Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання місцевих податків і зборів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Місцеві податки і збори є невід’ємною частиною податкової системи держави, Тому особливу увагу приділяють правовому регулюванню місцевого оподаткування, що є одним з основних фінансових джерел формування бюджетів місцевого самоврядування.
Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах.
Правове регулювання місцевих податків і зборів має певну специфіку, оскільки здійснюється на двох рівнях: на загальнодержавному і місцевому. По-перше, держава визначає вичерпний перелік таких обов’язкових платежів, коло платників, об’єкти оподаткування, граничні розміри ставок, тобто встановлює основи їх справляння, надаючи повноваження органам місцевого самоврядування на введення таких податків і зборів на відповідній території. По-друге, місцеві органи влади, peaлізуючи надані державою повноваження, встановлюють і детально регламентують механізми справляння окремо кожного з податків і зборів, а також уводять їх у дію. Таким чином, місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що установлюються державою, регламентуються і справляються органами місцевого самоврядування і надходять до місцевих бюджетів [3].
До певного часу в Україні не було чіткої законодавчої визначеності місцевих податків і зборів. Сьогодні коло нормативно-правових актів, що регулюють місцеве оподаткування, становить певну систему, до якої входять: Конституція України, Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковий кодекс України від 1 січня 2011 року, акти президента, рішення органів місцевого самоврядування тощо. Iз набранням чинності ПКУ з 1 січня 2011 р. втратили чинність, зокрема, закони України «Про систему оподаткування», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» та Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори». Відповідно до ст. 10 ПК, до місцевих податків належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (запроваджується з 01. 01. 2012 р.) ; єдиний податок. До місцевих зборів належать: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір [4].
Проте незважаючи на значну законодавчо-правову базу існують певні недоліки правового регулювання місцевих податків і зборів. Перш за все на мою думку це недостатня можливість вільного маніпулювання фінансовими інструментами. Обмеженість тих чи інших органів у використані фінансових інструментів знижує можливість адекватно реагувати на фінансову ситуацію, не дає змоги вчасно реалізувати необхідні заходи. З цього випливає недостатня децентралізація бюджетного процесу на територіальному рівні.
На мою думку раціональним виходом з цієї проблеми є переведення всіх бюджетів на прямі між бюджетні взаємовідносини, тобто повна децентралізація і самостійність, а також можливість самостійно визначати місцеві податки і збори котрі будуть справлятися в певному регіоні. Цей метод знайшов ефективне застосування в фінансовій системі США, де 80% основних доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори.
Отже, правове регулювання місцевих податків і зборів має низку недоліків, проте, якщо уряд надасть більшу самостійність органам місцевого самоврядування він тим самим зможе врегулювати фінансовий стан кожного регіону зокрема.
 
Список використаних джерел
 
Бюджетний кодекс України. Режим достопу: htt// www. rada. gov. ua.
Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні». Режим достопу: htt// www. rada. gov. ua.
Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.
Податковий кодекс України від 1 січня 2011 року. Режим достопу: http://www.rada.gov.ua
Фото Капча