Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійна орієнтація молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Наталія Нугманова
 
Професійна орієнтація молодших школярів
 
Анотація
В статті розглядаються питання мотивів вибору професійних намірів молодших школярів, в зв'язку з введенням ринкових відносин. Визначені ступені розвитку професіональних намірів учнів у процесі суспільно-корисної та продуктивної праці.
 
Аннотация
В статье рассматриваются мотивы выбора профессиональных намерений младших школьников, в связи с введением рыночных отношений. Обозначены уровни развития профессиональных намерений учащихся в процессе общественно-полезного, производительного труда.
 
Annotation
In the article will look questions motives choose professional intention young pupils, in contact with put into market relation. Determined degrees developed professions intention pupils in the processing social-mercers and productive works.
 
Система профорієнтаційної роботи, яка склалася у сучасній школі, передбачає здійснення деяких її елементів уже у початкових класах. Програми більшості навчальних предметів складені таким чином, що у процесі їх реалізації є можливість для ознайомлення дітей з різними професіями, трудовою діяльністю людей.
Здебільшого саме цей елемент профорієнтації продовжує переважати у роботі вчителів молодших класів, які своїм основним завданням вважають профорієнтаційну роботу, виходячи в першу чергу із потреб ринку.
Протягом багатьох років від школи вимагалося підготувати молодих людей, здатних брати активну участь в одній із сфер матеріального виробництва, здатних працювати на благо суспільства, мало звертаючи на їх бажання і можливості.
На сьогоднішній час вимоги до профорієнтаційної роботи в початкових класах змінились, в зв'язку з зміною суспільства, введенням ринкових відносин у Українській державі, з входом до Європейської спільноти. Тому вчителям необхідно змінити в своїх програмних планах орієнтування дітей на корисність певного виду діяльності, перш за все, на здобуття особистого матеріального успіху, на нові професії і сфери діяльності, що займають провідні позиції у рейтингу престижності певних професій.
Однією з важливих проблем трудової підготовки учнів є формування адекватних професійних намірів. Тому під час вирішення вчителем будь-якого практичного завдання виникає потреба у пошуку психолого-педагогічних засобів, спрямованих на спонукання учнів до проявів гнучкості політехнічних знань та загально-трудових умінь і навичок, таких, як: планування, організації трудової діяльності, самоконтролю.
Можна виділити три ступені розвитку профорієнтаційних намірів учнів у процесі продуктивної праці.
Перший ступінь. Виявлення, актуалізація та коригування ціннісних орієнтирів індивіда.
Другий ступінь. Вибір нових професій, мобілізації інтелектуальних можливостей для виконання конкретного практичного завдання у різноманітних видах і формах трудової підготовки молодших школярів.
Третій ступінь. Розвиток професійних намірів учнів, що характеризується наполегливою і добровільною участю у суспільно корисній, продуктивній діяльності по створенню матеріальних та духовних цінностей в умовах ринкових відносин на основі інтегрованих програм з орієнтації, як навчальної так і практичної.
Таким чином, продуктивна праця є мотиваційно-стимулюючим чинником профорієнтаційних намірів учня за умов: забезпечення добровільної участі всіх вихованців у трудовій діяльності, яка потребує певного рівня професіоналізму; задоволення індивідуальних потреб учнів, насамперед, у політехнічних знаннях, практичному досвіді, розвитку оперативної пам'яті, технічного мислення, тощо; озброєння учнів творчими засобами практичної діяльності, вмінням розв'язувати трудові завдання та удосконалювати існуючі технології; спонукання учнів до вибору улюбленої професії за допомогою наукової організації праці учнів, яка у цьому разі є важливим показником профорієнтаційної спрямованості та ефективним засобом розвитку широкого спектру їхніх профорієнтаційних намірів.
 
Література:
 
1.Даниленко Н. В. Повышение эффективности профессиональной работы в сельской школе. - М. : 1993. ;
2.Волкова Є. Особистісно-орієнтована професійна робота у школі//Директор школи, 2003. - №4 - С. 24-25. ;
3.Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання. Навчальний посібник. -К. : Вища школа, 1992. - 90с.
Фото Капча