Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Промислове шпигунство

Тип роботи: 
Презентація
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Промислове шпигунство
 
Питання, які розглядаються
1. Основні положення. Факти.
2. Промислове шпигунство як засіб неправомірного отримання комерційної таємниці.
3. Конкурентна розвідка як противага промисловому шпигунству.
 
1. Основні положення. Факти.
 
Три пріоритетних напрямки:
  • макроекономічна розвідка – збір стратегічної інформації про глобальні процеси в економіках інших держав;
  • мікроекономічна розвідка – збір тактичної й оперативної інформації про діяльність окремих компаній;
  • економічна контррозвідка – протидія спробам іноземних державних спецслужб і комерційних фірм здобути американські торгово-економічні й технологічні секрети.
На сучасному етапі розвитку суспільства масштаби економічного шпигунства різко зростають. Інформація про результати чужих прикладних і фундаментальних досліджень дозволяє заощадити власні сили й кошти і зосередити всю увагу на виробництві та маркетингу. 
Подальший розвиток науково-технічного прогресу, збільшення потоку патентів і жорсткість конкуренції як "війни всіх проти всіх" роблять викрадення чужих таємниць особливо прибутковою, і тому дуже перспективною справою.
Факти
Втрати Німеччини від промислового шпигунства оцінюють в 20 млрд. євро щорічно. Втрати США – від 100 млрд. дол. щорічно.
Осуждение весной 2013 года семейной пары за кражу технологий у концерна General Motors. Злоумышленники, американцы китайского происхождения, похитили технологии гибридных силовых установок, чтобы продать Китаю для последующего воспроизведения. Им удалось скопировать около 16 тысяч документов и нанести ущерб в 46 млн долларов.
 
2. Промислове шпигунство як засіб неправомірного отримання комерційної таємниці
 
Промислове шпигунство щодо бізнесу — це різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з одержання інформації, що цікавить, від державного — до масштабу однієї або декількох фірм-конкурентів. Отже, для бізнесу промислове шпигунство — лише спосіб конкурентної боротьби. 
Промислове шпигунство, зазвичай, має дві мети:
-  отримання інформації конкурентів, насамперед конфіденційної, про стратегічні й тактичні наміри їхнього бізнесу;
-   здобуття конкурентної переваги на ринку, через витіснення або знищення конкурента.
 
Розвідка і промислове шпигунство
Метою як конкурентної розвідки, так і промислового шпигунства є одержання інформації, яка б дала змогу здобути конкурентну перевагу на ринку. 
Головною відмінністю між конкурентною розвідкою та промисловим шпигунством є методи й способи отримання інформації.
Все, що використовується розвідником є   законним (тобто дотримуються етичні норми).
Промисловий шпіонаж, навпаки, передбачає нелегальні методи й технології.
Служба конкурентної розвідки користується тільки відкритими джерелами, оскільки робота розвідника — інформаційно-аналітична, тобто збирання й обробка різних даних, що впливають або можуть вплинути на розвиток бізнесу
Основні ознаки промислового шпигунства
Шпигунство полягає головно в оперативній роботі, зокрема в незаконному проникненні на територію конкурента, знятті інформації з каналів зв'язку, стеженні, підкупі, шантажі, викраденні інформації тощо.
Сукупність методів, притаманних промисловому шпигунству, можна об'єднати у дві групи.
- Агентурні методи.
 - Технічні методи.
Агентурний метод одержання інформації містить два напрями діяльності: або вербування, або впровадження своєї людини
Методи вербування – гра на авантюризмі, самолюбстві, марнославстві, на бажанні самоствердитись в очах оточення, на лестощах з боку "друзів".
Одним із методів добору кандидатів для подальшого вербування є інсценоване інтерв'ю нібито з метою пошуку кандидатів на престижну роботу. 
Наступним методом є шантаж. У цьому випадку вся отримана в результаті попереднього інсценованого інтерв’ю інформація використовується для шантажу. І, нарешті, останній метод – гроші
До технічних методів промислового шпигунства (виробництво й збут такої техніки врегульовано законодавчо) належать:
Відмінні результати дає встановлення в приміщеннях конкурентів електронних підслуховуючи пристроїв – радіозакладень.
За даними фахівців, в Україні найпоширенішим з усіх технічних способів зняття інформації є негласне підключення до телефонних ліній.
Рік від року зростає популярність «мобільного» шпигунства й захисту від нього.
Інший напрям промислового шпигунства, що набуває популярності в усьому світі, а також і в Україні, — це отримання конфіденційної інформації за допомогою Інтернету.
3.Конкурентна розвідка як противага промисловому шпигунству
Конкурентна розвідка — постійний процес збору, нагромадження, структурування, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє середовище компанії й надання вищому менеджменту компанії інформації, що дозволяє йому передбачати зміни в обстановці й приймати своєчасні оптимальні рішення щодо управління ризиками, впровадження змін у компанії й відповідних заходів, спрямованих на задоволення майбутніх запитів споживачів і підтримку прибутковості.
 Важливим є та обставина, що конкурентна розвідка здійснює збір інформації про навколишнє бізнес-середовище тільки законними методами.
 
