Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Презентація сучасного програмно-методичного забезпечення вивчення математики у 2011-2012 навчальному році

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельник Г. М.
 
Презентація сучасного програмно-методичного забезпечення вивчення математики
у 2011-2012 навчальному році
 
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів базуються на вимогах Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання», Державного стандарту базової та повної середньої освіти, згідно з якими у старшій школі, з урахуванням конкретних умов, інтересів, нахилів учнів формуються класи за напрямками.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 04. 11 № 1/9-325 робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються:
‒для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23. 02. 2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05. 02. 2009 р. № 66;
‒для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27. 08. 2010 р. № 834;
‒для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18. 02. 2008 р. № 99.
Таблиця 1
Зразок розподілу навчального часу із зазначеними годинами, відведеними на вивчення математики для основної школи
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
5-А5-Б6-А6-Б7-А7-Б8-А8-Б9-А9-Б
Інваріантна складоваукр. мова навчвивч двох іноз. мовукр. мова навчвивч
двохіноз. мовукр. мова навчвивч двохіноз. мовукр. мова навчвивч двох іноз. мовукр. мова навчвивч двох іноз. мов
Алгебра----2, 52, 52222
Геометрія----1, 51, 52222
Варіативна складова2, 512, 511, 50, 55, 53, 53, 51, 5
Курси за вибором: 111---1, 51, 52-
Факультативи, індивідуальні заняття: 2-3---411, 50, 5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня23272529273127332833
Усього (без урахування поділу класів на групи) 27272929313134343434
 
Навчання математики в 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 н. р. буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005р.) та у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006р.).
Програми для 8-9 класів із поглибленим вивченням математики, видрукувані в Інформаційному збірнику МОН (№16, 2008р.), науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (№6, 2008р.) та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www. mon. gov. ua).
Таблиця 2
Таблиця розподілу годин для 10-11 класів на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти
 
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
Рівень стандартуАкадемічний рівеньПрофільний рівень
101110111011
Математика 33----
Алгебра --2355
Геометрія--2244
 
Навчання математики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за такими підручниками:
Рівень стандарту: «Математика. 10 клас» (автори: О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко) видавництва «Навчальна книга – Богдан»; «Математика. 10 клас» (автори: М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) видавництва “Зодіак – ЕКО”; “Математика. 10 клас” (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва “Зодіак – ЕКО”.
Академічний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П. Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; “Геометрія. 10 клас” (автори: Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва “Зодіак – ЕКО”.
Профільний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: Є.П. Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров) видавництва «Ґенеза».
Поглиблений рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров) видавництва «Ґенеза».
Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм із математики, алгебри, початків аналізу та геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Методичні особливості вивчення математики, перелік підручників, розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань у 11 класах будуть наведені у Інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про вивчення математики у 2011-2012 навчальному році.
Програми з базових дисциплін, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, реалізують завдання освітніх галузей Державного стандарту освіти в Україні.
Питання диференціації навчання і створення профільних класів уже перейшло в практичну площину. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило навчально-тематичні плани, де вказано на можливість виділення різної кількості годин залежно від обраного профілю, починаючи з початкової школи, прогнозувати той чи інший профіль. Профільні програми підготовлені на базі програм для загальноосвітньої школи і є, по суті, варіаціями, адаптованими до потреб різних учнівських аудиторій.
Наступність у використанні програм для окремих курсів за вибором та факультативів, починаючи з початкової школи і до старшої, їх залежність один від одного є необхідністю. Ці програми можуть використовувати учителі, які мають додаткові години для факультативів чи години інваріантної складової навчального плану в старшій школі для профільного навчання; заступники директора при наданні рекомендацій щодо курсу за вибором в основній і старшій школі та при затвердженні календарних планів учителів; методисти, які опікуються тими чи іншими циклами предметів.
Вони враховують досвід апробації цієї програми та зберігають її концептуальні засади. Профільна диференціація курсу за умов «перехідного періоду» охоплює старшу школу (10-11 класи). Основу диференціації програм 10-11 кл. складає загальна структура профільної школи, кількість годин, виділених на вивчення того чи іншого предмета.
Для поступового впровадження профільного навчання доцільно ширше використовувати варіативну складову навчального плану (курси за вибором, факультативи, гуртки).
У додатку до листа МОНМС України від 29. 04. 11 № 1/9-324 зазначається, що години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:
‒збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
‒упровадження курсів за вибором;
‒факультативи, індивідуальні та групові заняття.
При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.
Таблиця 3
5 кл.
(варіант І) 8 кл. (варіант ІІ) 10 кл.
(варіант ІІІ) 
Гранично допустиме навантаження на одного учня233133
Навантаження інваріантної складової без фізичної культури24, 5 – 2, 5 = 2231 – 3 = 2832 – 2 = 30
Варіативна складова, передбачена Типовими навчальними планами2, 536
 
