Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблемні завдання на уроках читання в 1-4 класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблемне навчання – один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності молодших школярів 
1.1. Проблемна ситуація – основна ланка проблемного навчання
1.2. Використання проблемних завдань на уроках читання в 1-4 класі
2. Реалізація проблемних завдань в практиці навчання читання в початковій школі
2.1. Організація та проведення уроків з використанням елементів проблемного навчання
2.2. Особливості уроків з використанням проблемних ситуацій в аспекті вікових особливостей учнів початкових класів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Початкові класи – це перехідний період в навчально-виховному житті дитини, саме в цей час молодші школярі змінюють свою основну діяльність з ігрової на навчально-освітню та набувають базових вмінь та навичок, які згодом мають стати осовою їх компетентностей. В 1-4 класах діти набувать вмінь читати, рахувати, писати та розвиватись. Читання є чи не основним видом діяльності, яким оволодівють школярі в початкових класах. Саме читання дає змогу дітям освоювати та пізнавати нове, самостійно розвиватись. На сучасному етапі розвитку освіти актуальності набуває використання проблемних ситуацій під час навчання читання молодших школярів. Саме проблемні ситуації дозволять реалізовувати на уроках читання е лише техніку і швидкість ознайомлення з текстом, а й розвивати навики аналізу, синтезу та творчого розвитку.

Дослідження відомих психологів В. В. Давидова, С. Ф. Жуйкова, Л.В.Занкова, Д.Б.Ельконіна показали, що у молодших школярів є значні резерви і можливості психологічного розвитку, прояву яких сприяє проблемне навчання. 

Це визначило вибір теми нашого дослідження. У даній роботі ми зробили спробу визначити можливість використання проблемного методу на уроках читання в початковій школі, а саме – використання проблемних ситуацій, і встановити їх вплив на характер пізнавальної діяльності учнів початкових класів. 

Об’єкт дослідження: проце розвитку навичок читання учнів початкових класів завдяки використанню проблемних ситуацій. 

Предмет дослідження: проблемні завдання під час навчання читання в початковій школі. 

Мета дослідження: визначення можливості проблемного методу при навчані читання в початковій школі.

З урахуванням поставленої мети та висунутої гіпотези, а також відповідно до предмета і об’єкта дослідження були визначені наступні завдання:

 • розкрити сутність і зміст процесу пізнавальної діяльності молодших школярів;
 • розкрити сутність і зміст технології проблемного навчання;
 • визначити вплив проблемного навчання на інтелектуальні процеси і розумові здібності молодших школярів;
 • виявити можливість використання проблемних завдань при навчанні читання в початковій школі;
 • виявити вплив проблемного навчання на пізнавальну діяльність молодшого школяра. 

Гіпотеза: ми припускаємо, що використання проблемних завдань при навчанні читання в 1-4 класах сприяє розвитку пізнавальної діяльності молодшого школяра. Такий підхід до проблеми дослідження зумовив використання таких методів: теоретичний аналіз і синтез, вивчення документації, спостереження. 

База дослідження: Степанська загальноосвітня школа, 1-4 класи. 

Практична значимість полягає в розробці фрагментів уроків з читання для початкової школи з використанням проблемного навчання. Дана робота може бути корисна для вчителів початкових класів, студентів педагогічних коледжів, методистів. 

Теоретичною базою дослідження стали праці Борисенко І. В. , Перової Г. М., Ващенко Н.І., Яковлєвої В. І., Савченко О.Я., Максимової В.Н., Джежжелей О.В. та інших.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Борисенко І.В. Методичні уроки К. Д. Ушинського. / І.Борисенко // Початкова школа. – 1994. – № 3. – С. 12-19. 
 2. Васильєва М.С., Оморокова М. І., Світловська М.М. Актуальні проблеми навчання читання в початкових класах / М.Васильєва, М.Оморокова, М.Світловська. – М., 1997. – 394 с.
 3. Ващенко Н.І. Виховання в молодших школярів любові до читання / Н.Ващенко // Початкова школа. – 1999. – № 2. – С. 11-16.
 4. Ґудзик І.П. Робота над змістом твору / І. Ґудзик // Поч. школа. – 1993. – №11. – С. 16-19.
 5. Ґудзик І.П. Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст? / І. Ґудзик // Поч. школа. – 1991. – № 3. – С. 18-23.
 6. Джежжелей О.В. Формування кола читання молодших школярів / О.Джежжелей // Початкова школа. – 2009 р . – № 1. – С. 33-38. 
 7. Дмитрієва С.Ю. Початкова школа з рідною (неросійських) та російською (нерідною) мовою навчання. У кн. Збірник методичних матеріалів з викладання навчальних предметів у 2008 - 2009 навчальному році: Метод. рекомендації; МО Республіки Мордовія. МРІО / С.Дмитрієва. – Саранськ, 2008. – 186 с. 
 8. Єгорова Л.Б. Лексичне коментування художнього тексту / Л.Єгорова // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 14 -20.
 9. Заїка Є.В. Вправи для формування навички читання у молодших школярів / Є.Заїка // Питання психології. – 1999. – № 5. – С. 44-54. 
 10. Зайцев В.М. Резерви навчання читання / В.Зайцев. – К. , 1991 р . – 308с.
 11. Зайдман І. М. Розвиток мови і психолого-педагогічекая корекція молодших школярів / І.Зайдман // Початкова школа. – 2003. – № 6 – С. 5-14. 
 12. Кліманова Л.М. Навчання читання в початкових класах / Л.Кліманова // Школа. –1999. – № 18. – С. 24-29.
 13. Козирєва А.С., Яковлєва В.І. Види робіт над текстом на уроках читання / А.Кохирєва, В. Яковлєва // Початкова школа. – 1990. – № 3. – С. 67-69. 
 14. Максимова В.Н. Пізнавальна діяльність школярів. Проблемний підхід до навчання в школі / В.Максимова. – К., 2003. – 73с.
 15. Нікітіна Л.В. Підвищення ефективності уроків читання шляхом організації групової роботи. / Л.Нікітіна // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 99-101. 
 16. Оконь В.Н. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М., 1998. – 204 с.
 17. Оморокова М.І. Удосконалення читання молодших школярів / М.Оморокова. – К., 2007. – 284 с.
 18. Онопрієнко О.В. Елементи літературного аналізу на уроках читання / О.Оноприєнко // Початкова школа. – 1996. – № 12. – С.13-17. 
 19. Пальченко І.І. Про вдосконалення техніки читання (з досвіду застосування методичних рекомендацій професора І.Т.Федоренка) / І.Пальченко // Початкова школа. – 1996. – № 11. – С.15-26.
 20. Перова Г. М. Про досягнення виховних цілей читання / Г.Перова // Початкова школа. – 1990. – № 3. – С.16-21. 
 21. Савченко О.Я. Підготовка учнів до сприймання нових художніх творів / О.Савченко // Початкова школа. – 2004. – № 11. – С.12-18.
 22. Селевко Г.К. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів / Г.Селевко. – М.,2000. – 168 с.
 23. Топузов О.М. Становлення проблемного навчання в педагогічній науці / О.Топузов // Рідна шк. – 2005. – № 1. – С.57-60.
 24. Федоренко І.Т. Система вправ для вдосконалення читання школярів / І.Федоренко // Початкова школа. – 1999. – № 11. – С.25-29.
 25. Яковлєва В. І. Шляхи вдосконалення уроків читання / В.Яковлєва // Початкова школа. – 2006 р . – №6. – С.12-16. 
11963
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.