Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності Франції

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Розвиток і становлення права інтелектуальної власності у Франції
2. Авторський договір як особлива форма регулювання права інтелектуальної власності у Франції
3. Порівняння досвіду захисту прав на торговельні марки Франції та України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Визначальною тенденцією останніх років є процеси світової та регіональної інтеграції, що призвели до зміни традиційної ролі національних держав та усвідомлення потреби в заснуванні більш крупних (наднаціональних, наддержавних) форм політичних союзів, здатних управляти суспільством у масштабах вже не однієї країни, а цілого регіону чи континенту, особливе місце серед яких займає Європейський Союз (ЄС).

Однак, відокремившись від міжнародного права, право ЄС не стало категоричнми наднаціональним поправом, а виступає як самостійна правова система зі своїми джерелами, формами правотворчості та правозастосування, специфічними механізмами захисту правових норм відпорушень.

Останнім часом спостерігається активізація розвитку правової системи країн-членів ЄС у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Наразі відбувається формування європейського приватного права («європеїзація» приватного права країн­членів ЄС), що зумовлено метою створення та функціонування спільного ринку.

У національних правових системах країн Європи регулюванню суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності приділяється значна увага. Водночас нині ані універсальні міжнародні договори, ані виключно національно­правове регулювання у сфері інтелектуальної власності не можуть забезпечити ефективність правовоїохорони результатів інтелектуальної творчої діяльності. У зв’язку з цим дедалі більшого значення набуває новий регіональний інтеграційний правовий механізм регулювання зазначених відносин.

 

Список використаних джерел: 
  1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. - Книга 1: Нормативні акти і до-кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб'язко. - К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. - 520 с. 
  2. Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення / Демченко Т.С.  – К.: Преса України, 2005. – 64 с.7
  3. Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11. 
  4. Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки у ЄС / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 73-77. 
  5. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в ЄС /І. Кожарська // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – С. 6-11.  
  6. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: моно-графія / За ред. О.П. Орлюк. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с. 
  7. Руденко О.В. Уніфікація норм авторського права в Директивах ЄС / О.В. Ру-денко // Науковий вісник Чернівецького універси-тету. – 2003. – Вип. 180. – С. 68-72.
  8. Скордамалья  В.  Право  інтелектуальної  власності  Європейського  Союзу:  нав.  пос.  /  Скордамалья  В.  –  К.:  ІМВ  КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 156 с.
703
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).