Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми Світового океану

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Нафта і нафтопродукти
Пестициди
Синтетичні поверхнево-активні речовини
Сполуки з канцерогенними властивостями
Важкі метали
Скидання відходів у море з ціллю поховання (дампінг)
Теплове забруднення
Список літератури
 
НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ
 
Нафта являє собою в’язку маслянисту рідину, що має темно-коричневий колір і володіє слабкою флуоресценцією. Нафта складається переважно з насичених аліфатичних і гідроароматичних вуглеводнів. Основні компоненти нафти – вуглеводні (до 98%) – підрозділяються на 4 класи:
1. Парафіни або алкени (до 90% від загального складу) – стійкі речовини, молекули яких виражені прямим і розгалуженим ланцюгом атомів вуглецю. Легкі парафіни мають максимальну летючість і розчинність у воді.
2. Циклопарафіни (30-60% від загального складу) – насичені циклічні сполуки з 5-6 атомами вуглецю в кільці. Крім циклопентану і циклогексану в нафті зустрічаються біцикличні і поліциклічні сполуки цієї групи. Ці сполуки дуже стійкі і погано піддаються біологічному розкладу.
3. Ароматичні вуглеводні (20-40% від загального складу) – ненасичені циклічні сполуки ряду бензолу, що містять у кільці на 6 атомів вуглецю менше, ніж циклопарафіни. У нафті присутні летючі сполуки з молекулою у виді одинарного кільця (бензол, толуол, ксилол), потім біцикличні (нафталін), напівциклічні (пірен).
4. Олефіни (алкени) – (до 10% від загального складу) – ненасичені нециклічні сполуки з одним чи двома атомами водню в кожного атома вуглецю в молекулі, що має прямий чи розгалужений ланцюг.
Нафта і нафтопродукти є найбільш розповсюдженими забруднюючими речовинами у Світовому океані. До початку 80-их років в океан щорічно надходило близько 16 млн. т. нафти, що складало 0, 23% світового видобутку. Найбільші втрати нафти зв’язані з її транспортуванням з районів видобутку.
Аварійні ситуації, злив за борт танкерами промивних і баластних вод, – усе це обумовлює присутність постійних полів забруднення на трасах морських шляхів. У період за 1962-79 роки в результаті аварій у морське середовище надійшло близько 2 млн. т. нафти. За останні 30 років, починаючи з 1964 року, пробурено близько 2000 свердловин у Світовому океані, з них тільки в Північному морі 1000 і 350 всього обладнано.
Через незначні витоки щорічно губиться 0, 1 млн. т. нафти. Великі маси нафти надходять у моря по ріках, з побутовими і зливовими стоками. Обсяг забруднень з цього джерела складає 2, 0 млн. т/рік. Зі стоками промисловості щорічно попадає в океан 0, 5 млн. т. нафти. Потрапляючи в морське середовище, нафта спочатку розтікається у вигляді плівки, утворюючи шари різної потужності. По кольору плівки можна визначити її товщину:
 
Зовнішній виглядТовщина, мкмКількість нафти, л. /кв. км. 
Ледь помітна0. 03844
Сріблистий відблиск0. 7688
Сліди забарвлення0. 152176
Яскраво забарвлені розводи0. 303352
Тьмяно пофарбовані1. 0161170
Темно пофарбовані2. 0322310
 
Нафтова плівка змінює склад спектру й інтенсивність проникнення у воду світла. Пропускання світла тонкими плівками сирої нафти складає 11-10% (280 нм), 60-70% (400 нм). Плівка товщиною 30-40 мкм цілком цілком поглинає інфрачервоне випромінювання. Змішуючись з водою, нафта утворює емульсію двох типів: пряму «нафта у воді» і зворотну «вода в нафті». Прямі емульсії, складені крапельками нафти діаметром до 0, 5 мкм, менш стійкі і характерні для нафт, що містять поверхнево-активні речовини. При видаленні летучих фракцій нафта утворить зворотні емульсії, що можуть зберігатися на поверхні, переноситися, викидатися на берег і осідати на дно.
 
ПЕСТИЦИДИ
 
Пестициди складають групу штучно створених речовин, використовуваних для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин. Пестициди поділяються на наступні групи:
1. Інсектициди – для боротьби зі шкідливими комахами.
2. Фунгіциди і бактерициди – для боротьби з бактеріальними хворобами рослин.
3. Гербіциди – проти бур’янів.
Установлено, що пестициди, знищуючи шкідників, наносять шкоду і корисним організмам і підривають здоров’я біоценозів. У сільському господарстві давно вже є проблема переходу від хімічних (забруднюючих середовище) до біологічного (екологічно чистих) методу боротьби зі шкідниками. У даний час більш 5 млн. т. пестицидів надходить на світовий ринок. Близько 1, 5 млн. т. цих речовин уже ввійшло до складу наземних і морських екосистем.
Промислове виробництво пестицидів супроводжується появою великої кількості побічних продуктів, що забруднюють стічні води. У водяному середовищі частіше інших зустрічаються представники інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів. Синтезовані інсектициди поділяються на три основних групи:
- хлороорганічні;
- фосфорорганічні;
- карбонати.
Хлороорганічні інсектициди одержують шляхом хлорування ароматичних і гетероциклічних рідких вуглеводнів. До них відносяться ДДТ і його похідні, у молекулах яких стійкість аліфатичних і ароматичних груп у спільній присутності зростає, усілякі хлоровані похідні хлородієну (елдрин). Ці речовини мають період напіврозпаду до декількох десятків років і дуже стійкі до біодеградації.
У водному середовищі часто зустрічаються поліхлорбіфеніли – похідні ДДТ без аліфатичної частини, що нараховують 210 гомологів і ізомерів. За останні 40 років використано більш 1, 2 млн. т. поліхлорбіфенілів у виробництві пластмас, барвників, трансформаторів, конденсаторів.
Поліхлорбіфеніли (ПХБ) попадають у навколишнє середовище в результаті скидів промислових стічних вод і спалювання твердих відходах на смітниках. Останнє джерело поставляє ПХБ в атмосферу, звідки вони з атмосферними
Фото Капча