Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процесуальні строки

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття та значення процесуальних строків у цивільному процесі
 2. Види процесуальних строків
 3. Обчислення процесуальних строків
 4. Зупинення, подовження та поновлення процесуальних строків
 5. Завдання
1. У зв’язку з перебуванням позивача в тривалому службовому відрядженні суд з власної ініціативи зупинив провадження по справі. З поверненням з відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлене. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина, як підстава для відмови в позові? Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?
2. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання договору з Погорілим про найм гаражу й стягнення плати за його користування. У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, суд  повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків. У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк. У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних строків?
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Останнім часом все більш активно відбувається розвиток науки цивільного процесуального права (цивільного процесу) та втілення наукових досліджень у практичну діяльність. У той час неможливо не відмітити, що досить часто важливі аспекти як правової науки, так і практичної діяльності в галузі цивільного процесу, залишаються поза увагою теоретиків та фахівців-практиків, що суттєво знижує як «якість» теоретичних досліджень, так і ефективність правозастосувальної практики (а значить і захисту прав та інтересів учасників цивільного процесу).

Одним з таких важливіших аспектів безумовно є питання, пов’язані з використанням процесуальних строків в цивільному процесі, оскільки процесуальні строки є одним з головних засобів забезпечення дисципліни при здійсненні цивільного судочинства та захисту прав учасників цивільних процесуальних правовідносин, своєчасного та «якісного» розв’язання справ.

На ефективність захисту порушених або оспорюваних прав і законних інтересів учасників підприємницької і господарської діяльності у порядку господарського судочинства суттєвий вплив справляє фактор часу з точки зору швидкості розгляду спору, надання зацікавленим особам можливості максимально результативно брати участь у процесі вирішення справи. 

Саме тому важливо на правотворчому і правозастосувальному рівнях чіткіше та прозоріше врегулювати Цивільному процесуальному кодексі процедуру застосування процесуальних строків та наслідків їх пропущення, зробити її гнучкішою; у той же час детальніше регламентувати питання, пов’язані із застосуванням процесуальних строків, призначаємих самим судом, надати учасникам процесу можливість оскаржувати рішення суду з цього питання в окремому порядку тощо).

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 № 606-XIV, поточна редакцiя вiд 27.11.2009.
 2. Закон України «Про судоустрій» вiд 07.02.2002 № 3018-III, остання редакцiя вiд 22.12.2009.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 05.031997р. «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду».
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 11.10.1985 р. «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку».
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 21.12.1990 р. «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції».
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 1.04.1994 р. «Про строки розгляду судами України кримінальних та цивільних справ».
 7. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV, поточна редакцiя вiд 27.01.2010.
 8. Зейкан Я. П. Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу // Вісник Верховного Суду України. - №2. - 2003.
 9. Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Юридична практика, 2006. 
 10. Науково-практичний коментар ЦПК України / за ред. Тертишнікова В. І. - X.: Консум, 2002.
 11. Чорнооченко C.I. Цивільний процес України: Навчальний посібник. - К:Центр навчальної літератури, 2004. 
 12. Шевчук П. І. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесу // Вісник Верховного Суду України. - №3. - 2001.
 13. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К.: Ін-Юре, 2001.
 14. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. - К.: Знання, 2005. 
4879
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).