Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Програма фізичної реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої важкості

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Програма фізичної реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої важкості
 
Григус І.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне
 
Анотація. Григус І. Програма фізичної реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої важкості. У статті розглядається проведення фізичної реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої важкості. Описані результати застосування запропонованої програми фізичної реабілітації при лікуванні хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої важкості, підтверджена її ефективність.
Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура, функціональні проби.
Аннотация. Григус И. Программа физической реабилитации больных с персистирующей бронхиальной астмой средней тяжести. В статье рассмотрено проведение физической реабилитации больных с персистирующей бронхиальной астмой средней тяжести. Описаны результаты применения предложенной программы физической реабилитации при лечении больных с персистирующей бронхиальной астмой средней тяжести, подтверждена ее эффективность.
Ключевые слова: бронхиальная астма, физическая реабилитация, лечебная физическая культура, функциональные пробы.
Abstract. Grigus I. The program of physical rehabilitation of patients with persistent bronchial asthma of average weight. In clause carrying out of physical rehabilitation of patients with persistent bronchial asthma of average weight is considered. Results of application of the offered program of physical rehabilitation are described at treatment of patients with persistent bronchial asthma of average weight, its efficiency is confirmed.
Keywords: a bronchial asthma, physical rehabilitation, medical physical training, functional tests.
Постановка проблеми.
Пульмонологія – одна із значимих областей світової медицини. У першу чергу, це зумовлено тим, що в останні десятиріччя значно збільшилась кількість захворювань легенів, питома вага яких у структурі причин звернення за медичною допомогою становить понад 60%. Бронхо-легеневі захворювання займають 3-4-е місце серед причин смертності. Значну турботу викликає збільшення кількості хворих хронічними обструктивними захворюваннями легень, у тому числі бронхіальної астми. Частота цих захворювань з року в рік неухильно зростає. Свого часу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Європейська академія алергології та клінічної імунології оприлюднили прогнози, згідно з якими до 2030 року буквально кожен землянин матиме те чи інше алергійне захворювання. Тобто шанс рано чи пізно отримати бронхіальну астму є у чималої кількості землян.
Хвороби органів дихання залишаються найбільш поширеними в Україні на даний час, серед них бронхіальна астма – одна з самих важливих медико-соціальних проблем. Захворювання уражає всі вікові групи населення, порушує якість життя пацієнтів, знижує загальний рівень їх здоров’я.
За даними ВООЗ, бронхіальною астмою страждає від 5% до 15% населення світового співтовариства. Це означає, що у світі налічується близько 300 мільйонів астматиків. Перше місце за поширеністю астми належить Шотландії, де кожен п'ятий шотландець, тобто 18, 4% населення, хворі астмою, трохи менше астма зустрічається в Уельсі – там страждають астмою 16, 8%, в Англії їх – 15, 3%; в Новій Зеландії і Австралії – 15, 1% і 14, 7% населення відповідно. У США астматики становлять 10, 9%, в Україні – 8, 3%. За смертністю від астми лідирують Китай, Росія, Узбекистан і Албанія. Зі 100 тисяч хворих віком від 5 до 34 років у цих країнах вмирають більше двадцяти чоловік. У США ця цифра дорівнює п'яти, а в Уельсі й Шотландії – усього трьом. Таким чином, в усьому світі спостерігається стійкий ріст поширеності цього захворювання, що може бути важким і навіть смертельним [2].
Вплив бронхіальної астми на соціальну і економічну сферу суспільства, виражений в грошовому еквіваленті, точно не встановлений. Для людини хвороба з тривалим перебігом є важким тягарем, що знижує якість життя і загальне благополуччя, призводить до інвалідності і передчасної смерті. З моменту першого приступу ядухи якість життя при астмі за короткий термін досягає „нульової” відмітки, перетворюючи людину в інваліда.
Робота виконана згідно Зведеного плану Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту 2006-2010 рр. за темою 3. 2. 3 «Формування і відновлення здоров'я людей різного віку в процесі фізичного виховання і фізичної реабілітації» (номер державної реєстрації 0107U001056).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Глобальна ініціатива по боротьбі з бронхіальною астмою (The Global Initiative for Asthma, gina) – основний документ, що лежить в основі стандартів з діагностики і лікування бронхіальної астми в усьому світі.
Легенева (пульмонологічна) реабілітація (pulmonary rehabilitation) є мультидисциплінарною, що ґрунтується на доказовій базі, всеохоплюючою системою заходів для хворого на хронічне захворювання органів дихання, що має клінічно значимий перебіг захворювання і порушення рівня повсякденної активності. Інтегрована в щоденне лікування легенева реабілітація покликана зменшити прояви хвороби, оптимізувати функціональний статус хворого і зменшити вартість лікування за рахунок стабілізації або зменшення системних проявів хвороби [3].
Однак, аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчить про те, що існує об’єктивна необхідність вдосконалення процесу фізичної реабілітації хворих молодого і зрілого віку, як найбільш соціально активної і працездатної частини населення, для досягнення належного контролю над захворюванням.
Особлива актуальність широкого впровадження програм медичної реабілітації в пульмонологічну клініку визначається сучасними уявленнями про системні (позалегеневі) зміни, що мають місце при хронічних захворюваннях легенів. Навіть при оптимальній медикаментозній терапії хворі з хронічними захворюваннями легенів мають значний дефіцит функціональних можливостей: загальну слабкість, зміни зі сторони серця, низьку працездатність, депресію, дисфункцію скелетної і дихальної
Фото Капча