 3-7 м і більше.
При будь-якому спілкуванні правильно обрана дистанція істотно впливає на його здійснення.
Ще однією важливою частиною спілкування є візуальний контакт, оскільки саме погляди можуть сказати набагато більше ніж слова. Візуальний контакт допомагає регулювати розмову.
Психологічні дослідження показують, що до 40% інформації несуть жести та міміка. Жестикуляція включає в себе всі жести рук («мова рук»), а також деякі інші дії, що несуть в собі певне змістовне навантаження (наприклад, співрозмовник виймає сигарети, що означає необхідність завершення розмови і т. д.).
До міміки відносяться всі зміни, які можна спостерігати на обличчі людини, при чому мається на увазі не тільки риси обличчя, контакт очей та спрямування погляду, а й психосоматичні процеси (наприклад, почервоніння).
Врахування всіх факторів невербального спілкування надзвичайно важливе у діловому спілкуванні. Іноді саме жести, міміка можуть дати значну інформацію для обох учасників переговорів. Від знання суб'єктами переговорного процесу різних нюансів невербального спілкування може залежати успішність результатів. Нижче наведені деякі приклади трактування невербальної поведінки.
 
ПоведінкаТрактуванняВисновок
Руки зчеплені на грудяхПозиція оборониПереговори не завершувати
Партнер легко стукає по столуНетерпінняПереговори слід закінчити
Молитовне складені долоні, пальціПочуття переваги, співрозмовник
вважає, що він хитрішийМожливо, переговори слід перервати
Співрозмовник потирає очіНедовіраПодумати
Легкий нахил голови вбікСпокій, задоволеністьПереговори можна завершити
Підйом голови і погляд вверх або нахил голови з зосередженим виглядомПочекай хвилину, я подумаюКонтакт перервати
Рух головою та насуплені бровиНе зрозумів, повториПідсилення контакту
Усмішка, можливий легкий нахил головиРозумію, мені нічого додатиПідтримання контакту
Ритмічне кивання головоюЯсно, зрозумів, що тобі потрібноПідтримання контакту
Довгий, нерухомий погляд в очі СпіврозмовникуБажання підпорядкувати
співрозмовника собіДіяти залежно від обставин
Погляд убікЗневагаУклін від контакту
Погляд на підлогуПобоювання і бажання уникнутиУклін від контакту
 
На думку багатьох спеціалістів, мистецтво успішного спілкування визначають такі моменти:
необхідно підтримувати баланс між потребами вашої організації та інтересами ваших працівників або тих людей, з якими ви намагаєтеся укласти угоду;
на переговорах слід зберігати почуття симпатії до іншої сторони, рахуватися із її думкою;
необхідно займати чітку позицію при виникненні протилежних думок;
не можна забувати, що ваш співрозмовник може бути людиною, що вихована в традиціях іншої культури.
Отже, процес спілкування є надзвичайно складним явищем, який включає не тільки власне вербальний елемент, а й не менш важливе невербальне спілкування, яке досить часто несе в собі більш значуще змістовне навантаження та істотно впливає на весь процес спілкування.
Слід зазначити, що особливого значення знання невербальних аспектів спілкування набуває при діловому спілкуванні, коли від тих чи інших дій може залежати успішність проведених переговорів. Але при трактуванні різних проявів невербальної комунікації необхідно враховувати те, що існують істотні розбіжності в застосуванні тих чи інших символів у різних культурних традиціях.
У самому спілкуванні розрізняються сім можливих його рівнів, знання яких дає змогу краще розібратися в ситуації, глибше її зрозуміти, зробивши певні висновки, як в системі управління, так і у встановленні комунікативних контактів.
У книзі психолога О. Б. Добровича «Вихователю про психологію і психогігієну спілкування», називаються такі рівні:
примітивний;
маніпулятивний;
стандартизований;
конвенціональний (погоджувальний) ;
ігровий;
діловий;
духовний.
Кожен з названих рівнів може проявлятися в різних ситуаціях, які диктують і відповідні людські контакти. Скажімо, одна справа спілкування на вулиці, в транспорті, в магазині, і зовсім інша – на офіційному прийомі, а ще інша – в безпосередніх ділових стосунках, де можуть існувати різні взаємини: рівноправні, підлеглі, нерівноправні, і тоді виступають свої критерії з одного чи другого боку.
Одна справа, коли управлінці і підприємці виступають як рівні і рівноправні партнери і, зовсім інша, коли один з них відчуває певну залежність, і, особливо, коли починає проявлятися нерівноправність. Коли ту чи іншу справу вирішують рівноправні представники фірми, концерну чи відповідальні особи на найвищому державному рівні, то за ними завжди стоїть їх фінансове, економічне, політичне становище чи досить значна інша сила, яка урівнює обох в діловому спілкуванні.
Для прикладу, при всіх економічних негараздах і глибині кризової ситуації, Росія може вести розмови із США більш-менш на рівні, оскільки володіє потужним ядерним потенціалом, з яким інша сторона змушена рахуватися. Для України, в її нинішньому стані, така рівноправність, скільки б про неї не говорили політики, просто неможлива.
Це ж стосується і сфери управління. Адже сфера управління будується, в основному, по вертикалі, в якій становище підлеглого так чи інакше залежне від начальника. Тут погляди, якщо можна так сказати, зверху вниз у одного, і знизу вверх у іншого.
Ось приклад ставлення майстра до робітника на виробництві. Як керівника ділянки, цеху, майстра його цікавить:
кваліфікація;
володіння робітника інструментом;
продуктивність праці робітника;
якість роботи;
знання правил технічної безпеки та виробничої санітарії тощо.
Це винятково діловий підхід до підлеглого.
Справа ускладнюється, коли управлінець по вертикалі використовує маніпулятивні або примітивні рівні, тоді виникає ситуація, яка породжує низку аморальних вчинків і несправедливих оцінок. Пропадає щирість у стосунках і виникає ситуація, коли висока оцінка добувається підлабузництвом, різниця між ними така:
Справжня висока оцінка – підлабузництво
щира брехлива
від серця крізь зуби
правдива фальшива
викликає захоплення викликає зневагу
 
