Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професіограма вихователя дитячого садка (загальна характеристика професії)

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вихователь дитячого садка – професія, яка пред’являє ряд специфічних вимог, зумовлених специфікою виду і об'єкта його діяльності - особистості дошкільника. Зокрема, спеціаліст, який претендує на таку посаду, повинен мати комплекс професійно важливих психологічних якостей, які визначають його педагогічну майстерність, а також володіти високими моральними якостями, глибокими знаннями методики навчально-виховної роботи і психологічних особливостей дітей дошкільного віку.
Основними функціями діяльності вихователя дитячого садка є наступні:
1)виховна;
2)освітня;
3)охорона та зміцнення здоров'я. 
1. Виховна функція передбачає формування гармонійно розвиненої особистості у процесі морального, трудового, розумового, естетичного і фізичного виховання, вихователь ознайомлює дітей з проявами високої моралі та відповідальності людини, формує в них почуття патріотизму, співробітництва, працьовитості, вчить правильно поводитися і спілкуватися з дорослими і однолітками. 
2. Освітня функція - виявляється у процесі надання дитині знаннями, вмінь і навичок не лише в ігровій діяльності, а й у спеціально організованій навчальній, а також побутовій і трудовій діяльності. Дітей навчають поняттю кількісного співвідношеннях речей, ознайомлюють з ознаками речей, звуковими особливостями мовлення, прийомами розв'язання арифметичних задач і т. д. Від того, наскільки якісно діти навчаться логічно мислити, чітко і ясно висловлювати думки, розчленовувати слова на склади і виділяти в них звуки, рахувати, розрізняти величину і форму предметів, залежить ступінь їх готовності до навчання у школі, успішність включення у навчальний процес. 
Вихователь повинен володіти спеціальними вміннями і навичками поряд з спеціальними знаннями і методиками навчально-виховної роботи з дітьми, вміти малювати, майструвати, робити прості іграшки з паперу, картону, пластиліну, виготовляти нескладні посібники для занять. Вихователю потрібно знати багато віршів, казок, бути достатньо ерудованим, щоб відповідати на запитання дітей, володіти музичною грамотою, сольфеджіо, ритмікою, вміти танцювати і співати. 
3. Охорона і зміцнення здоров'я дітей є специфічною і важливою функцією вихователя дитячого садка. Зважаючи на слабку опірність дитячого організму до хвороб, необхідно створити умови для фізичного розвитку дітей, вживати заходів щодо їх загартовування, зміцнення здоров'я. Для цього потрібно знати анатомію дитячого організму, засоби загартовування і фізичного розвитку дитини, використовуючи їх на практиці і проводячи відповідну роботу серед батьків. У завдання вихователя входить також формування в дітей культурно гігієнічних навичок, зокрема, звички вмиватися і мити руки перед їжею, охайно одягатися, акуратно їсти, прибирати постіль. 
Будь-якому педагогу мають бути притаманні чуйне, доброзичливе і терпляче ставлення до дітей різного віку, але особливо високого розвитку ці якості повинні досягати у вихователя дошкільного закладу. Внаслідок непристосованості до життя і звички до постійної опіки батьків та інших членів сім'ї дошкільнятам некомфортно перебувати у дитячому садку, якщо вони не відчувають доброзичливого, чуйного і ласкавого ставлення до себе. 
У випадку володіння вмінням чинити вольовий вплив на дітей, виявляти вимогливість, а іноді й суворість, вихователі, які мають чуйне, доброзичливе ставлення до дітей, досягають високої педагогічної майстерності, оскільки якщо у вихователя слабко розвинуті вольові якості, він не може добиватися дисципліни дітей під час навчальних занять, ігор та інших навчально-виховних заходів. Отже, доброта, чуйність у поєднанні з добре розвинутими вольовими якостями є необхідною умовою роботи вихователя дошкільного закладу.
Професійна майстерність і придатність вихователя дитячого садка визначається, насамперед, високими моральними якостями, відповідальністю за дітей, їх виховання, навчання і розвиток, про що свідчить графічне зображення психологічного профілю цієї професії (рис. 1).
Психологічний профіль професії вихователя дитячого садка
Психічна якістьРівень розвитку (балів)
12345
Інтерес до професії
 
