Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблема підготовки молодих людей до створення сім’ї

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Багатьох вчених-педагогів і соціальних працівників сьогодні хвилюють проблеми підготовки молодих людей до створення сім’ї. Чому у наш час такі неміцні сім’ї, чому так багато розлучень та ін. В. Сухомлинський стверджував, що зміцнення сім’ї, вдосконалення родинного виховання – одна з найважливіших соціальних проблем, від розв’язання якої залежатиме майбутнє нашого суспільства, моральне обличчя молоді. Сухомлинський вважав, що діти продовження не тільки нашого роду, а й нашого ладу, наших завоювань і благородних намірів.
Сім’я – це найменша клітина нашого суспільства, в якій, як у фокусі відображається все життя нашої країни.
Необхідно ввести в зміст загальноосвітньої школи мінімум педагогічних знань, зокрема „Батьківської педагогіки”, виховувати майбутніх батьків, морально готувати їх до великої відповідальної батьківської місії. Безвідповідальне ставлення молодих батьків до виховання своїх дітей дорого обходиться для суспільства.
Морально не підготовлені до народження і виховання дітей батьки є великим нещастям для суспільства. Слід відзначити, що останнім часом стало досить помітне таке явище – невідповідність між фізіологічною готовністю до народження дітей і морально-психологічною зрілістю молодих батьків та усвідомлення їх батьківської місії і ролі, величезної відповідальності перед суспільством за виховання своїх дітей. Велике горе приходить тоді, коли такі дорослі діти приводять на світ дітей – біда і суспільству, і дітям. Частина з таких батьків не обізнана з елементарними правилами виховання дітей у сім’ї. Сімейні конфлікти, ненормальні відносини призводять до розлучення молодих пар і як результат – важкі діти, трагедія для дітей і батьків.
Молоді батьки повинні розуміти, що шлюб розпочинається з готовності до великої і відповідальної соціальної ролі – виховання дітей, успіх якої залежить передусім від духовного багатства, вірності коханню, взаємної поваги і спілкування, педагогічних знань і умінь.
Своїх вихованців соціальні педагоги повинні вчити, що моральне право на кохання має той, хто вміє відповідати за майбутнє, за своїх дітей.
З тако. метою можливо розробити лонгітюдний тренінг «Підготовка до шлюбу і сімейного життя»
Мета та завдання тренінгу:
забезпечити засвоєння учнями та студентами основних філософських категорій в їх історичному та логічному розвитку;
домогтися розуміння необхідності формування здорового способу життя як комплексу фізіологічних, соціальних, психологічних аспектів поведінки;
здійснювати гігієнічне та статеве виховання в нерозривному зв’язку з моральним вихованням;
підготувати відповідальне ставлення до подружнього життя;
домогтися розуміння практичного значення знань про шлюб та сім’ю в майбутньому житті.
Треніг включає такі розділи:
Спочатку учні та студенти закріплюють і поглиблюють знання про здоровий спосіб життя, як сукупність чинників здоров’я, та відсутність шкідливих звичок, і на цій основі розглядають залежність здоров’я, фізичного і психічного розвитку новонародженої дитини від здоров’я батьків та їхнього способу життя. За даними “Паспорта здоров’я ” здійснюють самооцінку динаміки розвитку свого здоров’я та визначають шляхи його самовдосконаленнята фізичного розвитку.
І. Філософське осмислення кохання в історичній перспективі.
ІІ. Основи сексології.
ІІІ. Психологія особистості.
ІV. Психологія взаємодії.
V. Шлюб. Сім’я. Діти.
Кожен розділ має теми.
У розділі „Філософське осмислення кохання в історичній перспективі” охопить такі теми:
1) Перші цивілізації і кохання.
2) Ренесанс – епоха відродження культури та духовності.
3) Від любові божественної до кохання земного.
4) Кохання у сучасному світі.
Другий розділ матиме свої теми:
Предмет сексології.
Історія сексології.
Стать.
Становлення статевої свідомості.
Що означає „стати дорослим”.
Цей розділ знайомить з біологічними основами кохання, питаннями медико-генетичного обстеження подружжя як основи визначення ризику народження нездорових дітей, питаннями підготовки сім’ї до народження дитини (таємничість зачаття, утримання від алкогольних напоїв, паління, вживання кави та небезпечних побутовихречовин, які можуть негативно вплинути на розвиток плоду, режим харчування і життя вагітної жінки). Значне місце відведено ознайомленню з режимом годування немовляти (особливо підкреслюється роль материнського молока у формуванні здоров’я дитини), методикою виховання дітей ранньоговіку, їхнім психічним розвитком, умовами розвитку дитини від немовляти до генія, принципами виховання дітей в сім’ї, правилами підготовки до здорового способу життя дітей у ДНЗ на основі прикладу батьків і сумісною діяльністю з дитиною. Значне місце у підготовці до ведення здорового способу життя займають духовність, сприятливий психологічний мікроклімат, збалансоване харчування, раціональний режим життя, оптимальний руховий режим, загартування, гігієнічні навички тощо.
