Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Програмні оболонки

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Операційна система не може забезпечити реалізацію всіх корисних функцій опрацювання даних, інакше вона була б громіздкою і незручною у використанні. Крім того, список цих функцій постійно оновлюється. Для поліпшення роботи з операційною системою та доповнення її новими можливостями призначені сервісні системи. Серед найбільш поширених видів сервісних систем виділимо:
- програми-оболонки;
- програми сервісного обслуговування дисків;
- програми-архіватори;
- програми-антивіруси.
Програми-оболонки призначені для поліпшення інтерфейсу користувача ОС. Робота з ними полягає у використанні для подачі команд різноманітних меню та комбінацій клавіш. Крім того, оболонки розширюють можливості ОС по роботі з файловою системою. Найбільш відомими оболонками є Norton Commander, Volkov Commander, Dos Navigator, Windows Commander.
Система Norton Commander
Склад системи
До складу системи Norton Commander (версія 4. 0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:
- NC. EXE (3, 358 bytes, 100593) – резидентна частина системи;
- NCMAIN. EXE (212, 777 bytes, 100593) – головна програма системи;
- NC. HLP (55, 245 bytes, 100593) – файл допомоги (підказки) системи;
- NC. INI – файл початкової установки системи;
- NC. MNU – файл меню користувача;
- NC. EXT – файл розширень.
Останні три файли (NC. INI, NC. MNU, NC. EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.
Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1. 5 Мбайт дискового простору.
Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під) каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.
Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (). Звичайно, початковий виклик даної системи виконується автоматично при (пере) завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC. BAT включається рядок C: \NORTON\NC.
Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander.
Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з'являється меню верхнього рівня:
Left Files Commands Options Right
Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1-F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).
Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander. Існують чотири групи команд.
Перша група містить п'ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про Ваш комп'ютер.
Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти, вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.
Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною поштою.
Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc. mnu, nc. ext). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму «вказати-та-виконати» (point-and-shoot).
Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.
Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10
Ця команда видає на екран дерево (під) каталогiв, що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати каталоги (NCD – Norton Change Directory).
Дiя Результат
Клавiші керування курсором Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home, End, PgUp, PgDn) 
Enter Перехід до каталогу, який вказаний курсором
Esc Вiдмiна NCD
Набір на клавіатурі Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу
F2 Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo. ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2
F6 Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім'я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter
F7 Mkdir – створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором
F8 Rmdir – видалення каталогу, вказаного курсором
 
Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo. ncd при використанні команд, які вказані вище.
Розглядається Windows Commander. Вона випускається в 16-ти і 32-бітних варіантах і може працювати на широкому спектрі комп'ютерів і операційних систем. Завдяки старанням розроблювача програма досить займає мало місця, має велику кількість функцій і зовсім не вимоглива до ресурсів комп'ютера. Створено переклади інтерфейсу цієї програми майже на всі мови світу (у тому числі і на українську). Крім того, існує можливість підключення плагінів (плагін – програма чи дані, що не
Фото Капча