Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професія "юрист" (avocat/advocaat)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юрист, що займається загальною практикою, називається avocat (французькою); advocaat (голландською); і Rechtsanwalt (у німецькому судовому окрузі Ойпен). Цим званням можуть користуватися лише допущені avocats/advocaten, і, як правило, лише вони мають право виступати у суді.
Інший юридичний персонал включає нотаріусів та juristes d’entreprise, які не є практикуючими адвокатами, але дають консультації з юридичних питань компаніям, банкам або підприємствам змішаного типу, на які вони працюють за наймом.
Професія avocat/advocaat є вільною і незалежною. Avocats/advocaten вільно застосовують свою професійну майстерність у захисті істини та справедливості. Avocat/advocaat не може бути діючим суддею, хоча він може бути заступником судді. Він не може бути greffier, державним службовцем, державним нотаріусом або huissier de justice. Він не може працювати у промисловості або у бізнесі. Avocat/advocaat, який практикує як такий, не може бути приватним або державним найманим працівником, що отримує заробітну плату. Усяка діяльність, яка за своїм характером може перешкоджати незалежності avocat/advocaat та вільному характерові професії, є несумісною зі здійсненням професійних функцій.
Кваліфікація, необхідна для дозволу на роботу avocat/advocaat
Академічна кваліфікація:
Академічна підготовка вимагається в усіх випадках. Претендент повинен мати університетський ступінь з права будь – якого визнаного університету Бельгії. Звичайний курс для отримання ступеня триває п’ять років. Ступінь називається Licence en Droit або Licenciaat in de Rechten.
Для отримання цього ступеня кандидат повинен мати достатні знання з другої мови для консультацій з текстів на цій мові і має бути достатньо ознайомленим з принципами бухгалтерії для аналізу бухгалтерських документів.
Практична підготовка:
Претендент повинен пройти курс практичної підготовки, організований Колегією адвокатів протягом періоду в один рік для отримання свідоцтва під назвою Ordre National des Avocais de Belgique.
Претендент також повинен пройти стаж адвоката– початківця, який триває три роки і може розпочинатися одночасно з курсом практичної підготовки. Курс професійної етики є обов’язковим.
Подальша освіта та підготовка:
Передбачаються додаткові курси з певних галузей права, і вони є обов’язковими як частина курсу практичної підготовки. Передбачаються також курси підвищення кваліфікації, але вони не є обов’язковими.
Інші вимоги
Вимог щодо віку не існує. Однак існує вимога щодо добропорядності. Згідно з іншими вимогами, претендент не повинен бути під опікою, не повинен мати судимостей за ганебну поведінку і не повинен бути особою, яка оголосила про призупинення сплати боргів або проти якої було розпочато процес з банкрутства.
Професійна організація
Існує Національний орден: Belgische Nationale Orde van Advocaten / Ordre National des Avocats de Belgique. Існують також 29 місцевих колегій адвокатів (країна поділяється на 27 окружних судів, Брюссель має і голландськомовну, і французькомовну колегію адвокатів, а також існує колегія адвокатів Cour de Cassation (Касаційного суду)).
Усі avocats/advocaten повинні бути членами відповідної місцевої колегії адвокатів судового округу, де вони виконують свої обов’язки, але вони не можуть належати більш ніж до однієї колегії.
Bâtonnier є Головою Ордена та його Ради. Рада складається з bâtonnier та певної кількості членів, залежно від розміру Колегії адвокатів: від шістнадцяти – для колегій адвокатів з кількістю членів понад п’ятсот, до двох, якщо їх менше п’ятнадцяти. Члени Ради обираються безпосередньо голосуванням Зборів Ордена адвокатів. Вибори до Ради відбуваються щороку.
Рада відповідає за охорону честі Ордена та підтримання принципів гідності, чистоти та добросовісності професії. Вона може оголошувати догани або карати за порушення та провини шляхом дисциплінарних стягнень для членів, не перешкоджаючи діям Судів, але лише за кримінальні злочини і по відношенню до цивільно-правової відповідальності. Вона спостерігає за належним дотриманням умов стажування. Вона призначає конференції, на яких молоді avocats/advocaten навчаються професійних правил і отримують практику з виступів у суді.
Визнаних спеціалізацій не існує, але Бельгійська колегія адвокатів веде список видів діяльності, яким віддають перевагу avocats/advocaten, яких стосуються конкретні галузі роботи.
