Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Промисловість, як учасник ВГК

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 3. Промисловість, як учасник ВГК

 

3.1. Показники використання водних ресурсів

3.2. Форми споживання води в промисловості

3.3. Визначення витрат води на потреби промисловості

3.4. Схеми водопостачання промислових підприємств

3.5. Показники ефективності використання водних ресурсів

3.6. Шляхи економії води в промисловості

 

3.1. Показники використання водних ресурсів

 

Створений в Україні господарський комплекс потребує значних обсягів води. Найбільші валові потреби галузей економіки та потреб населення мали місце в 1990 році - 103 кмЗ , а у 1999 році вони зменшилися до

60,7 кмЗ, або на 41 відсоток. Задовольняються ці потреби забором води з поверхневих джерел на 26 % в,

підземних - 5, за рахунок морської води - на 1% і за рахунок вод, залучених в оборотні і повторно-послідовні

системи, - на 67 %.

У 1999 році з водних джерел забрано 19,7 кмЗ води, у тому числі у водозабірному басейні Дніпра - 11,5 (58%), Сіверського Дінця - 2,4 (12% ), Дністра - 1,5 (8% ), Південного Бугу - 1,2 (6 %), Дунаю - 0,7 (4 %), у водозбірному басейні Західного Бугу - 0,3 кмЗ (близько 2%).

Основними водокористувачами в Україні (станом на 2001 р.) були 14,5 тисяч підприємств, установ та організацій, якими спожито 12,2 млрд. мЗ води (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Основні показники використання і відведення вод

(за даними Держкомстат України, 2002)

Показники 1990 1995 2000 2001

Спожито свіжої води

(включаючи морську)

з неї на:

виробничі потреби

господарсько-питні потреби

зрошення сільськогосподарські

потреби

З

За об'ємом повного споживання і використання свіжої води найбільшим водоспоживачем є промисловість, на долю якої приходиться 7033 млн. мЗ загального споживання .

 

Серед усіх галузей економіки найбільшими споживачами є підприємства електроенергетики (36% води від загальних обсягів) житлово-комунального (24%) та сільського господарства (19%, а також металургії (14%). Від підприємств цих галузей економіки надійшла переважна кількість забруднених стоків. Зокрема, від житлово-комунального господарства – 1164 млн. мЗ, що становить 38% від загального водовідведення по галузі, металургійної – відповідно 988 та 65 %, вугільної – 483 та 90%, електроенергетики 106 та 3%, хімічної та нафтохімічної 108 млн. мЗ та 50% (табл. 1.5).

 

3.2. Форми споживання води в промисловості

 

Форма використання води відзначається великою різноманітністю. Її можна використовувати як сировину, розчинник, теплоносій і середовище, яке поглинає і транспортує механічно розчинні домішки. Найбільшу кількість води, яка використовується в промисловості, витрачають для охолодження, зокрема, в теплоенергетиці ця величина складає 85% всіх витрат води.

Витрата води на одиницю продукції змінюється в залежності від виду продукції, що випускається (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

Середні питомі витрати води на виробництво окремих видів продукції, м3/т

У залежності від технологічної досконалості виробництва питоме водоспоживання дуже різниться. Так, наприклад, згідно "Укрупненных норм водопотребления и водоотведения в различных отраслях промышленности" на виробництво 1000 пар взуття в колишньому СРСР витрачалось десь 15 м3, тоді як у Болгарії - 22,7 м3, Угорщині - 34 м3, на виробництво 1 т маргарину у колишньому СРСР - 7,05 м3, Німеччині - 10,2 м3, Угорщині -

40,1 м3, на виробництво 1т сульфатної невідбіленої целюлози в Румунії - 70 м3, а Чехії -90м3.

При користуванні водними об’єктами для промислових цілей водокористувачі зобов’язані дотримуватися встановленнях умов спеціального водокористування, екологічних вимог, а також вживати заходів щодо зменшення витрат води (особливо питної) та припинення скидів забруднених вод шляхом удосконалення виробничих технологій, схем водопостачання та очищення стічних вод.

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи, а саме:

- поточні технологічні нормативи використання води – для існуючого рівня технологій;

- перспективні технологічні нормативи використання води – з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій. Згідно тої самої статті технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством охорони природного навколишнього середовища

 

3.3. Визначення витрат води на потреби промисловості

 

Використання води по відношенню до джерел водопостачання характеризується такими показниками:

- споживання свіжої води, або повне водоспоживання,

- одноразове беззворотне водоспоживання,

- беззворотні втрати води,

- водовідведення.

Вода в промисловості використовується для технічних, побутових потреб та створення резервів для гасіння пожеж:

Q пр = Q тп + Q поб + Q пож(1.5)

деQтп-витратаводинатехнологічніпотреби,Qпоб-витратаводиназадоволення господарсько-побутових потреб робітників, Qпож - витрата води на гасіння пожеж.

Використання води на технологічні потреби по відношенню до джерел водопостачання характеризується такими показниками як: Q п - повне споживання, або споживання свіжої води, м3/с;

Q б – безповоротні витрати води, м3/с;

Q в - водовідведення, м3/с;

Q во - водовідведення, що потребує очищення, м3/с.

Витрати води в промисловості на технологічні потреби визначають за формулами:

м3/с;(1.6)

м /с(1.7)

м3/с;(1.8)

м3/с;(1.9)

м3/с;(1.10)

м3/с,(1.11)

де — об’єм виробництва; , , —

Фото Капча