Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професія "юрист" (avocat/advocaat)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юрист, що займається загальною практикою, називається avocat (французькою); advocaat (голландською); і Rechtsanwalt (у німецькому судовому окрузі Ойпен). Цим званням можуть користуватися лише допущені avocats/advocaten, і, як правило, лише вони мають право виступати у суді.
Інший юридичний персонал включає нотаріусів та juristes d’entreprise, які не є практикуючими адвокатами, але дають консультації з юридичних питань компаніям, банкам або підприємствам змішаного типу, на які вони працюють за наймом.
Професія avocat/advocaat є вільною і незалежною. Avocats/advocaten вільно застосовують свою професійну майстерність у захисті істини та справедливості. Avocat/advocaat не може бути діючим суддею, хоча він може бути заступником судді. Він не може бути greffier, державним службовцем, державним нотаріусом або huissier de justice. Він не може працювати у промисловості або у бізнесі. Avocat/advocaat, який практикує як такий, не може бути приватним або державним найманим працівником, що отримує заробітну плату. Усяка діяльність, яка за своїм характером може перешкоджати незалежності avocat/advocaat та вільному характерові професії, є несумісною зі здійсненням професійних функцій.
Кваліфікація, необхідна для дозволу на роботу avocat/advocaat
Академічна кваліфікація:
Академічна підготовка вимагається в усіх випадках. Претендент повинен мати університетський ступінь з права будь – якого визнаного університету Бельгії. Звичайний курс для отримання ступеня триває п’ять років. Ступінь називається Licence en Droit або Licenciaat in de Rechten.
Для отримання цього ступеня кандидат повинен мати достатні знання з другої мови для консультацій з текстів на цій мові і має бути достатньо ознайомленим з принципами бухгалтерії для аналізу бухгалтерських документів.
Практична підготовка:
Претендент повинен пройти курс практичної підготовки, організований Колегією адвокатів протягом періоду в один рік для отримання свідоцтва під назвою Ordre National des Avocais de Belgique.
Претендент також повинен пройти стаж адвоката– початківця, який триває три роки і може розпочинатися одночасно з курсом практичної підготовки. Курс професійної етики є обов’язковим.
Подальша освіта та підготовка:
Передбачаються додаткові курси з певних галузей права, і вони є обов’язковими як частина курсу практичної підготовки. Передбачаються також курси підвищення кваліфікації, але вони не є обов’язковими.
Інші вимоги
Вимог щодо віку не існує. Однак існує вимога щодо добропорядності. Згідно з іншими вимогами, претендент не повинен бути під опікою, не повинен мати судимостей за ганебну поведінку і не повинен бути особою, яка оголосила про призупинення сплати боргів або проти якої було розпочато процес з банкрутства.
Професійна організація
Існує Національний орден: Belgische Nationale Orde van Advocaten / Ordre National des Avocats de Belgique. Існують також 29 місцевих колегій адвокатів (країна поділяється на 27 окружних судів, Брюссель має і голландськомовну, і французькомовну колегію адвокатів, а також існує колегія адвокатів Cour de Cassation (Касаційного суду)).
Усі avocats/advocaten повинні бути членами відповідної місцевої колегії адвокатів судового округу, де вони виконують свої обов’язки, але вони не можуть належати більш ніж до однієї колегії.
Bâtonnier є Головою Ордена та його Ради. Рада складається з bâtonnier та певної кількості членів, залежно від розміру Колегії адвокатів: від шістнадцяти – для колегій адвокатів з кількістю членів понад п’ятсот, до двох, якщо їх менше п’ятнадцяти. Члени Ради обираються безпосередньо голосуванням Зборів Ордена адвокатів. Вибори до Ради відбуваються щороку.
Рада відповідає за охорону честі Ордена та підтримання принципів гідності, чистоти та добросовісності професії. Вона може оголошувати догани або карати за порушення та провини шляхом дисциплінарних стягнень для членів, не перешкоджаючи діям Судів, але лише за кримінальні злочини і по відношенню до цивільно-правової відповідальності. Вона спостерігає за належним дотриманням умов стажування. Вона призначає конференції, на яких молоді avocats/advocaten навчаються професійних правил і отримують практику з виступів у суді.
Визнаних спеціалізацій не існує, але Бельгійська колегія адвокатів веде список видів діяльності, яким віддають перевагу avocats/advocaten, яких стосуються конкретні галузі роботи.
Не існує ні профспілок, ні захисних асоціацій, мета яких полягає у захисті практикуючих адвокатів, звинувачуваних за правопорушення або недбалість по відношенню до їхньої роботи.
Структура та організація професії
Avocats/advocaten можуть практикувати як окремі практикуючі адвокати, спільно з іншими avocats/advocaten, які спільно несуть накладні витрати, але не ділять винагороду, або у товариствах з іншими avocats/advocaten. Вони також можуть практикувати у корпоративних структурах цивільних професійних товариств з необмеженою відповідальністю або у компаніях, відповідальність яких обмежується гарантіями. Однак це жодним чином не впливає на відповідальність окремих avocats/advocaten.
Avocat/advocaten несуть необмежену професійну відповідальність.
Багатодисциплінарні товариства не дозволяються.
Міжнародні товариства дозволяються з санкції Рад.
Фінансовий захист клієнтів
Правила щодо рахунків
На усіх avocats/advocaten поширюються детальні правила Національного ордена бельгійських адвокатів, що стосуються рахунків. Ці правила включають положення, у яких сказано, що фонди клієнтів повинні триматися окремо від фондів avocat/advocaat, і що сума на кредиті рахунку(ів) клієнтів має надаватися у розпорядження на вимогу.
Гарантійний або компенсаційний фонд
Національний орден бельгійських адвокатів не тримає фонду для виплати компенсацій клієнтам, які зазнали збитків через незаконне присвоєння з боку avocat/advocaat коштів, що належали клієнтові. Відповідним чином, єдиним видом захисту, доступним клієнтові, є захист, який надається кримінальним правом та судами, а також, post factum, дисциплінарними санкціями.
Професійне
Фото Капча