Гуманістична спрямованість
 
 
Освіченість, ерудованість
 
Дисциплінованість, вимогливість до себе
 
Справедливість, принциповість щодо обов’язків
 
Чуйність, терплячість, доброзичливість до дітей
 
 
Здатність розуміти і передбачати вчинки дітей
 
Здатність правильно реагувати на вчинки дітей
 
Педагогічний такт, підтримка добрих стосунків з дітьми
 
Вольові якості у вимогах до дітей
 
 
Емоційна сталість
 
Здатність доступно, логічно і емоційно викладати думки
 
Комунікативні якості
 
Організаторські здібності
 
 
Концентрація уваги
 
Довільне перенесення уваги
 
Розподіл уваги
 
Оперативна пам’ять
 
 
Наочно-образна пам’ять
 
Оперативне мислення
 
Вольовий вплив і вимогливість до дітей є ефективними лише у тому випадку, якщо педагог сам є людиною дисциплінованою і ставить до себе високі вимоги, оскільки для дітей дошкільного віку характерним є наслідування поведінки дорослих, томку для них поведінка вихователя - еталон, якого вони хочуть досягти, і будь-які прояви неохайності і недисциплінованості вихователя переносяться на поведінку дітей. 
Оскільки у дітей дошкільного віку слабко сформовані вольова регуляція поведінки, то особливості їх емоційної та інтелектуальної сфер стають причиною конфліктних ситуацій та інших несподіваних вчинків, при цьому від вихователя вимагається терплячість, глибоке розуміння вікових та індивідуальних особливостей психіки дітей. Знання індивідуальних особливостей психіки кожної дитини в групі, вміння зрозуміти мотиви різноманітних дій допомагають вихователю не лише обирати правильну тактику поведінки в даній ситуації, а й прогнозувати її подальший розвиток і наступні вчинки дитини.
У випадку виникнення конфлікту між дітьми вихователь повинен швидко зорієнтуватися в обставинах, проаналізувати їх і швидко прийняти рішення, при цьому його авторитет значною мірою залежить від вміння дати справедливу оцінку кожному вчинку дітей, які є надзвичайно чутливими до цієї якості педагога і не пробачають жодних проявів несправедливості. Розуміння мотивів вчинків кожної дитини, прогнозування її поведінки допомагає і в організації навчання та ігрової діяльності. 
Дітям дошкільного віку потрібно, щоб будь-яке почуття проявлялося у вихователя дуже яскраво, оскільки висока експресивність і емоційна виразність вихователя викликають відповідні почуття дитини, сприяють співпереживанню, а з вихователем, який не вміє проявляти свої почуття, дитині сумно і нецікаво. З іншого боку, вихователь має бути емоційно стійкою особистістю, стримувати спалахи роздратованості і гніву, а постійні нотації педагога дають негативний ефект: діти звикають до них, перестають реагувати і часто намагаються дошкулити вихователю, спеціально здійснюючи негативні вчинки. 
Всі професійно важливі для вихователя якості становлять підгрунтя для психологічного утворення, необхідного кожному педагогу, зокрема, вихователю дошкільного закладу, яке називають педагогічним тактом. Останній необхідний вихователю для успішного виконання виховних і освітніх функцій, досягнення повного взаєморозуміння з колегами і батьками вихованців. 
Безсумнівно, що педагогічна діяльність не може здійснюватися без високого рівня розвитку комунікативних та організаторських нахилів вихователя, адже виконання будь-якого педагогічного завдання вимагає вміння організовувати дітей у процесі активного спілкування з ними. У дошкільному дитинстві у спілкуванні дорослих з дитиною, її вихованні значну роль відіграють словесні методи (пояснення, розповіді, вказівки, інструкції), тому вихователь повинен вміти логічно, грамотно і чітко формулювати свої думки у доступній для дітей формі, при цьому особливе значення має емоційне забарвлення мови, її виразність. 
Специфічні вимоги ставляться і до уваги вихователя дитячого садка: він повинен вміти у будь-який момент зосередитися на об'єкті або процесі діяльності, оскільки стійка і глибока концентрація уваги допомагає вихователю виконувати свою роботу якісно швидко. 
Вихователь повинен вміти швидко і легко переключати свою увагу з одного об'єкта або виду діяльності  на інший під час проведення навчальних занять, рухливих ігор, інших заходів навчального та виховного характеру. У вихователів, увага яких здатна часто, легко і швидко переключатися, значно чіткіше, організованіше, жвавіше та цікавіше проходять рухливі ігри та інші види динамічних робіт. У процесі виконання навчальних та виховних функцій вихователь часто спрямовує свою свідомість не на один, а одночасно на декілька об'єктів, видів діяльності, тому йому необхідний значний об'єм уваги та високий рівень її розподілу. 
Індивідуальні особливості пам'яті також впливають на успішність роботи вихователя дитячого садка - він повинен мати добре розвинуту довільну пам'ять (пам'ятати велику кількість казок, оповідань, загадок, пісень, різноманітну інформацію про явища природи, життя тваринного світу, звичаї різних народів). Добре розвинута короткочасна і наочно-образна пам'ять дає змогу швидко запам'ятати будь-яку наочно-образну інформацію при короткочасному її сприйманні і тут же відтворити її, продемонструвавши дітям у процесі ігрової або навчально-виховної діяльності. 
Отже, педагогічна діяльність ставить значні вимоги до комплексу психологічних якостей професії вихователя дитячого садка, врахування яких при профорієнтаційній роботі відіграє важливу роль у комплектуванні дошкільних закладів морально вихованими, освіченими працівниками, які за своїми психологічними якостями здатні до діяльності вихователя.
Фото Капча