Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право Франції початку ХІХ ст.

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Формування правової системи Французької республіки. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р.
 2. Кримінальний кодекс 1810 р. Злочини і система покарань
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Головним завданням революції 1789-1794 рр. французька буржуазія вважала створення єдиної національної правової системи, що супроводжувалося рішучим ламанням феодальних відносин, реалізацією вже в ході революції нових правових установок. З самого початку йшлося не лише про створення нового законодавства, але й систематизацію його. Про це свідчать спроби кодифікації, початі в ході революції. Ще в серпні 1790 р. Установчі збори прийняли резолюцію, відповідно до якої «цивільні закони повинні бути об'єднані і реформовані законодавцем, який мусить скласти загальний кодекс простих законів, ясних і відповідних конституції». Положення про розробку цивільного кодексу було включене й у Конституцію 1791 р. У 1793, 1794, 1796 роках були запропоновані проекти Цивільного кодексу. Проте ці спроби не призводили до позитивних результатів.

Що ж стосується кримінального права, то уже з феодальних часів у Франції відомі такі поняття, як «злочин» та «покарання». Зокрема, перелік злочинів та покарань ХІІІ ст. можна знайти в книзі знаменитого легіста Ф.Бомануара «Кутюми Бовезі». Крім роздумів про мету правосуддя, автор пише про відповідальність за тяжкі злочини: вбивства, зраду, лжесвідчення, зґвалтування, викрадення жінки, підпал, крадіжку, фальшивомонетництво, віровідступництво. Покарання за них були шибениця або спалення, а як додаткову міру могли призначати конфіскацію майна.

Однак, незважаючи на те, що вже в ті часи були відомі поняття, які мають безпосередню причетність до кримінального законодавства, говорити про його існування в феодальній Франції було б помилкою.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. - 220 с.
 2. Історія вчень про державу і право. Від найдавніших часів до початку ХІХ століття: навч. посіб. / С.М. Санжаров; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2008. – 502 c.
 3. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А.І. Кормич. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
 4. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / А.І. Чуткий. - Ніжин: Вид-во НДУ, 2007. - 260 с.
 5. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. - 729 с.
 6. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник / В.І. Орленко, В.В. Орленко. - 4-те вид. - К.: Вид. Паливода А.В., 2010. - 243 с.
 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 467 с.
 8. Литвинов А. Н., Левченко А. И. История учений о государстве и праве: Учеб.-метод. пособие для слушателей отд-ния заоч. обуч. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2000. - 187 с.
 9. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. - 3. вид., допов. - К.: Атіка, 2001. - 624 с.
 10. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2001. - 224 с.
 11. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн. - Ірпінь, 2001. - 232 с.
 12. Музика І. В. Історія вчень про державу і право: Метод. матеріали і рек. для студ. Вищої шк. права. - К.: Видавництво Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. - 86 с.
4924
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).