Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:
жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (100% грошового забезпечення) ;
жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги (100% середньомісячного доходу) ;
жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості, як безробітні (100% мінімального розміру допомоги по безробіттю) ;
аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I – IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (у розмірі місячної стипендії) ;
непрацюючі жінки (25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом для працездатної особи в місяць) ;
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і виплачується жінкам на весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів, або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.
Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері, а також довідка:
з основного місця служби (навчання), про те, що жінка служить, навчається;
ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;
державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;
видана житлово-експлуатаційною конторою за місцем проживання (сільською або селищною радою) про те, що жінка не працює, (не служить, не навчається).
Для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину, подається рішення про встановлення опіки чи піклування.
Призначення і виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами провадиться органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
При наданні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами під час перебування у відпустці по догляду за дитиною, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується у розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.
Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
У разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом.
Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок становить 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.
Передбачено, що одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків (усиновителю, опікуну), не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі коли один з батьків на день народження дитини застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.
Відповідно до статті 66 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, призначають і виплачують органи праці та соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).
 
Список використаних джерел
 
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (зі змінами і доповненнями) // ВВРУ, 2007. – № 2.
Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (зі змінами і доповненнями) // ВВРУ, 2007. – № 2.
Порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 12. 01 №1751 (зі змінами і доповненнями) // ВВРУ, 2007. – № 2.
Фото Капча