Отже, у 5-му класі (варіант І) кожного учня можна довантажити не більше ніж 1 годиною, а всього на варіативну складову відводиться 2, 5 години; у 8-му класі (варіант ІІ) кожного учня можна довантажити 3 годинами, стільки ж відводиться на варіативну складову, а у 10-му класі (варіант ІІІ) ці показники становлять 3 і 6 годин відповідно. Зводяться показники можливого довантаження та передбаченої варіативної складової за рахунок проведення курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять для окремих груп учнів класу.
Програми факультативних курсів, гуртків, курсів за вибором розміщені в навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) « (упоряд. : Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна). Даний збірник схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН України.
Наведемо деякі приклади навчальних програм факультативів та курсів за вибором з математики.
Зміст факультативного курсу «Цікава математика» для 6 класу («Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання» (Харків: видавництво «Ранок», 2011)) дає можливість у доступній формі зрозуміти роль математики у повсякденному житті. На прикладі літературних творів, народних знань із математики учні мають навчитися розв’язувати конкретні задачі практичного змісту.
Зміст факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів “За лаштунками шкільної математики 7-9 класів” («Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання» (видавництво Харків: «Ранок», 2011), органічно пов’язаний зі змістом основного навчального матеріалу шкільного курсу математики і водночас має самостійний характер. Вчитель може самостійно добирати додаткові теми залежно від їх актуальності, при цьому не змінюючи логіки усього курсу
Метою факультативного курсу «Розв’язування задач з параметрами» («Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання» (Харків: видавництво «Ранок», 2011), для учнів 8-11 класів є поглиблення й розширення знань учнів із певних тем шкільного курсу математики, формування в них умінь і навичок розв’язування більш складних задач, що сприятиме подальшому успішному складанню відповідного рівня вступних випробувань.
Для учнів 10-11 класів фізико-математичного профілю пропонуються курси за вибором “Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем” (збірник “Навчальні програми з математики для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків” видавництва “Навчальна книга” (Київ, 2003 р.)), “Функції та їх графіки”, “Задачі з параметрами”, “Методи розв’язування задач” (науково-методичний журнал “Математика в школі”, 2004 р., №6).
Кожен навчальний заклад самостійно визначає перелік гуртків, факультативів, курсів за вибором залежно від профілю і мети навчання, а також враховуючи інтереси і побажання учнів.
Програми дають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону. Враховуючи рівень підготовки учнів, їхні інтереси та нахили, вчитель може запропонувати свою логіку вивчення матеріалу з методичним обґрунтуванням доцільності внесених змін.
До програми можна вносити зміни щодо послідовності вивчення окремих тем, з урахуванням контингенту учнів, рівня їхньої підготовки, інтересів і здібностей. При цьому необхідно забезпечити засвоєння учнями базового змісту шкільних програм.
Резерв навчального часу, а також години на повторення навчального матеріалу вчитель може використовувати на власний розсуд, зокрема на повторення на початку навчального року за курс попереднього класу, як додаткові години на окремі теми, якщо вони важко засвоюються учнями, або для узагальнення й систематизації матеріалу при підсумковому повторенні. А перехід до профільного навчання – це вже будівництво нової школи – магістральний шлях реформи.
Широкі можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів надають сучасні інформаційні технології навчання.
