Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове забезпечення екологічної безпеки

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Юридична природа екологічної безпеки
 2. Особливості правовідносин в галузі екологічної безпеки
 3. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Забезпечення екологічної безпеки у сучасних умовах є важливою проблемою державної екологічної політики та невід'ємною умовою сталого економічного і соціального розвитку України. Це зумовлено значним антропогенним порушенням та техногенною перевантаженістю території України, негативними екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи, неефективним використанням природних ресурсів, широкомасштабним застосуванням екологічно шкідливих та недосконалих технологій, неконтрольованим ввезенням екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, екологічними наслідками оборонно-військової діяльності тощо.

Право екологічної безпеки розглядається у двох основних значеннях: як суб'єктивна категорія, тобто з позицій реалізації суб'єктивного права громадян на екологічну безпеку та його захисту за допомогою системи спеціальних юридичних заходів превентивного і захисного спрямування, і як об'єктивно існуюча система законодавчого та підзакон-ного правового забезпечення екологічної безпеки, тобто такого стану розвитку суспільних відносин у галузі екології, за якого системою державно-правових, організаційних, науково-технічних, економічних та інших соціальних засобів забезпечується регулювання екологічно небезпечної діяльності, режим використання природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища, безпечного для життя і здоров'я людей, попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для природних систем і населення.

Комплексний характер правового регулювання обумовлений характером правовідносин, які складаються на різних рівнях та напрямах здійснення екологічно небезпечної діяльності, що характеризуються підвищеним ризиком настання негативних наслідків для довкілля та його компонентів і здоров'я та життя людей, тобто діяльності, що виходить за межі загальної правової регламентації і потребує відповідно неадекватних механізмів регуляції суб'єктів, які здійснюють такі види діяльності, і держави як гаранта захисту прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

 

Список використаних джерел: 
 1. Водний Кодекс України вiд 06.06.1995  № 213/95-ВР, остання редакцiя вiд 04.06.2008.
 2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» вiд 16.10.1992  № 2707-XII, остання редакцiя вiд 26.06.2004.
 3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» вiд 16.10.1992  № 2707-XII, остання редакцiя вiд 26.06.2004.
 4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» вiд 25.06.1991  № 1264-XII, остання редакцiя вiд 09.04.2009.
 5. Земельний Кодекс України вiд 25.10.2001  № 2768-III, поточна редакцiя вiд 02.02.2010.
 6. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 30.09.2009.
 7. Лісовий Кодекс України вiд 21.01.1994  № 3852-XII, остання редакцiя вiд 31.07.2009.
 8. Андрейцев В. І. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення // Київський університет. - 1993. - №12.
 9. Андрейцев В. І., Лапечук П. І. Екологічна безпека і її конституційне забезпечення // Голос України. - 1994. - № 14.
 10. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2001.
 11. Дмитренко І. А. Екологічне право України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком-Інтер, 2001.
 12. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Харків: Право, 2006.
4829
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).