Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності Німеччини

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальна характеристика системи захисту права інтелектуальної власності Німеччини
2. Суб’єкт права інтелектуальної власності на торгові марки за законодавством Німеччини
3. Аналіз системи забезпечення захисту прав інтелектуальної власності Німеччини 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин завершується становлення глобальної системи охорони інтелектуальної власності. Необхідність її створення зумовлена зростанням значення інтелектуальної власності у глобальній економіці та виникненням більш інтенсивних торговельних відносин.

Усвідомлення необхідності міжнародної охорони інтелектуальної власності (прав на твори, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, інші об’єкти інтелектуальної власності) існувало впродовж століть. Однак забезпечити універсальний режим охорони інтелектуальної власності одночасно в різних країнах було неможливим. В країнах світу діяли різні закони в цій сфері. Систематично порушувалися права інтелектуальної власності іноземних власників. 

Нині розвиток міжнародної торгівлі вимагає створення глобальної системи охорони інтелектуальної власності, що обумовлює інтенсивний процес гармонізації світового законодавства: країни укладають двосторонні і багатосторонні договори, приєднуються до міжнародних угод, таким чином поступово приводячи національні режими охорони відповідно до світових стандартів. Глобалізація економіки вимагає глобальної правової охорони інтелектуальної власності.

Правові й організаційні основи міжнародної системи охорони інтелектуальної власності були закладені ще у другій половині XIX ст., коли під впливом досягнень в науці й промисловості, розвитку виробництва і міжнародної торгівлі виникло розуміння необхідності гармонізації законодавства різних країн. Початком реалізації цієї ідеї прийнято вважати 1873 рік, коли в Австро-Угорській імперії відбулася перша міжнародна виставка винаходів, яка і розпочала розвиток права інтелектуальної власності у Німеччині.

 

Список використаних джерел: 
  1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід : У 2-х кн. Кн. 2. Виступи, статті європейських спеціалістов / ред.: А. С. Довгерт. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2001 . - 459 с.
  2. Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 4. — С. 38.
  3. Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11. 
  4. Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу / А. Люка // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С. 6-15.
  5. Проценко І. М. Особливості торговельного права Німеччини (досвід сучасної теорії та практики) / І. М. Проценко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2001. - Вип. 14. - С. 363-370.
  6. Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині. Т. 2 / ред.: Б. М. Поляков. - К. : Логос, 2009. - 240 с.
  7. Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС: навч. посіб. / В. Скордамалья ; Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. - К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. - 156 с.
  8. Слобожанин С.В. Новеллы европейского патентного законодательства / С.В. Слобожанин // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 177-181.
  9. Стреля М. І. Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. І. Стреля; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 20 с.
704
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).