Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове становище Гетьманщини в складі Росії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Передмови виникнення реформ в Україні
1.1 Занепад української автономії
1.2 Правління гетьманського уряду
2. Українська автономія і нові реформи
2.1 Становище гетьмана Розумовського при дворі Катерини
2.2 Політичні плани і судові реформи в Гетьманщині
2.3 Гетьманський уряд
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Україна, пройшовши через віки поневірянь і страждань, стала нарешті незалежною самостійною державою. Тепер можна впевнено сказати, що ідея незалежної України ввійшла у свідомість нашого народу, дев'яносто відсотків якого проголосували на референдумі 1 грудня 1991 р. за незалежність. Україна безкровним способом виборола можливість йти еволюційним шляхом, історично і природно. Історичний досвід, сучасні політичні, економічні, соціальні й культурні реалії, приклади цивілізованих країн світу переконують, що тільки така історична структура, як незалежна самостійна демократична держава може забезпечити народу гідне життя, економічне, соціальне і культурне піднесення, сприяти поступу, прогресу країни, її участі у розвитку цивілізації.

Після проголошення 1 серпня 1991 року Акту про незалежність України спостерігається надзвичайне зростання інтересу широкої громадськості до українсько-російського договору 1654 року.

Білі й чорні плями української історії поступово наповнюються реальним змістом, розкриваються перед нашим народом, якого в радянські часи спрямовано, терористичними методами позбавляли національної історичної пам'яті.

Українсько-російський договір 1654р., так само як і наслідки цього договору, для історії України піддавалися найбезсоромнішій фальсифікації.

Актуальність дослідження теми правового становища Гетьманщини в складі Росії полягає у зростаючому впливі на формування національної самосвідомості і патріотизму українців нинішньої незалежної України реалістичного висвітлення історичного минулого українського народу, міждержавних стосунків та політичної діяльності керівників української держави періоду Гетьманщини. 

Досвід ХVІІ-ХVІІІ ст. став життєдайним джерелом для розвитку наступних федералістсько-автономістських концепцій, сприяв формуванню і утвердженню ідеї державної незалежності України. 

Ступінь дослідження теми. Історичні події, які супроводжували перехід України під протекторат Росії, стали переломним моментом в історії України, вони мали неабиякий вплив на країни не тільки Східної але й Західної Європи. Тому ця тема завжди привертала увагу дослідників.

Перші спроби осмислити ці події було зроблено у козацько-старшинських літописах другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст., зокрема в літописах Самовидця, Григорія Грабянки, Самуїла Величка, у таких творах, як «История Русов», «История Малой России» Д.М. Бантиш-Каменського, «История Малой России» М. О. Маркевича. Особливий розвиток ця тема набула в наукових працях Грушевського М., Аркаса М., Юшкова С., Слабченка М., Апановича О. В роки незалежної України ці питання набули висвітлення в роботах Рогожина А., Музиченка П., Кульчицького В., Смолія В., Степанкова В. 

Характеристика використаної літератури. Найбільш цінними і документальними першоджерелами інформації про події в історії України ХVІІ-ХVІІІ століть є козацько-старшинські літописи: «Літопис Самійла Величка», «Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки», «Літопис Самовидця». Кожен цей твір є складною, багатоплановою композицією, в якій поєднуються характеристики історичних діячів, описи подій - битв, повстань, змов, окремі документи, тлумачення тих чи інших періодів життя України. 

Мета роботи. Метою даної роботи є розкриття ролі і важливості діяльності державних керівників Гетьманщини, а саме К. Розумовського, у боротьбі за незалежність України, збереженні досягнень українського народу у створенні державницьких і правових структур та висвітлення історичних уроків відношення російського царату до України, до українського народу. 

Структура роботи. Робота складається з двох розділів, вступу і висновків. У вступі розглянуто актуальність даної теми на сучасному етапі історії України, ступінь дослідження теми в роботах вчених істориків та правознавців, зроблено характеристику використаної літератури, сформульовано завдання та мету роботи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - Київ, 1991. 
 2. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654р. Міфи і реальність. -Київ, 1994. 
 3. Аркас М. Історія України-Русі. - Одеса, 1994. 
 4. Боплан Г. Опис України. - Львів, 1990. 
 5. Величко Самуїл. Літопис. Т.1. - Київ, 1991. 
 6. Грозовський І. Козацьке право//Право України. - 1997.-№6. 
 7. Грушевський М. Історія України-Русі. т.8, ч.3. - Київ, 1992. 
 8. Дорошенко Д. Історія України. - Краків-Львів, 1942. 
 9. Дорошенко Д. Нарис історії України. -Київ: Глобус, 1992. 
 10. Драгоманов М.П. Пропащий час: Українці під Московським царством 1654-1876 // Український історичний журнал. - №9. - 1991. 
 11. Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст.( за редакцією Землинського В.). Київ: Україна, 1993. 
 12. Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990. 
 13. Куліш П. Чорна рада. - Київ, 1990. 
 14. Кульчицький В. С. Кодекс Українського права 1743 р.// Право України. - 1994.-№9. 
 15. Кульчицький В. С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів,1996.
 16. Липинський В. Україна на переломі// Український історичний журнал. -1991. -№4. 
 17. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. - Київ, 1992. 
 18. Літопис Самовидця (за редакцією А.А. Скиби). - Київ,1971. 
 19. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності - Львів, 1995. 
 20. Мироненко М., Римаренко Ю. Українське державотворення. Словник-довідник. Київ 1997. 
 21. Музиченко П. Історія держави і права України. - Київ, 1999.
 22. Смолій В.А. Українська козацька держава // Український історичний журнал. -1991. -№4. 
 23. Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України // Український історичний журнал. -1991. -№9. 
 24. Хрестоматія з історії держави і права України (під редакцією А.Рогожина). - Київ, 1997. 
 25. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків у 3-х томах Київ, 1992. 
 26. Яковлев А. Договір Гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін, №4, 1991.
11423
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).