Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування автоматизованої інформаційної системи виробництва сільськогосподарської продукції агропідприємством

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. Теоретичний розділ. Постановка задачі та аналіз предметної області
Характеристика предметної області. Формулювання задачі автоматизації 1
ІІ. Практична частина. Створення системи агропідприємства. Побудова діаграм 1
2. 1 Cтворення діаграми прецедентів 1
2. 2 Створення діаграми класів 1
2. 3 Створення кооперативної діаграми 1
2. 4 Створення діаграми послідовності 1
2. 5 Створення діаграми діяльності 1
2. 6 Створення діаграми компонентів 1
Висновок 1
Список використаної література 1
 
Вступ
 
В зв‘язку з великими труднощами управління проектами розробки та впровадження великих інформаційних систем досить широку популярність отримали CASE-засоби засоби автоматизації проектування і моделювання інформаційних систем.
Лідером серед CASE-засобів є система Rational Rose. Вона дозволяє створювати складні інформаційні комп’ютерні системи від задуму до створення програмного коду. Використання Rational Rose має багато переваг, оскільки моделювання майбутньої системи дозволяє скоротити час розробки системи, що проектується і дає можливість створення системи з потрібною якістю. Модель майбутньої системи допомагає на стадії проектування без вкладання великих коштів в пілотний проект отримати уявлення про поведінку системи і уникнути подальших помилок, коли в написання програмного коду уже вкладені значні сили.
Мета курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу дисципліни «Технології комп’ютерного проектування», а також створення автоматизованої інформаційної системи планування вирощування сільськогосподарської продукції агропідприємством. Придбання навичок практичного об'єктно-орієнтованого проектування інформаційних систем у середовищі Rational Rose.
Основним завданням цього курсового проекту є опис моделі, що
і реалізація її в моделі інформаційної системи з описом програмно-технічних вимог, використовуючи інструментарій CASE -засобів.
Курсовий проект передбачає поетапне виконання з демонстрацією
кожного з етапів і виходом на виконання наступного відповідно до плану.
 
І. Теоретичний розділ. Постановка задачі та аналіз предметної області
 
Що таке Rational Rose?
На запитання «а що ж таке Rational Rose?», Я б коротко відповів: програмний пакет для візуального об'єктно орієнтованого моделювання систем на основі класів та їх взаємодії, а якщо ще більш спрощено, це візуальний редактор, що дозволяє створювати програмні системи будь-якої складності на основі графічних діаграм мови UML (Unified Modeling Language).
Мова UML
Мова UML кардинально відрізняється від таких мов програмування як, наприклад. Visual С# або Visual Basic. Він призначений для опису моделей, причому для роботи з цією мовою використовується спеціальні редактори діаграм, такі як Rational Rose. Ця мова занадто складна, щоб оперувати нею вручну.
На щастя, користувач пакету Rational Rose повністю огороджений від ручного ведення коду, і Rational Rose сам створює і зберігає за візуальними діаграмами все, що необхідно.
UML не залежить від об'єктно-орієнтованих мов програмування і може підтримувати будь-яку з них. Ця мова також не залежить від використовуваної методології розробки проекту, і створені на UML діаграми виразні і зрозумілі для всіх розробників, залучених в проект, причому, що важливо, не тільки в момент розробки, а й багато місяців потому.
UML є відкритим і володіє засобами розширення базового ядра. На UML можна змістовно описувати класи, об'єкти і компоненти в різних предметних областях, часто сильно відрізняються один від одного. Однак пакет Rational Rose підтримує не тільки UML, але й інші нотації створення діаграм, такі як ОМТ або Booch.
Rational Rose – лідер серед CASE-засобів
Потужний поштовх CASE-засоби отримали в пору впровадження об'єктно-орієнтованої технології розробки програмного забезпечення. Старі технології розробки програм «зверху вниз» вже не могли впоратися з дедалі ускладнюються, трудомісткими програмними комплексами.
Сьогодні Rational Rose лідирує серед інших CASE-засобів, і не випадково. Тому, що цей пакет дозволяє створювати складні програмні системи від задуму до створення вихідного коду, приваблює не тільки проектувальників систем, але й програмістів. За кордоном, унаслідок сильної конкуренції між фірмами-розробниками програм, ні один, навіть невеликий програмний проект, не обходиться без застосування CASE- коштів. Вже більше 50 тисяч великих і маленьких компаній по всьому світу використовують Rational Rose для розробки програмних систем. Це такі відомі компанії як NASA, Boeing, Lockheed Martin, Honey-well,, NBC, Reuters, AT & T та інші.
Що може і чого не може зробити Rational Rose?
Інструменти компанії Rational Software якнайкраще підходять для об'єктно-орієнтованої розробки програм від задуму до реалізації в коді. Rational Rose в поєднанні з іншими програмними пакетами набуває свою неповторну міць. У поєднанні із засобами документування (Rational SoDA) він може давати повне уявлення про проект. Повністю інтегруючись з Microsoft Visual Studio, цей пакет дає можливість отримувати вихідний код взаємодіючих класів і будувати візуальні моделі по вже написаного вихідного коду. Можливість інтеграції із засобами управління вимогами (Requisite Pro), із засобами тестування (SQA Suite, Performance Studio), із засобами конфігураційного управління (ClearCase, PVCS) піднімає процес ведення програмного проекту па абсолютно новий рівень. Відкрита архітектура Rational Rose дозволяє включати в нього підтримку мов програмування, які не передбачені стандартною поставкою, наприклад, мови Assembler, для чого достатньо написати лише власний модуль. Головна відмінність Rational Rose від інших CASE-засобів в тому, що він корисний не тільки проектувальнику систем, але і розробнику програмного коду. Для проектувальника переваги використання CASE-засобу не
Фото Капча