Створено навчаючі програми GRAN 1, GRAN -2D, GRAN – 3D, які призначені для використання на уроках математики у старших класах. За їх допомогою доступнішим стає вивчення ряду тем курсу алгебри та початків аналізу, геометрії: побудова графіків функцій, розв’язування систем рівнянь і нерівностей, знаходження площ фігур, обмежених графіками функцій, об’ємів тіл обертання тощо.
Пакет динамічної геометрії DG створено для комп’ютерної підтримки шкільного курсу планіметрії і призначений для використання вчителями математики і учнями 7-9 класів на уроках геометрії. Пакет може бути використаний для створення інтерактивних навчальних посібників із гіперпосиланнями, підказками, динамічними ілюстраціями та мультимедійними можливостями; для створення динамічних опорних конспектів із коментарями; розробки довідників.
Програмно-методичний комплекс (ПМК) ТЕРМ VII-ІX призначений для використання на уроках алгебри у 7-9 класах, а також вчителям математики – при підготовці до проведення уроків, самостійних або контрольних робіт, учнями – при виконанні домашніх завдань. ПМК всебічно підтримує практичну діяльність учнів та вчителів, надаючи їм одночасно необхідну інформацію навчального та довідникового характеру.
Педагогічний програмний засіб «Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів «ОЛІМП» дає можливість проводити тестування учнів за питаннями, які пропонує сам викладач. Дає можливість полегшити та прискорити перевірку та оцінювання результатів тестових завдань.
Педагогічний програмний засіб «Математика. 5-6 класи»,  розробником якого є ПП «Контур-плюс» орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.
Увесь курс розбито на уроки. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно з навчальною програмою та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.
Програмний засіб містить також довідку щодо роботи з ППЗ, методичні рекомендації, словник термінів і понять, іменний покажчик, додаток.
ПМК „Математика, 5-6 класи” може бути використаний учителем:
‒для підготовки до уроку;
‒для пояснення нового матеріалу;
‒для створення власних уроків і редагування існуючих;
‒для формування та закріплення навичок розв’язування вправ, передбачених програмою;
‒для проведення тестового контролю знань;
‒для проведення індивідуальних і факультативних занять.
Серед інших педагогічних програмних засобів з математики, які рекомендовані МОН України до використання, слід відзначити:
‒педагогічний програмний засіб «Алгебра. 7 клас» для ЗНЗ (розробники: НДІ інформаційних технологій, Херсонський державний університет);
‒педагогічний програмний засіб «Геометрія. 7 клас» для ЗНЗ (розробник ЗАТ «Мальва»);
‒педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра. 7-9 класи» для ЗНЗ (розробник ДП НВП «Укрприборсервіс»);
‒педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія. 7-9 клас» для ЗНЗ (розробник ДП НВП «Укрприборсервіс»);
‒педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 10 клас» для ЗНЗ (розробник ДП НВП «Укрприборсервіс»);
‒педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра. 11 клас» для ЗНЗ (розробник ДП НВП «Укрприборсервіс»);
‒педагогічний програмний засіб «Геометрія. 10 клас» для ЗНЗ (розробник ЗАТ «Мальва»);
‒педагогічний програмний засіб «Геометрія. 11 клас» для ЗНЗ (розробник ЗАТ «Мальва»).
Глобальна мережа Інтернет відкриває реальні можливості повсякденного співробітництва і спілкування вчителів та учнів різних навчальних закладів. У зв’язку з цим усі фахівці освіти повинні володіти знаннями про принципи пошуку й обміну інформацією в мережі. Корисні матеріали для роботи можна знайти за адресою http: //www. math. kiev. ua.
 
Список використаної літератури
 
1.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік» від 29. 04. 11 № 1/9-325.
2.Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2-х частинах / упоряд. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. – Х. : Ранок, 2011. – (Факультативи та курси за вибором).
3.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», К. : Перун, 2005.
4.Інформаційний збірник МОН. – 2008. – №16.
5.Науково – методичний журнал «Математика в школі. – 2010. -№7-9.
Фото Капча