Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прогнозування загальної чисельності населення Рівненської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Прогнозування загальної чисельності населення Рівненської області
 
Із сукупності показників поточного нагляду населення найбільш широко використовуєть в соціально-економічній сатистиці чисельність населення. Вона обраховується, як правило, на початок або на кінець календарного року, а також в середньому за рік. Величина зміни чисельності населення території за період часу вимірюється загальним приростом населення, який обчислюється як різниця чисельності населення на початок і на кінець календарного року.
Середньорічна чисельність населення являє собою середнє арифметичне із чисельності на початок і на кінець календарного року. Постійне населення – це населення, яке на момент перепису постійно проживає на певній території. Наявне населення – це населення, яке на момент перепису знаходиться на даній території.
На початок 2000 року в Рівненський області мешкало 1187, 9 тис. чоловік. З них 621, 9 тис. чоловік проживає у сільський місцевості (52, 4%), а 566 тис. чоловік у містах і селищах міського типу (47, 6%).
Основні зміни чисельності області відбуваються за рахунок природнього приросту (відтворення), тобто залежить від співвідношення народжуваності та смертності, а також за рахунок механічного (територіального) перерозподілу жителів який іменують міграційними процесами.
Негативні тенденції і погіршення загальних показниківприроднього приросту населення зумовлено підвищенням рівня смертності. Загалом кількість померлих у 1999 р. зросла порівняно з 1991 р. на 1, 8 у розрахунку на 100 чоловік населення, кількість померлих у 1999 році становила 12, 7 чоловік.
 
Таблиця 1.1.
Народжуваність, смертність і природній приріст населення, тис. осіб
Показники 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Число народжених 17, 9 18, 3 18, 2 17, 3 16, 5 15, 8 15, 8 15, 1 14, 2
Число померлих 13, 3 14, 1 14, 5 14, 8 15, 3 15, 2 14, 9 14, 7 15, 1
Природній приріст населення 4, 6 4, 2 3, 7 2, 5 1, 2 0, 6 0, 9 0, 4 -0, 9
 
Прогнозування кількості населення за статтю
 
Основним показником складу населення є статевий склад. Статева структура населення характеризується абсолютними даними про чисельність жінок і чоловіків на певній території і відносними даними, які показують частку чоловіків або жінок у загальній сукупності населення, а також кількість чоловіків що припадають на 1000 жінок.
Прогнозування кількості населення за місцем проживання
В зв’язку з відмінностями в способах життя, зайняттях та ряді інших показників проводиться групування населення на міське і сільське. Найчастіше показником для визначення типу населеного пункту служить чисельність його населення. В основу вітчизняної статистики міського і сільського населення покладено адміністративне ділення. До міського населення відносять жителів міських поселень, затвердженими законодавчими актами в якості міст, поселень міського типу, райони курортних і дачних поселень. Населені пункти не класифіковані у якості міських, рахуються сільськими, а проживаючи в них жителі – сільським населенням.
Прогнозування кількості населення за віковими категоріями
Надзвичайно важлива інформація – віковий склад населення, який не лише відображає процес відтворення в минулому, але й характеризує перспективу подальшого відтворення населення. Аналіз вікової структури населення використовуєть при розробці економічної та соціальної політики в країні. В соціально-акономічній сатистиці широко використовується наступне групування населення:
молодший за працездатний вік;
працездатний вік;
старший за працездатний вік.
Прогресивність структури населення оцінюється частиною кількості дітей і осіб працездатного віку в загальній кількості населення. Виходячи з цього, прийнято говорити про старіння населення або його помолодіння, або про стабільну структуру.
Фото Капча