Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Профілактична робота з питань попередження насилля, конфліктів або інших негативних явищ в мікрорайоні, що здійснюється спеціалізованими службами

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Профілактична робота з питань попередження насилля, конф-ліктів або інших негативних явищ в мікрорайоні, що здійснюється спеціалізованими службами
2. Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи у сільській і гірській місцевості: категорії населення і зміст соціальної роботи
Список використаної літератури
 
1. Профілактична робота з питань попередження насилля, конфліктів або інших негативних явищ в мікрорайоні, що здійснюється спеціалізованими службами
 
На сьогодні однією з актуальних соціальних проблем, яка потребує подальшого вивчення та усвідомлення як проблеми соціального розвитку, залишається проблема попередження насильства в невеликих соціальних осередках, зокрема, місті, мікрорайоні, школі. Україна продовжує перебувати в перехідному періоді, для якого характерна деяка нестабільність усіх сторін життя, ситуація ускладнюється світовою фінансовою кризою, яка тягне за собою зниження життєвого рівня населення, збільшення розриву між потребами та можливостями і як наслідок – може виникнути ріст насилля і в цілому – злочинності.
За останні роки в багатьох мікрорайонах великих міст склалася певна система роботи щодо попередження та профілактики насилля в сім’ї. Значну роль по викоріненню негативного явища відіграють працівники райвідділу міліції – дільничі інспектори, соціальні педагоги, працівники спортивних та культурних закладів, зокрема:
відділ соціального інспектування та соціальної роботи з сім'ями;
служба соціальної підтримки сімей (Громадська приймальня) ;
спеціалізована соціальна служба ”Служба юридичних консультацій для дітей, молоді та їх батьків”;
кімнати групової соціально-психологічної роботи (за графіком використання спеціалістами різних служб) ;
спеціалізована соціальна служба „соціально-наркологічна приймальня”;
клубні кімнати, виставкові зали, школи батьківства, школи волонтерів та тренінгові кімнати (за графіком використання спеціалістами різних служб);
відділ соціального інспектування та соціальної роботи з сім'ями;
спеціалізована соціальна служба „Центр соціального супроводу прийомних сімей”;
спеціалізована соціальна служба „Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, яка перебуває або повернулась з місць позбавлення волі”;
центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства;
центр підтримки діяльності громадських організацій.
Виховання дітей у мікрорайоні вимагає від соціального працівника об'єднувати свої зусилля щодо вирішення загальної проблеми виховання і захисту дітей із працівниками школи, соціальними служ­бами. Центром у цьому єднанні є дитина, особистість дитини, її сім'я, середовище однолітків. Адже поза школою, поза контролем сім'ї та школи дитина виявляє свої негативні риси, байдикує, встановлює зв'язки з неформальними, часто злочинними, групами.
Соціальний педагог, який працює у районі, повинен співпрацювати з батьками й дітьми, домагаючись нормалізації відносин, підтримувати тісний зв'язок із школою, з'ясовувати причини небажання дітей ходити до школи, виявляти сім'ї, у яких жорстоко ставляться до дітей, які страждають від знедоленості. Така діяльність передбачає залучення спеціалістів: лікарів, юристів, працівників міліції, вчителів, соціальних працівників різних напрямків, представників адміністративних органів. Спробуємо визначити функції соціального працівника, який працює за місцем проживання: організаційна (організація вільного часу) ; підтримуюча (допомога і підтримка у вирішенні дитячих проблем, які виникли) ; контролююча (контроль за поведінкою, за відносинами дітей і молоді з ровесниками, сім'єю) ; комунікативна (налагодження спілкування з дітьми).
Об'єктами роботи соціального працівника за місцем проживання стають найчастіше діти, молодь, що вживають наркотики, алкоголь, які стоять на обліку в дитячій кімнаті міліції для неповнолітніх, діти з неблагополучних сімей, такі, що відстають у навчанні.
Провідною ідеєю роботи соціального педагога є спрямованість на конкретну особистість. Така спрямованість базується на повазі до особистості дитини, орієнтації на загальнолюдські цінності (добро, милосердя, любов, повага до людини, терпимість, чуйність, співчуття тощо).
У своїй діяльності соціальний педагог повинен керуватися такими важливими принципами, як гуманізація, демократизація, повага до людини, її захист. Українські дослідники А. Й. Капська, Р. Х. Вайнола визначають, що позиція захисту дитини має стати основним аспектом у її соціалізації. Саме ця позиція на їх думку, допоможе дітям і підліткам реалізувати свої інтереси, виявити позитивні якості, розширити свої знання і пізнавальні інтереси. Спрямованість на особистість передбачає розвиток спілкування. У вікових групах діти спілкуються залежно від тієї моделі, яка вже склалася за їх невеликим життєвим досвідом, тому часто їхні стосунки супроводжуються непорозумінням, виникненням бар'єрів у спілкуванні, конфліктів і психічних зривів. Навчання у дітей і молоді спілкуватися включає виховання культури поведінки, моральності, доброзичливості до інших.
Основними функціями спеціалізованих соціальних служб в мікрорайонах є:
діагностична – вивчення та оцінювання реальних особливостей діяльності особистості, мікроколективу (референтної групи), соціуму району в цілому, неформальних молодіжних об'єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивних сил в мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей і підлітків.
прогностична – прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи.
консультативна – надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога;
захисна – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо) ;
профілактична – переконання в доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно здоров'я та способу життя;
організаторська – забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у соціальному середовищі, залучення сім'ї і представників громадськості до соціально-педагогічного процесу.
Роль соціального педагога складна і різноманітна, тому доводиться бути
Фото Капча