Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Презентація сучасного програмно-методичного забезпечення вивчення математики у 2011-2012 навчальному році

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельник Г. М.
 
Презентація сучасного програмно-методичного забезпечення вивчення математики
у 2011-2012 навчальному році
 
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів базуються на вимогах Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання», Державного стандарту базової та повної середньої освіти, згідно з якими у старшій школі, з урахуванням конкретних умов, інтересів, нахилів учнів формуються класи за напрямками.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 04. 11 № 1/9-325 робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються:
‒для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23. 02. 2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05. 02. 2009 р. № 66;
‒для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27. 08. 2010 р. № 834;
‒для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18. 02. 2008 р. № 99.
Таблиця 1
Зразок розподілу навчального часу із зазначеними годинами, відведеними на вивчення математики для основної школи
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
5-А5-Б6-А6-Б7-А7-Б8-А8-Б9-А9-Б
Інваріантна складоваукр. мова навчвивч двох іноз. мовукр. мова навчвивч
двохіноз. мовукр. мова навчвивч двохіноз. мовукр. мова навчвивч двох іноз. мовукр. мова навчвивч двох іноз. мов
Алгебра----2, 52, 52222
Геометрія----1, 51, 52222
Варіативна складова2, 512, 511, 50, 55, 53, 53, 51, 5
Курси за вибором: 111---1, 51, 52-
Факультативи, індивідуальні заняття: 2-3---411, 50, 5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня23272529273127332833
Усього (без урахування поділу класів на групи) 27272929313134343434
 
Навчання математики в 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 н. р. буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005р.) та у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006р.).
Програми для 8-9 класів із поглибленим вивченням математики, видрукувані в Інформаційному збірнику МОН (№16, 2008р.), науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (№6, 2008р.) та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www. mon. gov. ua).
Таблиця 2
Таблиця розподілу годин для 10-11 класів на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти
 
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
Рівень стандартуАкадемічний рівеньПрофільний рівень
101110111011
Математика 33----
Алгебра --2355
Геометрія--2244
 
Навчання математики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за такими підручниками:
Рівень стандарту: «Математика. 10 клас» (автори: О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко) видавництва «Навчальна книга – Богдан»; «Математика. 10 клас» (автори: М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) видавництва “Зодіак – ЕКО”; “Математика. 10 клас” (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва “Зодіак – ЕКО”.
Академічний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П. Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; “Геометрія. 10 клас” (автори: Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва “Зодіак – ЕКО”.
Профільний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: Є.П. Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров) видавництва «Ґенеза».
Поглиблений рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировський, В.Б. Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров) видавництва «Ґенеза».
Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм із математики, алгебри, початків аналізу та геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Методичні особливості вивчення математики, перелік підручників, розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань у 11 класах будуть наведені у Інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про вивчення математики у 2011-2012 навчальному році.
Програми з базових дисциплін, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, реалізують завдання освітніх галузей Державного стандарту освіти в Україні.
Питання диференціації навчання і створення профільних класів уже перейшло в практичну площину. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило навчально-тематичні плани, де вказано на можливість виділення різної кількості годин залежно від обраного профілю, починаючи з початкової школи, прогнозувати той чи інший профіль. Профільні програми підготовлені на базі програм для загальноосвітньої школи і є, по суті, варіаціями, адаптованими до потреб різних учнівських аудиторій.
Наступність у використанні програм для окремих курсів за вибором та факультативів, починаючи з початкової школи і до старшої, їх залежність один від одного є необхідністю. Ці програми можуть
Фото Капча