Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми переробки відходів і використання вторинної сировини Житомирської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І Поняття та класифікація відходів
1.1 Відходи, їх види, значення
1.2 Класифікація відходів
Розділ ІІ Рециклінг, його екологічне, економічне значення
2.1 Історія вторинної переробки в В Україні
2.2 Значення вторинної переробки відходів
2.3 Технології вторинної переробітки
2.4 Рециклінг відходів
Розділ ІІІ Шляхи вирішення проблеми з відходами та їх вторинна переробка
3.1 Проблеми звалищ в Україні
3.2 Проблеми відходів в Україні
3.3 Перспективи міжнародної торгівлі відходами
 
4.1 Фізико-географічна характеристика Житомірської області
4.2 Виробничий комплекс. Промисловість
4.3 Перелік екологічно небезпечних об’єктів
4.4 Водні ресурси
4.5 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
4.6 Тверді побутові відходи
4.7 Поводження з побутовими відходами
Висновок
Література
 
Вступ
 
Небезпека, що породжується господарською діяльністю людини, сьогодні вже перевищує всі розміри та результати природних катастроф та катаклізмів. Вона з усіх боків підступила до життєвого середовища людини. На сьогодні існує реальна загроза подальшого існування людства. Підтвердженням цієї експертної оцінки американського еколога Б. Коммера ми бачимо в сучасному забрудненні світового океану та атмосфери, трансграничному перенесені забруднювачів, деградації ґрунтів, у зпустелюванні та обезлісованні окремих територій, в накопичуванні у біосфері шкідливих речовин, наслідками шкідливої дії для природи ми бачимо у зміні клімату за рахунок «парникового ефекту» та в періодичному випаданню кислотних дощів, а для – людини в онкозахворюваннях та у виникненні діатесів у кожної третьої людини.
Використання людиною в повсякденній діяльності цих речовин та їх сполук неминуче веде до їх появи у відходах її життєдіяльності.
Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Основними джерелами утворення твердих відходів в Україні залишаються підприємства гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного та будівельного комплексів, які займають і будуть займати в найближчій перспективі провідне місце в структурі національної економіки. А значить, у найближчій перспективі не буде суттєвих структурних перемін в утворенні твердих промислових відходів.
Виробництво продукції та її використання більш важливі для більшості споживачів, ніж те, як ця продукція виробляється і що з нею відбувається після використання. Все менша частина людей безпосередньо зайнята у фізичному виробництві товарів, все менша частина суспільства інформована про те, як видобуваються матеріали і як вони перетворюються в корисну продукцію, і як швидко вона виявляється на звалищах навколо великих міст.
Поступово проблема сировини і відходів набула статусу глобальної та стала актуальною для всього світу в цілому, для кожного регіону і окремої держави планети.
Метою даної роботи є розгляд проблеми переробки відходів і використання вторинної сировини.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
розгляд основ створення безвідходного виробництва;
аналіз концептуальних основ використання вторинної сировини.
 
Розділ 1. Поняття та класифікація відходів
 
1.1 Відходи, їх види, значення
 
Відходи поділяються на тверді та рідкі, промислові та побутові, виробництва та споживання.
Відходи виробництва-усе те, що утвориться в процесі виробництва чи після завершення його циклу, крім продуктів у вигляді енергії чи речовини – предметів виробництва. Відповідно до цього визначення до відходів виробництва відносяться залишки багатокомпонентної природної сировини після витягу з неї цільового продукту, наприклад, порожня рудна порода, розкривна порода гірських розробок, шлаки і пил теплових електростанцій, доменні шлаки і горіла земля металургійного виробництва, металева стружка машинобудівних підприємств і т. д. Крім того, до них відносяться значні відходи лісової, деревообробної, текстильної й іншої галузей промисловості, дорожньобудівельної індустрії і сучасного агропромислового комплексу (невикористані хімічні добрива і пестициди, необладнані цвинтарі загиблих під час епідемій тварин і ін.). У принципі відходами виробництва є і речовини, що містяться в технологічних газах, що відходять, (димові) чи в стічних водах підприємств, що використовують воду в технологічних процесах. Ці газоподібні і рідкі види відходів звичайно розглядаються в рамках екологічних проблем забруднення атмосферного повітря і водного басейну Землі і їх охорони.
У промисловій екології під відходами виробництва розуміють відходи, що знаходяться у твердому агрегатному стані (деякі газоподібні і рідкі відходи можуть переходити у тверду фазу, наприклад, у фільтрах чи відстійниках). Те ж відноситься і до відходів споживання – промисловим і побутовим.
Відходи споживання:
Відходи споживання – вироби і матеріали, що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного (матеріального) чи морального зносу.
Промислові відходи споживання – машини, верстати й інше застаріле обладнання підприємств.
Побутові відходи – відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності людей і які вони викидають як небажані чи марні. До твердих побутових відходів відносять картон, газетний, пакувальний чи споживчий папір, усіляку тару (дерев'яна, скляна, металева), що вийшли з ужитку чи втратили споживчі властивості, предмети і вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю й інших матеріалів, зламані чи застарілі побутові прилади – сміття, а також сільськогосподарські і комунальні харчові відходи – викиди.
Велику небезпеку для навколишнього середовища представляють токсичні відходи,
Фото Капча