Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правоохоронні органи України у роки ІІ Світової війни

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальний аналіз системи правоохоронних органів у роки ІІ Світової війни
2. Діяльність органів прокуратури і судів в роки ІІ Світової війни
3. Органи внутрішніх справ УРСР на транспорті в 1941-1945 рр.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Велика Вітчизняна війна - одна з героїчних і трагічних сторінок нашої історії. Багато аспектів цієї невичерпної теми ще неналежно або суперечливо досліджені. На особливу увагу заслуговує діяльність радянських правоохоронних органів в роки війни. Це зумовлено тим, що під час Великої Вітчизняної війни вимога додержання соціалістичної законності набула особливого значення. Вимога її суворого дотримання неодноразово підкреслювалась у цей час в актах центральних органів державного управління й прокуратури, а введення в СРСР, зокрема в Україні, воєнного стану призвело до змін у системі судово-прокурорських органів, а саме в організації і діяльності спеціальних судів, міліції, НКВС і спеціальних прокурорських органів. 

Комплексне вивчення процесу формування правоохоронних органів, правового забезпечення й оформлення їхньої діяльності, з’ясування умов, які впливають на підвищення її ефективності є актуальною науковою проблемою. Адміністративні функції органів правоохоронних органів, специфіка їх правового статусу, юридичне регулювання їх роботи залишаються комплексно недослі-дженими, що спонукає до цілеспрямованих наукових зусиль у зазначеній галузі.

Суспільна значущість дослідницької роботи в зазначеному напрямку визначається потребами сучасного етапу державотворення в Україні. Теоретичний аналіз, об’єктивні оцінки практики минулого дозволяють моделювати такі правоохоронні органи, які максимально відповідатимуть своєму призначенню й гарантують виконання покладених на них завдань. 

Теоретичний аналіз науково-літературних джерел засвідчує, що основні проблеми з цього питання висвітлюють такі українські вчені, як І. Білас, А.Є. Шевченко, А. Долгий та ін. Об'єктивну інформацію для проведення незалежного аналізу діяльності судово-прокурорських органів України в роки війни  надають відкриті недавно для науковців архівні матеріали, зокрема, архіви окупації, архіви ВУЧК-ГПУ-НКВС-КГБ.

 

Список використаних джерел: 
 1. Биленко С.В. Советская милиция на защите социалистического Отечества (1941-1945).- М.: Знамя, 1986.- 96 с.
 2. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні: 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2 кн. / І.Г. Білас. - К. : Либідь : Військо України, 1994. - Кн. 1. - 424 с
 3. Бронтерюк П.І. І серце болить…: Художньо-документальні оповіді, історичні матеріали, нариси (Міліція: історія, люди.) – Ужгород: Закарпаття, 1997. – 324 с.
 4. Горный А. Воєнная прокуратура на страже законности в годы Великой Отечественной войны // Социалистическая законность. - 1985. - № 5. -С. 13-16.
 5. Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економіч-ною злочинністю (історичний огляд) // Право України. – 1998. - № 5. – С. 95-98.
 6. Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967. - 87 с.
 7. История Советской милиции в 2 т./ Под. ред. М. Щелкова.-М.;1977.
 8. Історія органів внутрішніх справ. Науково-бібліографічний довідник /за ред. С.М.Миценко. – Харків: Університет внутрішніх справ, 1999. – 44 с.
 9. Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш. шк., 1986. - 398 с.
 10. Максимов С. Военные трибуналы в годы Великой Отечественной войны // Социалистическая законность. - 1985. - № 4. - С. 38-41.
 11. Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР: Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:  Б.и., 1979. - 38 с.
 12. Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987. – 62 с.
 13. Шевченко А.Є. Взаємодія співробітників органів внутрішніх справ із населенням у ліквідації наслідків окупаційного режиму і боротьбі з дитячою безпритульністю і бездоглядністю в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – Донецьк: РВВ ДІВС, 2000. – №4. – С.118-125.
11383
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).