Методи конкурентної розвідки
 
Методи конкурентної розвідки умовно можна поділити на:
  •  цілком законні (білі);
  •  та методи, які за своєю формою не порушують норм законні, проте не завжди відповідають морально-етичним нормам ведення чесної конкурентної боротьби (сірі методи).
До першої групи методів конкурентної розвідки, тобто до законних, належать:
вивчення й аналіз публікацій конкурента;
вивчення, аналіз та обробка матеріальне заохочення співробітників конкурента з метою відкритої інформації про конкурента.
До другої групи методів належать такі:
отримання конфіденційної інформації;
«переманювання» спеціалістів конкурента і отримання в них відомостей, що мають обмежений доступ;
вивідування інформації у співробітника конкурента;
проведення підставних переговорів з метою вивідування конфіденційної інформації;
отримання необхідної інформації про конкурента через зв'язки в правоохоронних та контролюючих органах.
Залежно від спрямованості виділяють наступні види конкурентної розвідки:
1. Розвідка проти компанії.
а)систематичний аналіз інформаційного поля. Аналіз відповідної інформації в пресі дає ґрунт для досить точних висновків про стратегію підприємства, його плани, виробничі потужності, величини його оборотів і прибутку. А також, за наявності сильного аналітичного підрозділу, проведення дослідження аналітичних статей окремих експертів (подеколи ще й співробітників підприємства-конкурента) дає чітку картину його стратегії й мети.
б) Аналіз установчих і статутних документів й організаційної структури компанії. Ця інформація не підпадає під категорію комерційної таємниці, її можна отримати у відповідних органах влади. Аналіз структур і їхніх господарських взаємозв'язків допоможе дізнатися про склад групи контрагентів, їхні можливості.
в) Співбесіда при «наймі» на роботу працівників конкурента, установлення помилкових партнерських зв'язків через дружні підприємства. Якщо буде потреба уточнення докладної інформації, можна скористатися опитуванням співробітників підприємства щодо того, що їх цікавить
2. Розвідка проти персони:
Аналіз ділових зв'язків і комунікативних контактів осіб, які приймають рішення
Аналіз біографії керівників компанії конкурента
Аналіз позаділового життя керівників компанії конкурента
3.Фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг дозволяє визначити економічну потужність загроз, використовуючи наступні методи:
Метод аналогії. Необхідно знати кілька аналогічних підприємств із подібною структурою бізнесу, щоб оцінювати значення оборотів і рентабельності досліджуваного бізнесу.
Метод розрахунку за непрямими ознаками. Якщо відомі, припустімо, виробничі потужності компанії, знаючи середньогалузевий відсоток завантаження цих потужностей, з огляду на сезонний фактор і становище підприємства на ринку, можна розрахувати порядок виторгу й передбачувану рентабельність. 
Метод інтерполяцій. Одержавши дані про підприємство з органів державної статистики й, знову ж таки, знаючи середньогалузеві економічні показники й показники зростання ринку, можна розрахувати прогнозовані показники виторгу.
4. Оцінка інвестиційних проектів конкурентів. Якщо розвідувальні дії виконуються регулярно, то інформації буде досить для проведення швидкої оцінки інвестиційних проектів конкурентів, використовуючи наступні методи: 
а) Метод експертного інтерв‘ю. Якщо інвестиційні проект не є інноваційним, то для оцінки ризиків проекту буде корисний метод опитувань фахівців, що вже брали участь в аналогічних проектах. Необхідною є формалізація результатів опитування й присвоєння коефіцієнтів ваги думкам окремих експертів. У цьому разі одержується матриця, що дозволить провести багатофакторний аналіз успішності або неуспішності потенційного проекту.
б) Вивчення ділового й адміністративного оточення конкурента. Цей метод використовується в основному для аналітичної обробки вже наявних матеріалів.
Отже, використання методів економічної розвідки потрібне найперше за таких випадків:
•    відкриття нового напряму бізнесу;
•    зміни поводження на ринку конкурента, партнера;
•    появи нового партнера, конкурента на вашому полі;
•    появи у вашому бізнесі проблем зовнішнього характеру (зриви поставок, компрометуючі факти в пресі, поява проблем з контролюючими органами влади).
Отже, для бізнесу промислове шпигунство — лише спосіб конкурентної боротьби. І якщо суб'єктом економічного шпигунства (стороною, що здійснює активні дії) є держава в особі своїх спецслужб, то щодо промислового — таким є окремий підприємець, фірма, тобто фізична або юридична особа.
Фото Капча