Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

 
 
Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 672-17-75
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове становище України в складі Речі Посполитої

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Аналіз державного устрою та органів державного управління а землях Речі Посполитої
2. Характеристика джерел права на приєднаних до Речі Посполитої українських територіях
3. Аналіз системи судоустрою та судочинства
4. Основи кримінального права на українських землях  складі Речі Посполитої
5. Характеристика цивільного права на українських землях  складі Речі Посполитої
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На початку XIV ст. у Польщі відбувається процес централізації польських земель. Незворотних обертів об’єднавчі тенденції набирають за часів князювання Казимира НІ (1333-1370 pp.). 

Скориставшись із внутрішніх чвар у Литві, 1430 року Польща поширює свою владу на Західне Поділля із центром у Кам’янці. Водночас Чернігівщина, Новгород-Сіверщина й Стародубщина потрапили під владу Московського царства, Північною Буковиною оволоділа Угорщина. У 1359 році ця територія опинилася під владою Молдавії, а в середині XVI ст. Північна Буковина разом з Молдавією потрапили до складу Туреччини.

З кінця XIV ст. впродовж наступних майже 200 років долю більшості українських земель визначав політичний курс Польщі і Литви, спрямований на обопільне зближення. Результатом тривалого руху назустріч один одному стало ухвалення на Люблінському сеймі 1569 року унії, яка юридично оформила об’єднання Польщі і Литви в одну державу - Річ Посполиту.

Після злиття двох держав в одну Велике князівство Литовське не втратило повністю своєї самостійності. Воно продовжувало мати у своєму розпорядженні власне військо, законодавство, окрему адміністрацію, чинну фінансову систему. Втрати торкнулися донедавна належних їй українських земель - Київщини, Волині, Поділля, що відійшли до Польського королівства. Щоправда, на Люблінському сеймі українська делегація неодноразово порушувала питання про можливість включення України, як третього суб’єкта, до складу Речі Посполитої. Хоча цього зробити не вдалося, король змушений був піти на значні поступки українським депутатам. Одразу після укладення унії своїм привілеєм він підтвердив рівноправність православних і католиків, дозволив користуватися українською мовою у діловодстві й зносинах коронної канцелярії з місцевою адміністрацією. Принаймні, ще впродовж двох десятиліть українські землі у складі королівства Польського мали статус, близький до автономного.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах, Б. Лесно-дорский, М. Пиетрчак. – М. : Изд-во «Юридич. лит-ра», 1980. – 559 с.
  2. Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття: монографія / Я. Федорук; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій. - К.: Києво-Могилян. акад., 2011. - 623 с.
  3. Історія держави і права України : у 2-х т. / за ред. В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин. – Том 1. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 648 с.
  4. Історія держави і права України: Навч. посіб. / П.П. Музиченко. - 6-е вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2007. - 471 с.
  5. Історія держави та права України: навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 381 с.
  6. Історія польсько-українських конфліктів. Т. 2 / М. Сивіцький; Пер.: Є. Пет-ренко. - К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 358 с.
  7. Лановик Б. Д. Економічна історія / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чай-ковський; за ред. Б. Д. Плановика. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вікар, 2000. – 300 с.
  8. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Частина 2: Литовсько-польська доба. – Випуск перший: пам’ятка права / Р. Лащенко. – Прага: Українське Правниче Товариство в ЧСР, 1924. – 77 с. – 1 і 2 ч.: – К.: Вид-во «Україна», 1998. – 254 с.
  9. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посібник/ Упор.: А.С.Чайковський (кер.), О.Л.Копиленко, В.М.Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.
  10. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у ХІІІ-XVIII ст. / Роман Шандра // Право України. – 2008. – №6. – С. 153-159.
11122
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (096) 672-17-75      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 068-052-35-08, 093-68-92-985 (цілодобово).