Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектний аналіз

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра менеджменту
 
06-08-69
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
до виконання курсової роботи 
з дисципліни «Проектний аналіз» 
студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання
 
Рекомендовано методичною комісією напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент»
Протокол № ____
від «___»____________ 2014 р.
 
Рівне – 2014
 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектний аналіз» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / Судук О.Ю. – Рівне: НУВГП, 2014. – 27 c. 
Упорядник: Судук О.Ю., к.с.-г.н, старший викладач
Відповідальний за випуск: Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
 
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Фото Капча