Не існує ні профспілок, ні захисних асоціацій, мета яких полягає у захисті практикуючих адвокатів, звинувачуваних за правопорушення або недбалість по відношенню до їхньої роботи.
Структура та організація професії
Avocats/advocaten можуть практикувати як окремі практикуючі адвокати, спільно з іншими avocats/advocaten, які спільно несуть накладні витрати, але не ділять винагороду, або у товариствах з іншими avocats/advocaten. Вони також можуть практикувати у корпоративних структурах цивільних професійних товариств з необмеженою відповідальністю або у компаніях, відповідальність яких обмежується гарантіями. Однак це жодним чином не впливає на відповідальність окремих avocats/advocaten.
Avocat/advocaten несуть необмежену професійну відповідальність.
Багатодисциплінарні товариства не дозволяються.
Міжнародні товариства дозволяються з санкції Рад.
Фінансовий захист клієнтів
Правила щодо рахунків
На усіх avocats/advocaten поширюються детальні правила Національного ордена бельгійських адвокатів, що стосуються рахунків. Ці правила включають положення, у яких сказано, що фонди клієнтів повинні триматися окремо від фондів avocat/advocaat, і що сума на кредиті рахунку(ів) клієнтів має надаватися у розпорядження на вимогу.
Гарантійний або компенсаційний фонд
Національний орден бельгійських адвокатів не тримає фонду для виплати компенсацій клієнтам, які зазнали збитків через незаконне присвоєння з боку avocat/advocaat коштів, що належали клієнтові. Відповідним чином, єдиним видом захисту, доступним клієнтові, є захист, який надається кримінальним правом та судами, а також, post factum, дисциплінарними санкціями.
Професійне гарантійне страхування
Для avocat/advocaat не існує зобов’язань щодо професійного гарантійного страхування. Однак фактично усі більш– менш важливі колегії адвокатів укладають колективні договори страхування, у яких Колегією адвокатів може бути передбачено мінімальну суму, для якої вимагається страхування. Умови різних договорів є різними.
Норми винагороди
Норми винагороди в принципі вільно узгоджуються між avocat/advocaat та клієнтом. Деякі колегії адвокатів встановлюють правила, які регулюють норми винагороди, що сплачуються за правові послуги. Якщо існують такі рекомендації, вони створюють базу винагороди адвокатів, якщо з клієнтом не укладено угоди про інше.
Винагороди, які здаються невиправдано низькими або високими, розглядає Рада колегії адвокатів, яка може внести зміни, зважаючи на важливість справи та характер роботи.
У разі суперечки з клієнтом щодо суми законної винагороди avocat/advocaat не може вимагати свою винагороду у суді без попереднього рішення з боку місцевої Ради адвокатів або отримання дозволу від bâtonnier.
Зменшення суми або цілковите звільнення від виплати винагороди може здійснюватися примусово, якщо про нього заявлено клієнтом і доведено, що avocat/advocaat припустився провини або невиправданого зволікання при веденні конкретної справи. Avocats/advocaten не дозволяється ділити між собою винагороду.
Загальні принципи професії
Відповідальність перед громадськістю
Avocats/advocaten мають бути незалежними, тобто, вільними від зовнішнього контролю, впливу, тиску або підтримки у здійсненні їхніх професійних обов’язків. Якщо сторона у процесі не має avocat/advocaat або жоден avocat/advocaat не береться за конкретну справу, то bâtonnier може призначити адвоката. Цей avocat/advocaat повинен взятися за цю справу, якщо не існує поважної причини для відмови.
Особиста реклама
25 червня 1990 р. було прийняте правило, що стосується рекламування з боку avocats/advocaten. Воно включає такі положення:
– avocats/advocaten дозволено рекламувати свої послуги лише у дуже вузьких межах, з метою надання громадськості необхідної інформації; нав’язування клієнтам забороняється (стаття 1);
– засоби реклами мають застосовуватися з належною повагою до розсудливості, дотримання законності, le secret professionnel та гідності професії; повідомлена інформація повинна бути прийнятною для Ради колегії адвокатів або bâtonnier (стаття 2);
– дозволяються усі з нижчеперелічених письмових засобів реклами, але усі вони підлягають певним обмеженням: бланки установ, візитні картки, таблички з професійними даними, брошури, каталоги та юридичні журнали (стаття 3).
Відповідальність перед системою правосуддя, судами та колегами
Avocat/advocaat не може контактувати з суддею або подавати йому документи без відома avocat/advocaat або клієнта протидіючої у даній справі сторони, якщо такі заходи не дозволяються згідно з відповідними процесуальними нормами.