Щоб розкрити розділ «Психологія особистості», варто зупинитися на таких темах:
1) Індивід. Індивідуальність. Особистість.
2) Риси особистості. Темперамент.
3) Я-концепція та її формування.
4) Психологія юнацького віку.
Розділ знайомить з психологічними основами кохання, залежністю психічного здоров’я і тривалістю життя подружжя від взаємин в сім’ї, психологічного мікроклімату. Учні і студенти засвоюють поняття, що однією з умов створення міцної сім’ї є соціальна зрілість майбутнього подружжя, одержують уявлення про “притирання характерів’’ як причини конфліктів у сім’ї та способами їх уникненнячи пом’якшення. Вони вчаться шукати засоби уникнення конфліктів з батьками з обох сторін.
Всі учасники тренінгу живуть у суспільстві, тому необхідно вказати на взаємовідносини, з чого напевно, і народжується дружба, кохання, тому у розділі «Психологія взаємовідносин» слід розкрити такі теми:
Психологія спілкування.
Юнацька субкультура.
Дружба – соціальна моральна цінність.
Феномен кохання.
Юнацьке кохання.
І тільки, опанувавши попередні теми, можна перейти до фінішу, до розкриття тем:
1) Дошлюбне залицяння.
2) Шлюб. Готовність до шлюбу.
3) Сім’я. Функція сім’ї у суспільстві.
4) Подружня сумісність
5) Молода сім’я.
Розділ знайомить учнів і студентів із сім’єю, як первинним і основним осередком суспільства, функціями сім’ї, соціальними умовами її створення, законодавством України про сім’ю, матеріальними умовами, як основами благополуччя сім’ї. Учні і студенти навчаються співставляти місячний сукупний прибуток сім’ї з сумою прожиткових мінімумів членів родини, складають бюджет молодої сім’ї на місяць, знайомляться з приданим для малюка, складають кошторис купівлі речей для дитини за відповідним переліком.
Розділ дає поняття про кризу духовності як наслідок руйнації православної церкви, мови, національної культури, про виховання майбутньої берегині сімейного вогнища, майбутнього чоловіка, як глави сім’ї, виховання дітей в сім’ї попереднім колоніальним режимом та сучасної ідеології гедонізму (“жити для себе ”) та іншими як причинами виродження нації. Учні і студенти знайомляться з духовними основами створення сім’ї та виховання дітей, усвідомлюють своє призначення у майбутньому як молодого подружжя, роблять спробу переосмислення зміни в суспільстві і в сім’ї, знайомляться з новими обов’язками, відповідальністю подружжя один перед одним і народженням дітей, умовами міцності сім’ї, роллю казки у вихованні дітей.
6) Тенденції у розвитку сім’ї. Демографічна ситуація в Україні.
7) Правові питання шлюбу і сім’ї.
8) Сімейні конфлікти. Діти та розлучення.
Для розкриття тем використовуються міні-конференції, дискусії, бесіди, рольові ігри, інтерв’ю, цікаві зустрічі, театралізовані години спілкування.
Крім навчального матеріалу використовуються статистичні дані, підсумки досвіду населення, які торкаються теми, публікації, художні твори.
Магістральним завданням тренінгу є:
допомога підростаючому поколінню в формуванні подружніх та батьківських ролей;
допомога у навчанні ставити, виявляти та вирішувати пов’язані з сімейним життям проблеми.
В результаті проведення тренінгу учасники повинні вміти:
оцінювати якості своєї особистості, писати самохарактеристику;
визначати ступінь самоповаги;
визначати свій рівень конфліктності.
 
Список використаних джерел:
 
Большаков В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры. -СПб. : Социально- психологический центр, 1996.
Бондарчук O. I. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К. : НАУМ, 2001.
Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб. : Питер 2001.
Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. – М. : «Ось-89», 2001.
Гребенников И. В. Основы семейной жизни: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 1991.
Ли. Д. Практика группового тренинга. – СПб. : Питер, 2002.
Петрушин С. В. Психологический тренинг в многочисленной группе. – М. : Академический Проект, 2002.
Постовий В. Г. Сучасна сім‘я і її педагогіка / Інститут системних досліджень освіти АПН України. Інститут педагогіки. – К. : Освіта, 1994. – 64 с.
Ромек В. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб. : Речь, 2003.
Фото Капча