Підлабузничати – значить говорити іншому те, в чому він самозакоханий, йти наперекір власній совісті і справжнім оцінкам про іншу людину, коли вона займає вищу щодо вас посаду.
Дещо інший погляд робітника на майстра:
поведінка майстра;
справедливість в оцінках;
організаційні навички;
уміння допомогти в складній ситуації;
об'єктивність;
здатність відстоювати інтереси бригади, її окремих членів.
Слід зазначити, що стан залежності і підлеглості пригнічує, вбиває самостійність, творчі можливості, при цьому головна увага зосереджується на тому, щоб не дратувати начальника і за будь-яку ціну подобатися йому. Нерівноправність – фактично повна залежність, рабське становище перед всесильним володарем. Характер спілкування – виняткова підлеглість, яка породжує чисто формальне спілкування, повна відчуженість.
Отже, ділове в спілкуванні, хоча і будується по вертикалі, але суть його може бути далеко неоднозначною. З семи рівнів спілкування, найбільш дієві і плідні діловий, конвенціональний та духовний рівні. Плідні тому, що здатні пробуджувати найцінніші якості і найширші творчі можливості особистості, збуджувати зацікавленість та інтереси двох сторін.
Відомо, що живучи і розвиваючись в певному суспільному середовищі, складається і формується чітко виражений соціальний тип людини, який можна підрозділити за характером дій на такі основні:
Виконавець. Фактично діє механічно, що скажуть, те й зробить. Особистої ініціативи не виявляє. Як правило, при висуненні на керівну посаду, стає формалістом, відповідно накладаючи відбиток і на стиль управління і на взаємини з підлеглими. За психологічним типом це найчастіше може бути холерик або меланхолік.
Соціальна активна особистість. Людина живе активним громадським життям, ініціативна, з широким колом суспільних інтересів. На жаль, можна в цьому соціальному типові зустріти два різновиди. Перший – справжній активіст і суспільне активна особистість, другий – зовні показний, формальний, мітингово-поверховий, демагогічний. Другий різновид найнебезпечніший, тому що на початку важко побачити його справжню суть, побачити, що усе зовні – показне. В соціальному плані – це найнебезпечніші люди, бо демагоги були і залишаються найзапеклішими ворогами чесних і трудових людей. Серед психічних типів тут можуть бути і сангвініки, і холерики, менше меланхоліки і зовсім рідко флегматики).
Винахідлива особистість. Людина творчості, з високо розвиненим почуттям нового, першовідкривач. По натурі може бути замкнена, а точніше постійно зосереджена, шукаюча. Має широкий кругозір в галузі вузької спеціалізації, лише найбільш геніальні з них не замикаються у колі своїх інтересів. Переважно це люди сангвінічного типу, можливі флегматики, рідше холерики і поодинокі випадки меланхоліки.
Людина творча і людина створююча близькі за діяльністю до третього, хоча відрізняються тим, що не обов'язково щось самостійно відкривають чи пропонують, а до уже відомого і відкритого можуть додати елемент новизни саме завдяки творчому підходу до справи.
Соціальний тип людської особистості, як правило, включає в себе ряд якостей і властивостей, які мають неабияке значення в управлінні і підприємництві. Ці якості і властивості можна було б виділити в таких характеристиках:
вихованість – переконаність;
уміння володіти собою – такт;
ввічливість – доброзичливість, повага до інших;
гуманність, життя – вищі цінності, їх потрібно всіляко берегти і захищати;
почуття міри – кредо стародавніх греків;
достоїнство, гідність – відчуття спільності з іншими, власним народом;
інтелігентність – активне утвердження ідеалів соціальної справедливості.
Наявність вказаних якостей і властивостей і є основою культури спілкування людини, масштаб і рівень якої не вимірюється ніякими величинами, але у житті виступає як неоціненна величина.
 
Список використаних джерел
 
Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 272 с.
Смелкова З. С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках словесности. – М. : Флинта: Наука, 1999. – 232 с.
Томан І. Мистецтво говорити. – К. : Україна, 1996. – 268 с.
Фото Капча