Якщо avocat/advocaat отримав відповідну вказівку, він не може безпосередньо спілкуватися зі стороною у даній справі, якщо сторона має діючого юридичного представника, про якого йому відомо.
Відповідальність перед клієнтами
Avocat/advocaat не дозволяється отримувати судові доручення від імені клієнта, якщо судові доручення не були дані безпосередньо самим клієнтом або іншою особою, яка має повноваження це робити. Будь– хто повинен мати повну свободу вибору щодо avocat/advocaat, якому він бажає дати судові доручення.
Правило, що стосується le secret professionnel, є обов’язковим, і від нього не можна відмовитись навіть за проханням клієнта.
Avocats/advocaten мають привілейоване право нерозголошення, будучи свідками у суді.
Конфіденційність
Зобов’язання щодо конфіденційності вважається таким, що не має обмеження терміну і поширюється на найманих працівників avocat/advocaat та персонал Національного ордена бельгійських адвокатів, різних місцевих колегій адвокатів та їхніх дисциплінарних органів.
Конфлікт інтересів
Avocat/advocaat не дозволяється діяти для двох або більшої кількості клієнтів, чиї інтереси протирічать між собою, або за обставин, коли інтереси двох або більшої кількості клієнтів вважаються такими, що розвиваються у напрямку ймовірного виникнення конфлікту, або якщо він є особисто зацікавленим у справі або операції.
Це правило також застосовується у разі, коли avocat/advocaat отримує судове доручення від нового клієнта у ситуації, коли avocat/advocaat уже має «відомості для службового користування», використання яких може викликати порушення конфіденційності.
На стадії, коли виникає усвідомлення конфлікту інтересів, avocat/advocaat зобов’язаний негайно припинити займатися справою, повідомити про конфлікт усім клієнтам, яких це стосується, і вжити подальших заходів відповідно до обставин. Йому не дозволяється продовжувати діяти в інтересах будь– якого з клієнтів.
Дисципліна
Усі місцеві колегії адвокатів у Бельгії є саморегулюючими дисциплінарними органами. У кожній колегії адвокатів існує Conseil de l’Ordre.
Кожен avocat/advocaat повинен бути членом колегії адвокатів за місцем його роботи і підкорятися її вимогам щодо дисципліни. Дисциплінарні питання порушуються перед Радою з боку batonnier через позов або шляхом письмового повідомлення від procureur general (здійсненого через batonnier).
Передбачаються такі санкції: попередження (l’avertissement), осуд (la censure), догана (la reprimande), призупинення (la suspension) та позбавлення звання адвоката (la radiation).
На кожній території, де існує Апеляційний суд, існує Дисциплінарна апеляційна рада. Вони є єдиними зовнішніми дисциплінарними судами спеціальної юрисдикції, перед якими можуть бути оскаржені рішення Ради.
Дисциплінарну апеляційну раду очолює Перший голова Апеляційного суду, і вона складається з кількох палат. Кожна палата складається з Першого голови Апеляційного суду та чотирьох avocats/advocaten. Двоє з них є членами місцевої колегії адвокатів, до якої належить avocat/advocaat, справа якого розглядається.
Avocat/advocaat або procureur general може протягом одного місяця передати рішення Дисциплінарної апеляційної ради до Верховного суду. Якщо у вердикті не зазначено інше, його дія призупиняється. Якщо вердикт анульовано, Верховний суд надсилає справу назад до Дисциплінарної апеляційної ради, що складається з інших членів.
Правова допомога
Програма правової допомоги передбачається для надання правової допомоги з судових питань. Ця програма діє через Бюро консультацій та захисту, засноване Радою Ордена. Кожна колегія адвокатів має Бюро.
Справи, які явно є необґрунтованими, не розглядаються. Справи передаються стажерам або іншим avocats/advocaten, але лише стажери можуть отримати від Держави звільнення від відповідальності.
Програма правової допомоги передбачається для надання юридичних консультацій та допомоги з правових питань, які не стосуються суперечок між сторонами.
У Бельгії існують безкоштовні семінари з юридичних питань. Існує багато організацій, які надають безкоштовні юридичні консультації.
 
Література:
 
Юридичний журнал  “Юстініан”  № 2, 2011р. 
Стаття Андрощук А. “Професія юриста в країнах Європейського Союзу”.
Фото Капча